Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Johannes´ Åbenbaring

 

 

Prolog : Kap. 1:

Bogens tilblivelse, 1-3. Hilsen

til læserne, 4-6. Kristi komme varsles, 7-8. Johannes kaldes

til profet; han skal nedskrive

sine syner og sende beretningen

til syv menigheder i Lilleasien,

9-20.

Johannes´ Åbenbaring kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 12:

Kvinden og dragen, 1-6. Overengelen Mikaels kamp med dragen, 7-12, der fører krig mod kvinden og hendes afkom, 13 17.

Johannes´ Åbenbaring kap. 12

 

 

 

Prolog : Kap. 2:

Brevet til menigheden i Efesus,

1-7, i Smyrna, 8-11, i Pergamum,

12-17, i Tyatira, 18-29.

Johannes´ Åbenbaring kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 13:

Dyret fra havet, kap. 12,18-kap. 13, 10. Dyret fra jorden som tjener for dyret fra havet, 11-18.

Johannes´ Åbenbaring kap. 13

Prolog : Kap. 3:

Brevet til menigheden i Sardes,

1-6, i Filadelfia, 7-13, og i

Laodikea, 14-22.

Johannes´ Åbenbaring kap. 3

 

Prolog : Kap. 14:

Lammet og dets følge, 1-5.

Tre engle forkynder dom, 6-11. Forjættelse til de hellige, 12-13. Menneskesønnens høst, 14-16. Guds vredes høst, 17-20.

Johannes´ Åbenbaring kap. 14

 

 

Prolog : Kap. 4:

Johannes ser Gud sidde på sin

trone, fireogtyve ældste og fire livsvæsener, 1-6. Lovsangen for Gud, 7-11.

Johannes´ Åbenbaring kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 15:

De syv engle med de syv plager. Moses´ og Lammets sang, 1-8.

Johannes´ Åbenbaring kap. 15

Prolog : Kap. 5:

Bogen med de syv segl; kun

Lammet kan åbne den, 1-7.

Lammet lovprises, 8-14.

Johannes´ Åbenbaring kap. 5

 

 

Prolog : Kap. 16:

Guds syv vredesskåle, 1-21.

Johannes´ Åbenbaring kap. 16

Prolog : Kap. 6:

De fire første segl: de fire ryttere,

1-8. Det femte segl:

martyrernes sjæle, 9-11. Det

sjette segl: verdensrystelse, verdensbørnenes angst, 12-17.

Johannes´ Åbenbaring kap. 6

 

 

Prolog : Kap. 17:

Skøgen siddende på dyret, 1-6. Tydning af synet, 7-18.

Johannes´ Åbenbaring kap. 17

Prolog : Kap. 7:

Guds tjenere besegles, 1-8.

En stor flok af alle folkeslag

står for tronen i hvide klæder

og lovpriser Gud, 9-17.

Johannes´ Åbenbaring kap. 7

 

 

Prolog : Kap. 18:

Babylons fald, 1-8. Den store klage, 9-19. Glæde i Himmelen, 20. Den øde stad, 21-24.

Johannes´ Åbenbaring kap. 18

Prolog : Kap. 8:

Det syvende segl, 1. Syv engle

 får basuner. Der ofres røgelse

 og bliver torden og jordskælv,

 2-5. De fire første basuner

 lyder, 6-13.

Johannes´ Åbenbaring kap. 8

 

 

Prolog : Kap. 19:

Det store halleluja ved Babels fald og Lammets bryllup, 1-10. Kristi sejrstog, 11-21.

Johannes´ Åbenbaring kap. 19

Prolog : Kap. 9:

Den femte basun lyder: brønden

 til afgrunden åbnes, 1-12. Den

sjette basun lyder: fire engle ved Eufrat løses; mange mennesker dræbes; resten vil ikke omvende sig, 13-21.

Johannes´ Åbenbaring kap. 9

 

 

Prolog : Kap. 20:

Tusindårsriget, 1-6. Djævelens sidste kamp, 7-10. Den store dom, 11-15.

Johannes´ Åbenbaring kap. 20

Prolog : Kap. 10:

Engelen med den lille bog, 1-4, sværger, at Guds skjulte råd

skal fuldbyrdes, 5-7. Johannes

får befaling til at sluge den lille bog, 8-11.

Johannes´ Åbenbaring kap. 10

 

 

Prolog : Kap. 21:

Den ny verden, 1-8. Det ny Jerusalem, 9-27.

Johannes´ Åbenbaring kap. 21

Prolog : Kap. 11:

Templet måles, 1-2. Guds to vidner, deres magt, martyrdød, opvækkelse og himmelfart,

3-14. Den syvende basun lyder: lovsang i Himmelen, 15-19.

Johannes´ Åbenbaring kap. 11

 

Prolog : Kap. 22:

Livets flod og livets træ, 1-5.

Slutning, 6-21.

Johannes´ Åbenbaring kap. 22