Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Lukasevangeliet

 

 

Prolog : Kap.1:

Forord, 1-4. Engelen bringer

budskab om Johannes Døbers

fødsel, 5-25, og om Jesu fødsel,

26-38. Marias besøg hos Elisabet,

39-56. Johannes´ fødsel, 57-66.

Zakarias´ lovsang, 67-80.

Lukasevangeliet kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 13:

De dræbte galilæere og tårnet

i Siloam, 1-5. Lignelsen om det

ufrugtbare figentræ, 6-9. Helbredelsen

af den krumbøjede kvinde, 10-17.

Lignelsen om sennepsfrøet og og

surdejen, 18-21. Israel trues med

udelukkelse af Guds rige, 22-30.

Dom over Jerusalem, 31-35.

Lukasevangeliet kap. 13

 

 

 

Prolog : Kap. 2:

Jesu fødsel, 1-7. Hyrderne, 8-20. Omskærelsen, 21. Simeon og Anna,

22-40. Jesus som tolvårig i templet,

41-52.

Lukasevangeliet kap. 2

 

Prolog : Kap. 14:

Helbredelsen af en vattersottig

på sabbaten, 1-6. Om ydmyghed

og om at gøre vel uden at vente

gengæld, 7-14. Lignelsen om det

store gæstebud, 15-24. De ofre,

som kræves af en Jesu discipel,

25-35.

Lukasevangeliet kap. 14

 

 

 

Prolog : Kap. 3:

Johannes Døbers forkyndelse

og fængsling, 1-20. Jesu dåb,

21-22. Jesu slægtsregister, 23-38.

Lukasevangeliet kap. 3

 

 

 

Prolog : Kap. 15:

Lignelserne om det mistede får,

1-7, den tabte sølvmønt, 8-10,

og den fortabte søn, 11-32.

Lukasevangeliet kap. 15

 

Prolog : Kap. 4:

Jesus fristes af Djævelen, 1-13, 

drager til Galilæa og prædiker i

Nazarets synagoge, 14-30.

I Kapernaum uddriver han

en ond ånd, 31-37, helbreder

Peters svigermoder og andre

syge, 38-41. Han prædiker i

Galilæas synagoger, 42-44.

Lukasevangeliet kap. 4

 

 

 

Prolog : Kap. 16:

Den utro godsforvalter, 1-13.

Ord mod farisæerne, 14-18.

Den rige mand og Lazarus,

19-31.

Lukasevangeliet kap. 16

Prolog : Kap. 5:

Peters fiskefangst, 1-11. Jesus

helbreder en spedalsk, 12-16,

og en lam, 17-26. Levis kaldelse,

27-32. Om faste, 33-39.

Lukasevangeliet kap. 5

Prolog : Kap. 17:

Om forargelser og om at tilgive,

1-4, om troen og det rette tjenersind,

5-10. De ti spedalske, 11-19.

Guds riges komme, 20-21,

og Jesu genkomst, 22-37.

Lukasevangeliet kap. 17

 

 

Prolog : Kap. 6:

Aksplukningen på sabbaten, 1-5.

Manden med den visne hånd, 6-11. Udvælgelsen af de tolv apostle,

12-16. Jesus helbreder syge, 17-19. Saligprisninger og veråb, 20-26. Om kærlighed til fjenderne, 27-36. 

Advarsel mod dømmesyge, 37-42. Sindelagets frugter, 43-45. De to

huse, 46-49.

Lukasevangeliet kap. 6

 

 

Prolog : Kap. 18:

Lignelsen om enken og dommeren,

1-8, og om farisæeren og tolderen,

9-14. Jesus velsigner de små børn,

15-17. Den rige unge mand, 18-30.

Tredje forudsigelse af lidelsen, 31-34.

Den blinde ved Jeriko, 35-43.

Lukasevangeliet kap. 18

 

 

Prolog : Kap. 7:

Høvedsmandens tjener, 1-10.

Enkens søn, 11-17. Johannes

Døbers spørgsmål og Jesu

vidnesbyrd om ham, 18-30. Folkets egensindighed, 31-35. Synderinden

salver Jesus, 36-50.

Lukasevangeliet kap. 7

 

 

 

Prolog : Kap. 19:

Zakæus, 1-10. Lignelsen om de

betroede pund, 11-27. Indtoget i

Jerusalem, 28-40. Jesus græder

over byen, 41-44. Tempelrensningen,

45-48.

Lukasevangeliet kap. 19

 

 

Prolog : Kap. 8:

Kvinderne, der hjalp Jesus, 1-3.

Lignelsen om sædemanden, 4-8

og 11-15. Om lignelsestalen, 9-10.

Den rette tilegnelse af ordet, 16-18.

Jesu sande slægtninge, 19-21.

Stormen på søen, 22-25 

Den besatte i gadarenernes land,

26-39. Jairus´ datter og den

blodsottige kvinde, 40-56.

Lukasevangeliet kap. 8

 

 

 

Prolog : Kap. 20:

Rådet kræver Jesus til regnskab,

1-8. Lignelsen om de utro

vingårdsmænd, 9-19.

Skattens mønt, 20-26.

Saddukæernes spørgsmål om

opstandelsen, 27-40.

Messias som Davids søn og

Davids herre, 41-44. Advarsel mod de skriftkloge, 45-47.

Lukasevangeliet kap. 20

 

 

Prolog : Kap. 9:

Udsendelsen af de tolv apostle,

1-6. Herodes ønsker at se Jesus,

7-9. 5000 mænd mættes, 10-17.

Peters bekendelse. Første

forudsigelse af lidelsen, 18-22.

Jesu efterfølgelse,  23-27. 

Forklarelsen på bjerget,

28-36. Den månesyge dreng,

37-43. Anden forudsigelse af

lidelsen, 44-45. Disciplenes

ærgerrighed, 46-48. En fremmed

uddriver onde ånder i Jesu navn,

49-50. Samaritanernes ugæstfrihed

og Zebedæussønnernes heftighed,

51-56. Jesu krav til sine disciple,

57-62.

Lukasevangeliet kap. 9

 

 

 

Prolog : Kap. 21:

Enkens gave, 1-4.

Jesus forudsiger Jerusalems

ødelæggelse og sin genkomst, 5-38.

Lukasevangeliet kap. 21

 

Prolog : Kap. 10:

Jesus udsender 70 disciple, 1-16.

De vender glade tilbage, 17-20.

Jesus lovpriser Guds frelsesveje,

21-24. Den barmhjertige

samaritaner, 25-37. Marta og

Maria, 38-42.

Lukasevangeliet kap. 10

 

Prolog : Kap. 22:

Judas´ forræderi, 1-6. Påskemåltidet

og nadverens indstiftelse, 7-23.

Formaning til ydmyghed og forudsigelse

af Peters fornægtelse, 24-34.

De to sværd, 35-38. Getsemane,

39-46. Pågribelsen, 47-53.

Peters fornægtelse, 54-62.

Jesus spottes og forhøres for rådet, 63-71.

Lukasevangeliet kap. 22

 

 

 

Prolog : Kap. 11:

Jesus lærer sine disciple at

bede, 1-13. Han beskyldes for at

stå i ledtog med Beelzebul,

14-26. En kvinde priser Jesu moder,

27-28. Jonastegnet,

29-32. Lyset på stagen, 33-36.

Veråb over farisæerne, 37-54.

Lukasevangeliet kap. 11

 

 

 

Prolog : Kap. 23:

Jesus for Pilatus og Herodes;

Barabbas løslades, 1-25. Jesus korsfæstes, beder for sine fjender, trøster den angerfulde røver og dør, 26-49;

han lægges i graven, 50-56.

Lukasevangeliet kap. 23

 

 

Prolog : Kap. 12:

Farisæernes surdej, 1-3.

Opmuntring til frygtløshed, 4-12. 

Den rige bonde, 13-21.

Næringssorg, 22-34. Årvågenhed

og troskab, 35-48.  Evangeliet vil

vække splid, 49-53. Folkets

blindhed for tidens tegn,54-59.

Lukasevangeliet kap. 12

 

Prolog : Kap. 24:

Jesu opstandelse, 1-12. Han åbenbarer sig for de to, der går til Emmaus, 13-35, og for de andre disciple, 36-49. Hans himmelfart, 50-53.

Lukasevangeliet kap. 24