Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Filipperbrevet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Hilsen, 1-2. Paulus´ tak til Gud for læserne og forbøn for deres åndelige vækst, 3-11. Hans fangenskab har tjent til fremgang for evangeliet, hvorfor han frimodig ser i møde, hvad der venter ham, enten det bliver liv eller død, 12-26. Formaning til sammenhold og frimodighed, 27-30.

Filipperbrevet kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Paulus formaner til enighed og selvfornægtelse efter Kristi forbillede, 1-11, og til alvorlig stræben efter frelsen, 12-18. Han håber snart at sende Timoteus til dem, 19-24, og sender Epafroditus tilbage, 25-30.

Filipperbrevet kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Advarsel mod jødiske vranglærere; Paulus´ fortrin som født jøde er ham intet værd, 1-11. Om den kristelige fuldkommenhed, 12-16. Paulus som forbillede, modsat vranglærerne, 17- kap. 4,1.

Filipperbrevet kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Formaninger til enighed, 2-3, til kristelig glæde, til ret bøn, til at stræbe efter alt godt, 4-9. Paulus´ tak for den tilsendte gave, 10-20. Hilsener, velsignelsesønske,

21-23.

Filipperbrevet kap. 4