Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Jakobsbrevet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Hilsen, 1. Formaninger til frimodig udholdenhed i prøvelser, til troende bøn, 2-8, til ret syn på standsforskelle, 9-11. Fristelser kommer ikke fra Gud, som kun giver gode gaver, 12-18.

Formaning til at høre Guds ord og leve efter det, 19-25. Om den sande gudsdyrkelse, 26-27.

Jakobsbrevet kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Advarsel mod personsanseelse, 1-7, som strider mod næstekærligheden og er overtrædelse af loven, 8-13. Tro uden gerninger er død, 14-26.

Jakobsbrevet kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Tungens synder, 1-12. Den sande og den falske visdom, 13-18.

Jakobsbrevet kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Advarsler mod indbyrdes strid og mod verdsligt og hovmodigt sindelag, 1-10, mod bagtalelse, 11-12, og mod falsk tryghed, 13-17.

Jakobsbrevet kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

Dommen over de rige, der har udbyttet deres arbejdere, 1-6. Formaning til tålmodighed, 7-11, og til ikke at sværge, 12. Opfordring til forbøn for syge, 13-18. Om vildfarne brødre, 19-20.

Jakobsbrevet kap. 5