Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Markusevangeliet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Johannes Døber, 1-8. Jesus døbes,

9-11, fristes, 12-13, prædiker, 14-15,

kalder sine første disciple, 16-20,

uddriver en ond ånd, 21-28,

helbreder Peters svigermoder

og andre syge, 29-34, prædiker i

Galilæas synagoger, 35-39,

helbreder en spedalsk, 40-45.

Markusevangeliet kap. 1

 

Prolog : Kap. 9:

Forklarelsen på bjerget, 2-10.

Johannes Døber som den anden

Elias, 11-13. Den månesyge dreng,

14-29. Anden forudsigelse af lidelsen,

30-32. Disciplenes ærgerrighed, 33-37. En fremmed uddriver onde ånder i Jesu navn,

38-41. Om at bringe de små til fald, 42-50.

Markusevangeliet kap. 9

 

 

 

Prolog : Kap. 2:

Jesus helbreder en lam, 1-12.

Levis kaldelse, 13-17. Om faste,

18-22. aksplukningen på sabbaten,

23-28.

Markusevangeliet kap. 2

 

Prolog : Kap. 10:

Jesus taler om ægteskab og skilsmisse,

1-12, og velsigner små børn, 13-16.

Den rige mand, 17-27. Lønnen for at

have forladt alt for Jesu skyld, 28-31.

Tredje forudsigelse af lidelsen, 32-34.

Zebedæus-sønnernes bøn om

hæderspladsen i Kristi rige, 35-45.

Den blinde Bartimæus, 46-52.

Markusevangeliet kap. 10

 

 

Prolog : Kap. 3:

Manden med den visne hånd, 1-6.

Andre helbredelser, 7-12.

Udvælgelsen af de tolv apostle,

13-19. Jesus beskyldes for at

stå i ledtog med Beelzebul og

taler om bespottelsen

mod Helligånden, 20-30.

Jesu sande slægtninge, 31-35.

Markusevangeliet kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 11:

Indtoget i Jerusalem, 1-11.

Figentræet forbandes, 12-14.

Tempelrensningen, 15-18.

Om troens kraft, 19-26.

Rådet kræver Jesus til regnskab, 27-33.

Markusevangeliet kap. 11

 

Prolog : Kap. 4:

Lignelsen om sædemanden,

1-9 og 13-20. Grunden til, at

Jesus taler i lignelser, 10-12.

Den rette tilegnelse af ordet, 21-25.

Lignelsen om sædens vækst,

26-29, og om sennepsfrøet, 30-34.

Stormen på søen, 35-41.

Markusevangeliet kap. 4

 

Prolog : Kap. 12:

Lignelsen om de utro vingårdsmænd,

1-12. Skattens mønt, 13-17.

Saddukæernes spørgsmål om

opstandelsen, 18-27. Det største bud

i loven, 28-34. Om Messias som Davids

søn og Davids herre, 35-37. Advarsel mod

de skriftkloge, 38-40. Enkens gave, 41-44.

Markusevangeliet kap. 12

 

 

Prolog : Kap. 5:

Den besatte i gerasenernes

land, 1-20. Jairus´ datter og

den blodsottige kvinde, 21-43.

Markusevangeliet kap. 5

 

Prolog : Kap. 13:

Jesus forudsiger Jerusalems

ødelæggelse og sin genkomst,

1-32, og formaner til årvågenhed, 33-37.

Markusevangeliet kap. 13

 

 

Prolog : Kap. 6:

Jesus forkastes i Nazaret, 1-6.

Udsendelsen af de tolv apostle,

7-13. Johannes Døbers henrettelse,

14-29. 5000 mænd mættes, 30-44.

Vandringen på søen, 45-52.

Mange helbredelser, 53-56.

Markusevangeliet kap. 6

 

Prolog : Kap. 14:

Rådet beslutter Jesu død, 1-2.

Salvningen i Betania, 3-9.

Judas´ forræderi, 10-11. Påskemåltidet,

12-21. Nadverne indstiftes, 22-25.

Peters fornægtelse forudsiges, 26-31.

Getsemane, 32-42. Pågribelsen, 43-52. 

Forhøret hos ypperstepræsten, 53-65.

Peters fornægtelse, 66-72.

Markusevangeliet kap. 14

 

Prolog : Kap. 7:

Farisæernes syn på renhed

og urenhed, 1-23. Den

kananæiske kvinde, 24-30.

En døvstum helbredes, 31-37.

Markusevangeliet kap. 7

 

Prolog : Kap. 15:

Forhøret hos Pilatus. Jesus og

Barabbas, 1-15. Tornekroningen,

16-20. Korsfæstelsen, 21-37.

Øjenvidnerne dertil, 38-41.

Begravelsen, 42-47.

Markusevangeliet kap. 15

 

 

Prolog : Kap. 8:

4000 mænd mættes, 1-9.

Kravet om et afgørende tegn,

10-13. Farisæernes surdej, 14-21.

Den blinde i Betsajda, 22-26.

Peters bekendelse,

27-30. Første forudsigelse af lidelsen, 31-33. Jesu efterfølgelse, vers 34- kap. 9, vers 1.

Markusevangeliet kap. 8

 

Prolog : Kap. 16:

Engelen forkynder Jesu opstandelse

for kvinderne, 1-8. (Jesu åbenbarelser;

han befaler disciplene at prædike i hele

verden, 9-18. Hans himmelfart, 19-20.

N.B. Vers 9* efter vers 20 er den kortere

afslutning, der følger vers 1-8.

*Enkelte håndskrifter afslutter nemlig Markus

evangeliet med vers 1-9* og har altså

en kortere slutning.

Markusevangeliet kap. 16