Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Tilføjelser til Daniels Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Susanna, Jojakims hustru, efterstræbes af to vellystige ældste, 1-14; da hun ikke vil være dem til vilje, beskylder de hende for utugt, 15-41; men ved Daniels klogskab kommer hendes uskyldighed for dagen, og de ældste får deres straf, 42-64.

Tilføjelser til Daniels Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Daniel opfordres af kong Kyros til at tilbede Bel, men han viser kongen, at gudens præster er bedragere, hvorefter de dræbes og afgudstemplet ødelægges,

1-22.

Tilføjelser til Daniels Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Daniel dræber en drage, som babylonierne tilbeder, og kastes derfor i løvekulen, 23-32; men profeten Habakkuk frelser ham, hvorefter modstanderne kastes for løverne og opædes, 33-42.

Tilføjelser til Daniels Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

TILFØJELSE TIL DAN. 3, 23. Azarja bekender sine egne og sit folks synder, 1-10, og bønfalder Guds barmhjertighed om hjælp og frelse, 11-22. Herrens engel udfrier da Azarja og hans venner af ildovnen, 23-27.

Tilføjelser til Daniels Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

FORTSÆTTELSE AF DET FOREGÅENDE. Hananja, Azarja og Misjael lovpriser Herren, 28-33, og opfordrer hele den upersonlige skabning, 34-56, samt mennesker og ånder til at tage del i lovprisningen, 57-62; til sidst lyder en opfordring til de tre mænd selv til at prise Gud, fordi han frelste dem ud af ilden, 63-65.

Tilføjelser til Daniels Bog kapitel 5