Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Matthæusevangeliet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Jesu slægtsregister, 1-17.

Hans fødsel og navn, 18-25.

Matthæusevangeliet kap. 1

 

 

 

Prolog : Kap. 15:

Farisæernes og Jesu syn på renhed og urenhed, 1-20. Den kananæiske kvinde, 21-28. Helbredelser, 29-31. 4000 mænd mættes, 32-39.

Matthæusevangeliet kap. 15

 

 

Prolog :  Kap. 2:

Vismændene fra  Østerland,

1-12. Flugten til Ægypten, 13-15. Barnemordet i Betlehem, 16-18. Jesus i Nazaret, 19-23.

Matthæusevangeliet kap. 2

 

Prolog : Kap. 16:

Kravet om et tvingende tegn, 1-4. Farisæernes surdej, 5-12. Peters bekendelse, 13-20. Første forudsigelse af lidelsen, 21-23. Jesu efterfølgelse, 24-28.

Matthæusevangeliet kap. 16

 

 

 

Prolog : Kap. 3:

Johannes Døber, 1-12.

Jesu dåb, 13-17.

Matthæusevangeliet kap. 3

Prolog : Kap. 17:

Forklarelsen på bjerget, 1-9. Johannes Døber som en anden Elias, 10-13. Den månesyge dreng, 14-21. Anden forudsigelse af lidelsen, 22-23. Tempelskatten,

24-27.

Matthæusevangeliet kap. 17

 

 

 

Prolog : Kap. 4:

Jesus fristes af Djævelen, 1-11.

Han drager til Galilæa og tager

 bolig i Kapernaum, 12-16. Han begynder at prædike, 17, kalder

fire disciple, 18-22, prædiker og helbreder, 23-25.

Matthæusevangeliet kap. 4

 

Prolog : Kap. 18:

Om ærgerrighed, 1-5. Om at bringe de små til fald, 6-9, eller ringeagte dem, 10-14. Om forholdet til en medkristen, der synder, 15-20. Den gældbundne tjener, 21-35.

Matthæusevangeliet kap. 18

 

 

 

Prolog : Kap. 5:

Jesu bjergprædiken (kap. 5-7). Indledning, 1-2. Saligprisningerne,

 3-12. Disciplene som salt og  lys, 13-16. Lovens krav, 17-20. Det femte og sjette bud, 21-30. Om skilsmisse, 31-32; om at sværge, 33-37; om at gøre gengæld, 38-42; om at elske sine

fjender, 43-48.

Matthæusevangeliet kap. 5

 

 

Prolog : Kap. 19:

Jesus forlader Galilæa, 1-2, taler om ægteskab og skilsmisse, 3-12, og velsigner små børn, 13-15. Den rige unge mand, 16-26. Lønnen for at have opgivet alt for Jesu skyld, 27-30.

Matthæusevangeliet kap. 19

 

Prolog : Kap. 6:

Om almisse, 1-4, bøn, 5-15,

faste, 16-18. Rigdommens farer, 19-24, næringssorg, 25-34.

Matthæusevangeliet kap. 6

 

Prolog : Kap. 20:

Lignelsen om arbejderne i vingården, 1-16. Tredje forudsigelse af lidelsen, 17-19. Zebedæussønnernes bøn om hæderspladsen i Kristi rige, 20-28. De blinde ved Jeriko, 29-34.

Matthæusevangeliet kap. 20

 

 

 

Prolog : Kap. 7:

Advarsel mod dømmesyge, 1-5,

og imod at give det hellige til uværdige, 6. Bønnens

forjættelse, 7-11. Den gyldne regel, 12. Vejen til livet, 13-14. Advarsel imod de falske profeter, 15-23. De to huse, 24-27. Slutning, 28-29.

Matthæusevangeliet kap. 7

 

Prolog : Kap. 21:

Indtoget i Jerusalem, 1-11. Tempelrensningen, 12-17. Figentræet forbandes, 18-22. Rådet kræver Jesus til regnskab, 23-27. Lignelsen om de to sønner, 28-32, om de utro vingårdsmænd, 33-46.

Matthæusevangeliet kap. 21

 

 

 

 

Prolog : Kap. 8:

Jesus helbreder en spedalsk,

1-4, høvedsmandens dreng,

5-13, Peters svigermoder og andre, 14-17. To, der vil følge Jesus, 18-22. Stormen på søen, 23-27. De to besatte i gadarenernes land, 28-34.

Matthæusevangeliet kap. 8

 

Prolog : Kap. 22:

Lignelsen om kongesønnens bryllup, 1-14. Skattens mønt, 15-22. Saddukæernes spørgsmål om opstandelsen, 23-33. Det største bud i loven, 34-40. Om Messias som Davids søn og Davids herre, 41-46.

Matthæusevangeliet kap. 22

 

 

 

Prolog : Kap. 9:

Den lamme,1-8. Mattæus´

kaldelse, 9-13. Om faste, 14-17. Jairus´ datter og den blodsottige kvinde, 18-26. De to blinde og

den besatte, 27-34. Jesus ynkes over folket, 35-38.

Matthæusevangeliet kap. 9

 

 

Prolog : Kap. 23:

Jesu veråb over skriftkloge og farisæere, 1-33. Dommen over Jerusalem, 34-39.

Matthæusevangeliet kap. 23

 

Prolog : Kap. 10:

Udsendelsen af de tolv apostle,

1-4. De skal kun gå til jøderne; forskellige forskrifter, 5-15. Om forfølgelser, 16-25. Opmuntring

til frygtløshed, 26-33. Evangeliet vil vække splid, 34-39. Lønnen til

dem, der modtager apostlene,

40-42.

Matthæusevangeliet kap. 10

 

 

Prolog : Kap. 24:

Jesus forudsiger Jerusalems ødelæggelse og sin genkomst, 1-41,  og formaner til årvågenhed,

42-51.

Matthæusevangeliet kap. 24

 

Prolog : Kap. 11:

Johannes Døbers spørgsmål og Jesu vidnesbyrd om ham, 1-15. Folkets egensindighed, 16-19. Veråb over ubodfærdige byer,

20-24. Lovprisning af Guds frelsesveje, 25-27. Indbydelse

til de trætte, 28-30.

Matthæusevangeliet kap. 11

 

 

Prolog : Kap. 25:

Lignelserne om de ti brudejomfruer, 1-13, og om de betroede talenter, 

14-30. Verdensdommen, 31-46.

Matthæusevangeliet kap. 25

 

 

 

Prolog : Kap. 12:

Aksplukningen på sabbaten,

1-8. Manden med den visne

hånd, 9-14.

Jesu tilbageholdenhed og mildhed, 15-21. Beskyldning

mod ham for at stå i ledtog

med Beelzebul, 22-30. Om bespottelse mod Helligånden,

31-37. Jonastegnet, 38-42.

Faren for tilbagefald, 43-45.

Jesu sande slægtninge, 46-50.

Matthæusevangeliet kap. 12

Prolog : Kap. 26:  

Jesu sidste lidelsesforudsigelse,

1-2. Rådet beslutter hans død, 3-5. Salvningen i Betania, 6-13. Judas´ forræderi, 14-16. Påskemåltidet, 17-25. Nadveren indstiftes, 26-29. Peters fornægtelse forudsiges,

30-35. Getsemane, 36-46. Pågribelsen, 47-56. Forhøret hos Kajfas, 57-68. Peters fornægtelse, 69-75.

Matthæusevangeliet kap. 26

 

 

 

Prolog : Kap. 13:

Lignelsen om sædemanden,

1-9 og 18-23. Grunden til, at

Jesus taler i lignelser, 10-17. Lignelsen om rajgræsset blandt hveden, 24-30 og 36-43, om sennepsfrøet, 31-32, og om surdejen, 33. Et profetisk ord om lignelsestalen, 34-35.

Lignelserne om skatten,

44, perlen, 45-46, og voddet,

47-52. Jesus forkastes i Nazaret, 53-58.

Matthæusevangeliet kap. 13

 

 

Prolog : Kap. 27:

Jesus føres til Pilatus, 1-2. Judas´ død, 3-10. Forhøret for Pilatus. Jesus og Barabbas, 11-26. Tornekroningen, 27-31. Korsfæstelsen, 32-56. Begravelsen, 57-61. Bevogtning af graven, 62-66

Matthæusevangeliet kap. 27

 

Prolog : Kap. 14:

Johannes Døbers henrettelse,

1-12. 5000 mænd mættes, 13-21. Vandringen på søen, 22-34. Helbredelser, 35-36.

Matthæusevangeliet kap. 14

 

Prolog : Kap. 28:

Jesu opstandelse, 1-10. Gravvagten bestikkes, 11-15. Afskeden og dåbsbefalingen, 16-20.

Matthæusevangeliet kap. 28