Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Johannesevangeliet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Det guddommelige ords evighed,

dets medvirken ved skabelsen,

dets menneskeblivelse i Jesus Kristus, 1-18. Johannes Døbers vidnesbyrd, 19-34. Jesus kalder

sine første disciple, 35-51.

Johannesevangeliet kap. 1

Prolog : Kap. 12:

Salvningen i Betania, 1-11. Indtoget i Jerusalem, 12-19. Jesu ord til grækerne om sin død, 20-36. Folkets forhærdelse er en opfyldelse af Esajas´ profeti, 37-50.

Johannesevangeliet kap. 12

 

Prolog : Kap. 2:

Brylluppet i Kana, 1-11. Jesus i

Kapernaum, 12.

Tempelrensningen, 13-25.

Johannesevangeliet kap. 2

 

Prolog : Kap. 13:

Fodvaskningen, 1-20. Jesus taler om forræderen, 21-30, om sin herliggørelse, om indbyrdes kærlighed, 31-35, og om Peters fald, 36-38.

Johannesevangeliet kap. 13

 

Prolog : Kap. 3:

Nikodemus, 1-21. Johannes

Døbers sidste vidnesbyrd, 22-36.

Johannesevangeliet kap. 3

 

Prolog : Kap. 14:

Jesus taler om sin bortgang, 1-11, og om Helligåndens komme, 12-24. Jesus lover disciplene sin fred; de skal glæde sig over hans bortgang, 25-31.

Johannesevangeliet kap. 14

 

Prolog : Kap. 4:

Den samaritanske kvinde, 1-42.

Den kongelige embedsmands søn, 43-54.

Johannesevangeliet kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 15:

Vintræet og grenene, 1-8. Kærlighedsbudet,

 9-17. Verdens had, 18-27.

Johannesevangeliet kap. 15

 

Prolog : Kap. 5:

Den syge ved Betesda dam, 1-18. Jesus taler om sig selv som Guds Søn, det evige livs giver og verdens dommer, 19-30, anfører som bevis: Døberens, Guds og skriftens vidnesbyrd, 31-47.

Johannesevangeliet kap. 5

 

Prolog : Kap. 16:

Kommende forfølgelser, 1-4. Helligåndens gerning, 5-15. Jesu bortgang og gensynet med ham, 16-33.

Johannesevangeliet kap. 16

 

 

Prolog : Kap. 6:

Bespisningen af de fem tusinde,

1-15. Vandringen på søen, 16-21. Talen om Jesus som livets brød,

22-59. Talens virkning; Peters bekendelse, 60-71.

Johannesevangeliet kap. 6

 

Prolog : Kap. 17:

Jesu ypperstepræstelige bøn. -Han beder for sig selv, 1-5, for disciplene, 6-19, og for alle troende, 20-26.

Johannesevangeliet kap. 17

 

 

Prolog : Kap. 7:

Jesus i Jerusalem til løvhyttefesten,

1-10. Modstridende meninger om

ham, 11-13. Jesu vidnesbyrd om

sig selv og forsvar for helbredelsen

 på sabbaten, 14-24. Nogle

forkaster ham, andre tror på ham,

25-31. Jesus vidner om sin

bortgang til Faderen og om Helligåndens komme, 32-39. Tilhørernes uenighed om ham,

40-44. Ypperstepræstens tjenere vil ikke gribe ham, Nikodemus forsvarer ham, 45-52.

Johannesevangeliet kap. 7

 

 Prolog : Kap. 18:

Jesus forrådes og tages til fange, 1-11; han føres for Annas og Kaifas; Peters fornægtelse, 12-27; Jesus for Pilatus, 28-40.

Johannesevangeliet kap. 18

Prolog : Kap. 8:

Ægteskabsbrydersken, kap. 7,

vers 53- kap. 8, vers 11. Jesus

vidner over for de vantro jøder om

sig selv som verdens lys, 12-29, og om den sande frihed og jødernes trældom under synden, 30-59.

Johannesevangeliet kap. 8

Prolog : Kap. 19:

Tornekroning og domfældelse,

1-16. Golgata, 17-30.

Spydstikket, 31-37.

Begravelsen, 38-42.

Johannesevangeliet kap. 19

 

 

Prolog : Kap. 9:

Helbredelsen af den blindfødte

Johannesevangeliet kap. 9

Prolog : Kap. 20:

De to disciple ved den tomme grav, 1-10. Jesus åbenbarer sig for Maria Magdalene, 11-18, for de ti apostle, 19-25, og for Tomas, 26-29. Hensigten med Johannes-evangeliet, 30-31.

Johannesevangeliet kap. 20

Prolog : Kap. 10:

Jesus vidner om, at han er den

gode hyrde, 1-21, og at han er Messias og ét med Gud, hvorfor jøderne anklager ham for gudsbespottelse, 22-39. Jesus i Peræa, 40-42.

Johannesevangeliet kap. 10

Prolog : Kap. 21:

Jesus åbenbarer sig for syv disciple ved Tiberias-søen, 1-14; han genindsætter Peter i hans apostelembede og forudsiger hans martyrdød, 15-29. Om yndlingsdisciplens fremtid, 20-24. Slutningsord, 25.

Johannesevangeliet kap. 21

Prolog : Kap. 11:

Jesus opvækker Lazarus, 1-44.

Kajfas råder til at ihjelslå Jesus,

45-53. Jesus i Efraim, 54-57.

Johannesevangeliet kap. 11