Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Andet Timotheusbrev

 

 

Prolog : Kap. 1:

Hilsen, 1-2. Paulus´ taknemmelighed over Timoteus´ tro, 3-5. Timoteus formanes til med frimodighed at forkynde evangeliet, 6-11. Paulus som forbillede, 12-14. Han klager over de frafaldne og roser en trofast, 15-18.

Andet Timotheusbrev kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Timoteus formanes til at holde ud i troens strid, 1-7, idet han ser hen til Kristus, der skal efterfølges gennem lidelser til herlighed, 8-13. Opfordring til kamp mod de falske lærere, 14-18.  Guds kirke står urokket, om end den også rummer urene medlemmer, 19-21. Timoteus bør i al sin færd være en ret Herrens tjener, 22-26.

Andet Timotheusbrev kap. 2

 

 

Prolog :  Kap. 3:

De sidste tiders fordærvelse, 1-9. Timoteus har trofast fulgt Paulus´ spor, også igennem lidelser, 10-13; han opfordres til stadig at lade sig vejlede af de hellige skrifter, 14-17.

Andet Timotheusbrev kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Formaning til Timoteus om at forkynde ordet med troskab, 1-5, så meget mere som Paulus ikke venter at skulle leve længe, 6-8. Apostelen beder Timoteus komme, 9-13. Han fortæller om sine kår, 14-18. Hilsener, 19-22.

Andet Timotheusbrev kap. 4