Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Hebræerbrevet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Gud har åbenbaret sig i Sønnen, 1-4, som står højt

over englene, 5-14.

Hebræerbrevet kap. 1

 

Prolog : Kap. 8:

Kristus ypperstepræst i den himmelske helligdom, 1-5. Den nye pagt, 6-13.

Hebræerbrevet kap. 8

 

 

Prolog : Kap. 2:

Formaning til ikke at ringeagte frelsen i Kristus, 1-4, som gennem sin dødslidelse er indgået til herlighed, 5-9,

er blevet menneskers frelser

fra Djævel og død og blevet deres barmhjertige ypperstepræst, 10-18.

Hebræerbrevet kap. 2

 

Prolog : Kap. 9:

Den gamle pagts helligdom viste, at vejen til Gud endnu ikke stod åben, 1-10. Den fuldkomne soning i Kristus, 11-14, som med sit blod har stiftet den nye pagt, 15-22. Hans blods rensende kraft, 23-28.

Hebræerbrevet kap. 9

Prolog : Kap. 3:

Kristus større end Moses, 1-6. Advarsel mod at forhærde sig som Israel i ørkenen, 7-19.

Hebræerbrevet kap. 3

 

Prolog : Kap. 10:

De jødiske ofre var ufuldkomne, 1-4. Kristi fuldkomne offer har oprettet den nye pagt, 5-18. Formaning til frimodigt at holde fast ved bekendelsen, 19-25.

Advarsel mod bevidst frafald, 26-31. Læserne bør ligesom tidligere bære lidelserne i frimodig forventning om Herrens komme, 32-39.

Hebræerbrevet kap. 10

 

Prolog : Kap. 4:

Sabbatshvilen venter de troende, 1-10. Guds ords

kraft, 11-13. Kristus, den barmhjertige ypperstepræst,

14-16.

Hebræerbrevet kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 11:

Den tillidsfulde tros kraft, vist ved trosvidner fra den gamle pagts tid,

1-40.

Hebræerbrevet kap. 11

Prolog : Kap. 5:

Menneskelige ypperstepræster må have medfølelse med syndere og være kaldede af Gud, 1-4. Kristus blev af Gud, efter sin lidelse, kaldet til ypperstepræst på

Melkisedeks vis, 5-10. Klage over læsernes umodenhed,

11-14.

Hebræerbrevet kap. 5

 

Prolog : Kap. 12:

Kristus som det største forbillede på tro, 1-3. Guds opdragende tugt, 4-11. Opfordring til helliggørelsesiver, 12-17. Den nye pagts herlighed, 18-29.

Hebræerbrevet kap. 12

Prolog : Kap. 6:

Advarsel mod frafald, 1-8. Opfordring til at holde ud i håbet, i tillid til Guds

forjættelse, ligesom Abraham gjorde, 9-20.

Hebræerbrevet kap. 6

 

Prolog : Kap. 13:

Formaning til et helligt liv, 1-6, til at holde fast ved Kristus, bære hans forsmædelse og bringe Gud åndelige ofre 7-16, 

være lydige mod deres ledere og bede for forfatteren, 17-19. Velsignelsesønske, slutningshilsen, 20-25.

Hebræerbrevet kap. 13

Prolog : Kap. 7:

Melkisedek, forbillede på Kristus, 1-3, står

 højt over Levi, 4-10. Det jødiske præstedømme er ufuldkomment, hvorimod Kristus har fået det fuldkomne præstedømme fra Gud, 11-25. Vor ypperstepræst er Guds syndfri Søn, 26-28.

Hebræerbrevet kap. 7