Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Første Petersbrev

 

 

Prolog : Kap. 1:

Hilsen, 1-2. Apostelen priser Gud for genfødelsen til frelsen, som efter livets prøvelser vil give de troende glæden i eje, og som allerede profeterne viste frem imod, 3-12. Læserne skal leve som Guds lydige og hellige børn, 13-21, og elske hverandre, fordi de er genfødte

ved Guds ord, 22-25.

Første Petersbrev kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Formaning til i ordet at søge næring for kristenlivet, lade sig opbygge til et åndeligt hus og være Guds rette ejendomsfolk, 1-10. Om de kristnes forhold over for hedningerne, 11-12, over for øvrigheden, 13-17, og

over for deres jordiske herrer, 18-25.

Første Petersbrev kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Hustruers og ægtemænds pligter, 1-7. Formaning til at være ydmyge og forsonlige, 8-12, og tålmodige under lidelser ligesom Kristus, der led uforskyldt til frelse for mennesker, 13-22.

Første Petersbrev kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Med Kristi lidelse for øje skal de kristne bryde med synden, 1-6; de skal leve i indbyrdes kærlighed og trofast tjene med de nådegaver, Gud giver, 7-11, og med glæde lide for Kristi navns skyld, 12-16. Deres lidelser viser dommens nærhed, 17-19.

Første Petersbrev kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

Formaninger til de ældste og til de unge, til alle om ydmyghed og årvågenhed, 1-9. Ønske om Guds bistand; slutningshilsener, 10-14.

Første Petersbrev kap. 5