Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Kolossenserbrevet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Paulus´ hilsen, 1-2, hans tak for læsernes tro og kærlighed, 3-8, og hans bøn for dem om åndelig vækst, 9-13. Han vidner om Kristus som Guds Søn, ophøjet over skabningen, menighedens hoved og frelser, 14-23. Han taler om de lidelser, han må udholde som forkynder af evangeliet,

24-29.

Kolossenserbrevet kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Paulus´ åndelige kamp for læsernes kristelige vækst, 1-3. Formaning til at blive ved Kristus og ikke lade menneskers formentlige visdom drage dem fra ham, 4-8. I Kristus, som de i dåben er indviet til, findes frelse og sejr over alle fjendske åndemagter, 9-15. Advarsel mod falske lærere med deres engledyrkelse og udvortes regler for afholdenhed, 16-23.

Kolossenserbrevet kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Formaning til helliggørelse, 1-4, til brud med de hedenske synder, 5-11, og til et liv i kristelige dyder, 12-17. Ægtefællers, børns, trælles og herrers pligter, 18-kap. 4, 1.

Kolossenserbrevet kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Formaning til bøn, 2-4, og visdom i adfærd, 5-6. Tykikus og Onesimus skal meddele, hvorledes det går Paulus, 7-9. Hilsener. Opfordring til at bytte brev med laodikenserne. Alvorlig påmindelse til Arkippus, 10-17. Egenhændig slutningshilsen, 18.

Kolossenserbrevet kap. 4