Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Galaterbrevet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Paulus hilser menighederne i Galatien, 1-5. Det evangelium, han forkynder, er det eneste sande, 6-10, thi han har fået det fra Kristus selv og ikke fra dem, der var apostle før ham, 11-24.

Galaterbrevet kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Paulus er af de første apostle blevet anerkendt som hedningeapostel, 1-10. Over for Peter i Antiokia hævdede han det sande evangelium, at frelsen fås ved tro på Kristus og ikke ved lovgerninger, 11-21.

Galaterbrevet kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Helligånden fås ved tro og ikke ved lovgerninger, 1-9. Kristus har frikøbt os fra lovens forbandelse, 10-14. Loven, der kom senere, kan ikke ophæve forjættelsen, 15-18; dens betydning er kun at være en opdrager til Kristus, 19-29.

Galaterbrevet kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Kristus har løskøbt forjættelsens arvinger fra trællekår til barnekår, 1-7. Galaterne bør ikke prisgive deres kristelige frihed, 8-11, men efterligne Paulus og mindes deres tidligere kærlighed til ham, 12-20. Hagar og Sara som forbilleder på trældommen under loven og friheden under Kristus, 21-31.

Galaterbrevet kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

Der må vælges mellem den kristelige frihed og det jødiske lovvæsen, 1-6. Trusler mod vranglærerne, 7-12. De kristnes frihed er ikke en frihed til synd, 13-15. Åndens modsætning til kødet, 16-26.

Galaterbrevet kap. 5

 

 

Prolog : Kap. 6:

Formaning til at vise sagtmodighed mod dem, der falder i synd, 1-5, og til at understøtte lærerne og i det hele at vise godgørenhed, 6-10. En sidste advarsel mod lovlærerne, 11-16. Slutningsønsker, 17-18.

Galaterbrevet kap. 6