Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Første Mosebog

 

 

Prolog: Kap. 1:

I BEGYNDELSEN

SKABTE GUD

Første Mosebog kapitel 1

 

 

 

 

 

Prolog: Kap. 26:

Isak og Rebekka i

Gerar; forjættelsen til

Abraham gentages for Isak,

1-11. Filisterne misunder

Isak hans rigdom og ypper

kiv om nogle brønde, 12-22.

Isak drager til Be´ersjeba,

23-25. Isaks pagt med

Abimelek, 26-33. Esaus

hustruer, 34-36.

Første Mosebog kapitel 26

 

 

Prolog: Kap. 2:

Mennesket i Edens have

Første Mosebog kapitel  2

 

Prolog: Kap. 27:

Jakob tillister sig

Isaks velsignelse,

1-40. Rebekka advarer

Jakob mod Esaus hævn,

41-45.

Første Mosebog kapitel 27

 

 

Prolog: Kap. 3:

Syndefaldet

Første Mosebog kapitel 3

 

Prolog: Kap. 28:

Jakobs flugt til Laban,

kap. 27 46- kap. 28, 5.

Esau ægter en datter af

Ismael, 6-9. Jakobs

drøm og løfte i Betel, 10-22.

Første Mosebog kapitel 28

 

 

Prolog: Kap. 4:

Kain og Abel, 1-16. Kains

slægt, 17-24. Set, 25-26.

Første Mosebog kapitel 4

 

Prolog: Kap. 29:

Jakob kommer til Karan,

1-8. Hans møde med

Rakel, 9-14. Han ægter

Lea og Rakel, 5-30. Hans

første sønner med

Lea, 31-35.

Første Mosebog kapitel 29

 

 

Prolog: Kap. 5:

Sets slægt

Første Mosebog kapitel 5

 

Prolog: Kap. 30:

Jakobs børn med Bilha,

1-8, og med Zilpa, 9-13. Hans senere børn med Lea, 14-21.

Josefs fødsel, 22-24. Jakobs kunstgreb i Labans tjeneste,

 25-43.

Første Mosebog kapitel 30

 

 

Prolog: Kap. 6:

Menneskeslægtens

fordærvelse, 1-8. Syndfloden bebudes, og Noa får befaling

til at bygge arken, 9-22.

Første Mosebog kapitel 6

 

Prolog: Kap. 31:

Jakobs flugt fra Laban og hans

forlig med ham

Første Mosebog kapitel 31

 

 

 

Prolog: Kap. 7:

Noa går ind i arken, 1-9.

Syndfloden bryder frem

og udsletter livet på jorden,

10-24.

Første Mosebog kapitel 7

 

Prolog: Kap. 32:

Jakob og Laban skilles; Jakob i Mahanajim, kap. 31,55- kap. 32, 2. Jakobs frygt for Esau, 3-23. Jakobs natlige brydekamp,

 24-32.

Første Mosebog kapitel 32

 

 

Prolog: Kap. 8:

Syndflodens ende, 1-14.

Noa forlader arken, 15-19.

Noas offer; Herrens forjættelse,

20-22.

Første Mosebog kapitel 8

 

 

Prolog: Kap. 33:

Jakobs møde med Esau, 1-16. Hans ankomst til Sikem, 17-20.

Første Mosebog kapitel 33

 

Prolog: Kap. 9:

Guds tilsagn til Noa efter

syndfloden, 1-17. Noas

sønner, 18-19. Noas vinavl, hans

ord om sønnerne, 20-27.

Noas levetid og død, 28-29.

Første Mosebog kapitel 9

 

 

Prolog:  Kap. 34:

Dina og Sikem

Første Mosebog kapitel 34

 

Prolog: Kap. 10:

Folkeslagenes stamtavle

Første Mosebog kapitel 10

 

Prolog: Kap. 35:

Jakob i Betel, 1-15. Benjamins

fødsel og Rakels død, 16-20. Rubens skændselsdåd, 21-22. Jakobs sønner, 23-26. Jakob i Hebron, Isaks død, 27-29.

Første Mosebog kapitel 35

 

 

Prolog: Kap. 11:

Babelstårnet og sprogenes

oprindelse, 1-9. Sems slægt, 10-26. Taras slægt, 27-32.

Første Mosebog kapitel 11

 

 

Prolog: Kap. 36:

Esaus slægt

Første Mosebog kapitel 36

 

Prolog: Kap. 12:

Abrahams indvandring

i Kana´an, 1-9. Hans

oplevelse i Ægypten,

10-kap. 13, 1.

Første Mosebog kapitel 12

 

 

Prolog: Kap. 37:

Josefs drømme og brødrenes

 had, 1-11. Josef sælges af sine brødre, 12-36.

Første Mosebog kapitel 37

 

Prolog: Kap. 13:

Abraham og Lot, 2-13.

 Herren gentager sin

forjættelse, 14-18.

Første Mosebog kapitel 13

 

 

Prolog: Kap. 38:

Juda og Tamar

Første Mosebog kapitel 38

 

Prolog: Kap. 14:

Kedorlaomers og hans

forbundsfællers krigstog,

1-12. Lots befrielse, 13-16.

Melkizedek, 17-24.

Første Mosebog kapitel 14

 

 

Prolog: Kap. 39:

Josef i ægyptisk tjeneste, 1-6.

Hans kyskhed, 7-15. Hans fængsling, 16-23.

Første Mosebog kapitel 39

 

Prolog: Kap. 15:

Herren slutter pagt med Abraham

Første Mosebog kapitel 15

 

Prolog: Kap. 40:

Josef tyder mundskænkens

og bagerens drømme

Første Mosebog kapitel 40

 

 

Prolog: Kap. 16:

Hagar og Ismael

Første Mosebog kapitel 16

 

Prolog: Kap. 41:

Josef tyder Faraos drømme,

1-36. Josefs ophøjelse, 37-45. Hans forholdsregler mod hungersnøden, 46-49. Hans

sønner, 50-52. Hungersnøden,

53-57.

Første Mosebog kapitel 41

 

 

Prolog: Kap. 17:

Guds pagt med Abraham,

1-8. Gud påbyder omskærelsen

som pagtstegn, 9-14.

Forjættelse om Isak, 15-22.

Abraham omskærer sig selv

og alle af mandkøn i sit hus,

23-27.

Første Mosebog kapitel 17

 

 

Prolog: Kap. 42:

Josefs brødres første rejse til Ægypten

Første Mosebog kapitel 42

 

Prolog: Kap. 18:

Herrens besøg hos

Abraham ved Mamres lund,

1-8. Herren forjætter Abraham

en søn, 9-15. Herren kundgør

Abraham, at han vil ødelægge Sodoma og Gomorra, 16-21.

Abrahams forbøn, 22-33.

Første Mosebog kapitel 18

 

 

Prolog: Kap. 43:

Josefs brødre rejser anden

gang til Ægypten

Første Mosebog kapitel 43

 

Prolog: Kap. 19:

Englenes besøg hos Lot,

fordærvelsen i Sodoma, 1-11. Lots frelse, 12-22. Sodomas

og Gomorras ødelæggelse,

Lots hustru, 23-29. Lots døtre, 30-38.

Første Mosebog kapitel 19

 

 

Prolog: Kap. 44:

Bægeret i Benjamins sæk

Første Mosebog kapitel 44

 

Prolog: Kap. 20:

Abraham og Sara i Gerar

Første Mosebog kapitel 20

 

Prolog: Kap. 45:

Josef giver sig til kende for

sine brødre, 1-24. Brødrenes hjemrejse, 25-28.

Første Mosebog kapitel 45

 

 

Prolog: Kap. 21:

Isaks fødsel, 1-7. Hagars og

Ismaels flugt, 8-21. Abrahams pagt med Abimelek, 22-34.

Første Mosebog kapitel 21

 

Prolog: Kap. 46:

Jakob drager til Ægypten, 1-7. Jakobs slægt, 8-27. Hans

ankomst til Ægypten, 28-34.

Første Mosebog kapitel 46

 

 

Prolog: Kap. 22:

Abrahams offer, 1-19. Nakors

sønner, 20-24.

Første Mosebog kapitel 22

 

Prolog: Kap. 47:

Jakob og hans sønner for

Farao, 1-12. Josef gør

ægypterne til forpagtere af

deres jord, 13-26. Jakobs bestemmelse om sin

begravelse, 27-31.

Første Mosebog kapitel 47

 

 

Prolog:  Kap. 23:

Saras død, 1-2. Abraham

køber gravhulen i Makpela

ved Hebron, 3-20.

Første Mosebog kapitel 23

 

Prolog: Kap. 48:

Jakob velsigner Efraim

og Manasse

Første Mosebog kapitel 48

 

 

 

Prolog: Kap. 24:

Rebekka hjemføres som

hustru for Isak

Første Mosebog kapitel 24

 

Prolog: Kap. 49:

Jakob varsler stammernes

skæbne, 1-28. Hans sidste

vilje og død, 29-33.

Første Mosebog kapitel 49

 

 

Prolog: Kap. 25:

Abrahams sønner med

Ketura,  1-6. Abrahams død, 7-11. Ismaels slægt, 12-18. Esaus og Jakobs fødsel og  opvækst, 19-28. Esau sælger sin førstefødselsret,

29-34.

Første Mosebog kapitel 25

 

 

Prolog: Kap. 50:

Jakobs jordefærd, 1-14. Josefs ædelmodighed, 15-21. Josefs

død, 22-26.

Første Mosebog kapitel 50