Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Andet Korintherbrev

 

 

Prolog : Kap. 1:

Hilsen, 1-2, Paulus takker Gud

for trøst i nød og udfrielse af

dødsfare, 3-11. Grunden til en forandring i hans rejseplan,

12-24.

Andet Korintherbrev kap. 1

 

Prolog : Kap. 8:

Opfordring til at deltage i

indsamlingen til de fattige i

Jerusalem, 1-15. Titus og to

andre udsendinge vil komme

til Korint for at forestå indsamlingen,

16-24.

Andet Korintherbrev kap. 8

 

 

Prolog : Kap. 2:

Paulus ændrede rejseplanen

 for ikke at volde korinterne

 sorg, 1-4, opfordrer

menigheden til at tilgive en

synder, der har fået tilstrækkelig

straf, 5-11. Han omtaler

den bekymring, han har

haft for korinterne, og priser

Gud, som lader hans gerning

lykkes, 12-17.

Andet Korintherbrev kap. 2

 

 

Prolog : Kap. 9:

Yderligere formaning til korinterne

om at give en rundelig gave til indsamlingen.

Andet Korintherbrev kap. 9

Prolog : Kap. 3:

Den korintiske menighed er

Paulus´ anbefalingsbrev, 1-3.

Hans frimodighed ved at

 tjene den nye pagt, der er

langt herligere end den

gamle, 4-18.

Andet Korintherbrev kap. 3

Prolog :  Kap. 10:

Paulus beder korinterne om ikke

at nøde ham til at bruge sin

myndighed over for dem, 1-11.

I modsætning til sine modstandere

holder han sig inden for det område,

som Gud har tildelt ham, 12-18.

Andet Korintherbrev kap. 10

 

 

Prolog : Kap. 4:

Paulus forkynder evangeliet

frimodigt og redeligt, 1-6.

Hans svaghed viser, at kraften

alene er fra Gud, 7-12. Hans

trøst ved håbet om den

kommende herlighed, 13-18.

Andet Korintherbrev kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 11:

Af hensyn til de falske lærere i

Korint ser Paulus sig nødsaget til

at rose sig selv, 1-6. I modsætning

til de falske apostle har han ikke

ladet sig underholde af menigheden,

7-15. Hans trængsler er et bevis

på, at han er en sand Kristi tjener, 16-33.

Andet Korintherbrev kap. 11

 

 

Prolog : Kap. 5:

Apostelen forventer et nyt,

himmelsk legeme, 1-10.

Hans gerning er at

forkynde forligelsen

i Kristus, 11-21.

Andet Korintherbrev kap. 5

Prolog : Kap. 12:

Paulus fortæller om en himmelsk åbenbaring og om sin ydmygende lidelse, 1-10. Han betoner på ny sin apostoliske myndighed og uselviskhed, 11-18. Han har med sin selvros haft menighedens opbyggelse for øje, 19-21.

Andet Korintherbrev kap. 12

 

 

Prolog : Kap. 6:

Formaning til at bære frugt

i kristenlivet under henvisning

til Paulus´ trofaste

aposteltjeneste og kærlighed

til korinterne, 1-13. Advarsel

mod at have fællesskab med hedningerne og opfordring til

renselse og helliggørelse,

14- kap. 7, 1.

Andet Korintherbrev kap. 6

 

 

Prolog : Kap. 13:

Paulus er rede til at gå strengt frem

mod de skyldige, men håber, at dette brev må føre til, at det kan undgås,

1-10. Slutningsønske, 11-13.

Andet Korintherbrev kap. 13

Prolog : Kap. 7:

De gode tidender, som Titus bragte om korinterne, har glædet Paulus, 2-7. Hans tidligere, strenge brev havde fremkaldt en gavnlig anger, 8-12. Paulus´ og Titus´ fælles glæde herover, 13-16.

Andet Korintherbrev kap. 7