Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Første Thessalonikerbrev

 

 

Prolog : Kap. 1:

Hilsen, 1. Tak til Gud for troslivet hos tessalonikerne, der er et forbillede for de andre menigheder, 2-10.

Første Thessalonikerbrev kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Paulus´ optræden, da han forkyndte evangeliet i Tessalonika; hans kærlighed og uegennytte, 1-12. Tessalonikernes modtagelse af evangeliet som Guds ord, under forfølgelser fra jøderne, 13-16. Paulus´ længsel efter at gense dem, 17-20.

Første Thessalonikerbrev kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Paulus sendte Timoteus for at styrke tessalonikerne i deres trængsel, 1-5; han takker nu Gud for de gode tidender, han har fået om dem, 6-10, og beder for deres åndelige vækst, 11-13.

Første Thessalonikerbrev kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Formaning til helligt liv; advarsel mod utugt og havesyge, 1-8. Opfordring til vækst i broderkærlighed og arbejdsomhed, 9-12. Om de afdøde og Herrens genkomst, 13-18.

Første Thessalonikerbrev kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

Kristi komme vil blive uventet; opfordring til årvågenhed, 1-11. Forskellige formaninger,

12-22. Velsignelsesønske, 23-24.

Slutningshilsener, 25-28.

Første Thessalonikerbrev kap. 5