Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Første Johannesbrev

 

 

Prolog :  Kap. 1:

Johannes skriver som øjenvidne om Jesus som livets Ord, for at de troende må have glæden i samfundet med Gud, 1-4. De skal vandre i lyset og bekende deres synder, så renses de ved Kristi

blod, 5-10.

Første Johannesbrev kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Jesus Kristus er synderes talsmand, 1-2. Formaning til at holde kærlighedsbudet, 3-11, til ikke at elske verden, 12-17, og til at vogte sig for antikristelig fornægtelse, 18-27, og til at blive i Kristus, 28-29.

Første Johannesbrev kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Salighedshåbet forpligter Guds børn til at bryde med synden, 1-6. Den, der gør synd, er af Djævelen, men Guds børn kendes på broderkærligheden, 7-17, som giver frimodighed for Gud, 18-24.

Første Johannesbrev kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Formaning til at prøve, om ånderne er af Gud,

1-6, til indbyrdes kærlighed, ligesom Gud selv er kærlighed, 7-21.

Første Johannesbrev kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

Troens sejrende kraft, 1-5. Guds vidnesbyrd om sin Søn, 6-12. Bøn og forbøn, 13-17. Bruddet med synden og samfundet med Gud i Kristus, 18-21.

Første Johannesbrev kap. 5