Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Baruks Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Et skrift af Baruk oplæses for jøderne i Babylon og foranlediger dem til at foretage en pengeindsamling til gudstjenesten i Jerusalem, 1-14. Med gaven sendes en skrivelse, der indeholder en syndsbekendelse til anvendelse på festdage, 15-22.

Baruks Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

Fortsættelse af de babyloniske jøders skrivelse: syndsbekendelse, 1-10; bøn om frelse, 11-35.

Baruks Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

Fortsættelse af de babyloniske jøders skrivelse: bøn om nåde og syndstilgivelse, 1-8. Et digt om visdommen: Israels ulykke skyldes, at folket har forladt visdommen, 9-13; det bør derfor søge den, ikke hos hedningerne, men hos Herren selv og i hans lov, 14- kap. 4, 4.

Baruks Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 4:

Et trøstedigt til Jerusalem: Israel er blevet straffet på grund af sit frafald, 5-9a; Jerusalem klager over sin selvforskyldte ulykke, 9b-20, men formaner sine bortførte indbyggere til i tålmodighed at bie på Herrens frelse, 21-29; Jerusalem trøstes med løftet om, at fjenderne skal rammes af hårde straffe og de bortførte indbyggere vende tilbage, 30-37.

Baruks Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

Fortsættelse af trøstedigtet: Herren selv skal udfri de bortførte af fangenskabet og skaffe dem en let hjemfærd, 1-9.

Baruks Bog kapitel 5