Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Anden Mosebog

 

 

Prolog: Kap. 1:

Israelitterne mishandles i

Ægypten

Anden Mosebog kapitel 1

 

 

Prolog: Kap. 21:

Love om trælle, 1-11,

om vold på liv og lemmer,

12-32, og om erstatning for

skade på andenmands

ejendom, 33-36.

Anden Mosebog kapitel 21

 

 

Prolog: Kap. 2:

Moses´ fødsel, 1-10. Hans

flugt til Midjan, 11-22. Gud

ynkes over israelitterne, 23-25.

Anden Mosebog kapitel 2

 

 

 

Prolog: Kap. 22:

Fortsættelse, 1-17.

Forskellige love, 18-28.

Love om ofre og nydelse

af kød, 29-31.

Anden Mosebog kapitel 22

 

Prolog: Kap. 3:

Moses´ kaldelse ved den

brændende tornebusk.

Anden Mosebog kapitel 3

 

Prolog: Kap. 23:

Love om rettergang, 1-9,

og om sabbater og de store

højtider, 10-19. Formaning til

at holde Herrens bud, løfte om sejr over  kana´ anæerne, 20-33.

Anden Mosebog kapitel 23

 

 

Prolog: Kap. 4:

Fortsættelse; Herren giver

Moses magt til at gøre undere 

og giver ham Aron  til medhjælper,

1-17. Moses forlader Jetro, 18-23.  Zippora redder Moses´  liv, 24-26. Moses´ møde med Aron og israelitterne, 27-31.

Anden Mosebog kapitel 4

 

 

Prolog: Kap. 24:

Pagtslutningen ved Sinaj.

Lovens tavler.

Anden Mosebog kapitel 24

 

Prolog: Kap. 5:

Faraos afslag på Moses´

og Arons bøn, 1-5. Israelitternes kår forværres, 6-18. Herrens løfte om hjælp, 19- kap. 6, 1.

Anden Mosebog kapitel 5

 

Prolog: Kap. 25:

Forskrifter om frivillige bidrag

til helligdommen, 1-9, og om indretningen af pagtens ark,

10-22, af skuebrødsbordet,

23-30, og af lysestagen,

31-40.

Anden Mosebog kapitel 25

 

 

Prolog: Kap. 6:

Gud sender Moses til folket,

 2-9, og til Farao, 10-13.

 28-30. Rubens, Simeons

og Levis slægt, 14-27.

Anden Mosebog kapitel 6

 

 

Prolog: Kap. 26:

Forskrifter om

helligdommens indretning

Anden Mosebog kapitel 26

 

Prolog: Kap. 7:

Fortsættelse, 1-7. Underet med Arons stav, 8-13. Første plage:  Vandet forvandles til blod,

14-25.

Anden Mosebog kapitel 7

 

 

Prolog: Kap. 27:

Forskrifter om brændofferalteret,

1-8, om forgården, 9-19, og om olien til lysestagens lamper, 20-21.

Anden Mosebog kapitel 27

 

 

 

Prolog: Kap. 8:

Anden plage: Frøerne, 1-15.

Tredje plage: Myggene,16-19.

Fjerde plage: Bremserne,

20-32.

Anden Mosebog kapitel 8

 

 

Prolog: Kap. 28:

Forskrifter om præstedragten

Anden Mosebog kapitel 28

 

Prolog: Kap. 9:

Femte plage: Kvægpesten,

1-7. Sjette plage: Byldepesten,

8-12. Syvende plage: Haglen,

13-35.

Anden Mosebog kapitel 9

 

Prolog: Kap. 29:

Forskrifter om præstevielsen,

1-37, og om det daglige

brændoffer, 38-46.

Anden Mosebog kapitel 29

 

 

 

Prolog: Kap. 10:

Ottende plage:Græshopperne,

1-20. Niende plage: Mørket,

21-29.

Anden Mosebog kapitel 10

 

Prolog: Kap. 30:

Forskrifter om røgelsealteret,

1-10, personskatten, 11-16, vaskekummen, 17-21, den hellige salveolie, 22-33, og den hellige røgelse, 34-38.

Anden Mosebog kapitel 30

 

 

Prolog: Kap. 11:

Den sidste plage forkyndes

Anden Mosebog kapitel 11

 

Prolog: Kap. 31:

Kunsthåndværkernes kaldelse,

1-11 Sabbatsbudet, 12-17 Herren giver Moses stentavlerne, 18

Anden Mosebog kapitel 31

 

 

Prolog: Kap. 12:

Påskens indstiftelse, 1-28.

Tiende plage: Det førstefødtes

død, 29-36. Israels udvandring,

37-42. Love om påsken, 43-51.

Anden Mosebog kapitel 12

 

 

Prolog: Kap. 32:

Guldkalven

Anden Mosebog kapitel 32

 

Prolog: Kap. 13:

Love om det førstefødte og

om det usyrede brøds højtid,

1-16. Vandringen til Det røde

Hav; skystøtten og ildstøtten,

17-22.

Anden Mosebog kapitel 13

 

Prolog: Kap. 33:

Befaling til opbrud, 1-6.

Skystøtten ved

åbenbaringsteltet,

 7-11. Herrens åsyn,

12-17. Herren viser sig

for Moses, 18-23.

Anden Mosebog kapitel 33

 

 

Prolog: Kap. 14:

Overgangen over Det røde Hav

Anden Mosebog kapitel 14

 

Prolog: Kap. 34:

De nye stentavler og

pagtens fornyelse, 1-28.

Moses´ strålende ansigt,

29-35.

Anden Mosebog kapitel 34

 

 

Prolog: Kap. 15:

Israels lovsang, 1-21. Vandet

i Mara, 22-26. Ankomsten til

Elim, 27.

Anden Mosebog kapitel 15

 

Prolog: Kap. 35:

Moses indskærper

sabbatsbudet, 1-3. De

foreskrevne frivillige bidrag

kommer ind, 4-29.

Kunsthåndværkerne beskikkes,

30- kap. 36, 1

(jfr. 25, 1-9; 31, 1-11).

Anden Mosebog kapitel 35

 

 

Prolog: Kap. 16:

Israels knurren, 1-3.

Mannaen og vagtlerne, 4-36.

Anden Mosebog kapitel 16

 

Prolog: Kap. 36:

Fortsættelse, 2-7.

Helligdommens forskellige

dele indrettes på den

foreskrevne måde, 8-38

(jfr. kap. 26).

Anden Mosebog kapitel 36

 

 

Prolog: Kap. 17:

Moses skaffer vand i Massa

og Meriba, 1-7. Kampen med

amalekitterne, 8-16.

Anden Mosebog kapitel 17

 

Prolog: Kap. 37:

Arken indrettes på den 

foreskrevne måde, 1-9,

ligeledes skuebrødsbordet, 10-16, lysestagen, 17-24, og røgelsealteret, 25-29 (jfr. 25, 10-40; 30, 1-10).

Anden Mosebog kapitel 37

 

 

Prolog: Kap. 18:

Jetro besøger Moses, 1-12,

og lærer ham en ny

retsordning, 13-27.

Anden Mosebog kapitel 18

 

Prolog: Kap. 38:

Brændofferalteret indrettes

på den foreskrevne måde, 1-7, ligeledes vandkummen, 8, og forgården, 9-20. Fortegnelse over de brugte metaller, 21-31

(jfr. 27, 1-19; 30, 17-21).

Anden Mosebog kapitel 38

 

 

Prolog: Kap. 19:

Åbenbaringen på Sinaj

Anden Mosebog kapitel 19

 

Prolog: Kap. 39:

Præstedragterne tilvirkes

på den foreskrevne måde,

1-31. Alle arbejder overgives

 til Moses, 32-43 (jfr. kap. 28).

Anden Mosebog kapitel 39

 

 

Prolog: Kap. 20:

De ti bud, 1-17. Folkets rædsel

for Gud, 18-21. Forbud mod

afgudsdyrkelse, 22-23. Lov om

altre, 24-26.

Anden Mosebog kapitel 20

 

 

 

Prolog: Kap. 40:

Helligdommens opstilling,

1-33. Herren tager bolig i helligdommen, 34-38.

Anden Mosebog kapitel 40