Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Jeremias´ Brev

 

 

Prolog :

For deres synders skyld er israelitterne bortført til Babylon, men de må vogte sig for at efterligne den hedenske afgudsdyrkelse, 1-6. Afguderne kan jo ikke engang forsvare sig selv, 7-14, deres billeder står og smuldrer hen, 15-22, og de er overhovedet aldeles hjælpeløse, 23-28; de kan hverken udrette noget ondt eller noget godt, 29-39, man gør dem til skamme ved til ingen nytte at bede dem om helbredelse og ved at øve utugt til deres ære, 40-44; de er lavet af træ eller metal, 45-51, og de kan intet udrette, hverken imod konger eller imod ildebrand, 52-56a; derfor er det bedre at være et menneske eller en hvilken som helst nyttig genstand end sådanne guder, 56b-64; de er kun fugleskræmsler og går til sidst i stykker og opløses; dem bør man derfor ikke frygte, 65-72.

Baruks Bog kapitel 6 Jeremias´ Brev