Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Efeserbrevet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Paulus hilser læserne, 1-2, priser Gud for den frelse, han i Kristus har skænket jøder og hedninger, 3-14, takker for læsernes tro og beder om, at de må få endnu dybere indsigt i Guds frelsesværk, 15-23.

Efeserbrevet kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Før var læserne, både jøder og hedninger, døde i synden, nu er de levendegjort i Kristus, 1-10, før var de fremmede for samfundet med Gud, nu har de hjemme hos Gud, 11-22.

Efeserbrevet kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Paulus er kaldet til at forkynde Guds hidtil skjulte beslutning, at hedningerne skal være fuldt delagtige i frelsen i Kristus, 1-13. Hans forbøn for læsernes åndelige vækst, 14-19. Lovprisning, 20-21.

Efeserbrevet kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Formaning til at bevare Åndens enhed, 1-6. Nådegavernes betydning for menighedens enhed og åndelige vækst, 7-16. Advarsel mod hedensk væsen, 17-24, og visse hedenske synder, 25-32.

Efeserbrevet kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

Formaning til at være Guds og Kristi efterfølgere i kærlighed, 1-2, til at sky syndens mørke, 3-14, og leve i Guds lys, 15-21. Ægtefællers pligter mod hinanden,

22-33.

Efeserbrevet kap. 5

 

 

Prolog : Kap. 6:

Børns og forældres, slavers og herrers pligter, 1-9. De kristne skal iføre sig Guds fulde rustning i kampen mod de onde åndemagter. Formaning til bøn, 10-20. Tykikus skal fortælle om Paulus´ forhold, 21-22. Fredsønske, 23-24.

Efeserbrevet kap. 6