Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Anden Makkabæerbog

 

Prolog : Kap. 1:

En skrivelse fra jøderne i Jerusalem

til deres landsmænd i Ægypten

med opfordring til at fejre

tempelindvielsesfesten,

1-10a. En anden skrivelse om

Antiokus Epifanes´ død, da han

søgte at plyndre den persiske

gudinde Nanæas tempel, 10b-17,

om tempelindvielsesfesten og om den

hellige ild, der blev fremdraget på

Nehemias´ tid, 18-36.

Anden Makkabæerbog kap. 1

 

Prolog : Kap. 9:

Forbitret over den syriske hærs

nederlag drager kong Antiokus til

Jerusalem for at tage hævn, men rammes

undervejs af en frygtelig sygdom, der bringer

ham til at ydmyge sig for Herren, 1-17; han

sender en venlig skrivelse til jøderne, dør

og begraves i det fremmede, 18-29.

Anden Makkabæerbog kap. 9

Prolog : Kap. 2:

Fortsættelse af skrivelsen i kap. 1:

Den hellige ild havde Jeremias

gemt ligesom tabernaklet, pagtens

ark og røgelsealteret, 1-8; en

underfuld ild havde også vist sig ved

Salomos tempelindvielse og på

Moses´ tid, 9-12. Som i sin tid

Nehemias havde også Judas samlet

bortkomne skrifter, 13-15.

Opfordring til at fejre

tempelindvielsesfesten,

16-18. I et forord redegør forfatteren

for indholdet af og formålet med sit værk,

19-32.

Anden Makkabæerbog kap. 2

 

Prolog : Kap. 10:

Judas indtager Jerusalem,

renser helligdommen og indstifter

tempelindvielsesfesten, 1-8. Antiokus´

søn indsætter Lysias til kansler,

9-13, og feltherren Gorgias åbner krig

mod jøderne, men Judas sætter sig tappert

til modværge, 14-23; en anden fjendtlig hærfører, Timoteus, overvinder han ved himmelske

rytteres hjælp, 24-38.

Anden Makkabæerbog kap. 10

Prolog : Kap. 3:

Syrerkongen Seleukus sender sin

kansler Heliodorus til Jerusalem

for at kræve tempelskatten udleveret,

1-7. Heliodorus´ krav vækker stor

rædsel, 8-21; men da han søger at

trænge ind i templets skatkammer,

bliver han pisket af en himmelsk rytter

og to engle, 22-30; han drager da bort

og forsikrer kongen, at Himlens Gud

værner dette sted, 31-40.

Anden Makkabæerbog kap. 3

 

Prolog : Kap. 11:

Lysias drager med en stor hær ind i Judæa,

men det lykkes Judas ved en himmelsk rytters

hjælp at tilføje ham et nederlag, hvorefter han

slutter fred med jøderne, 1-15. Fire skrivelser fra fredsforhandlingerne meddeles i gengivelse: fra

Lysias til jøderne, 16-21, fra kong Antiokus til

Lysias, 22-26, fra kong Antiokus til jøderne,

27-33, og fra to romerske udsendinge til jøderne,

34-38.

Anden Makkabæerbog kap. 11

 

 

Prolog : Kap. 4:

Ypperstepræsten Onias drager til

syrerkongen for at forsvare sig,

1-6; men Antiokus Epifanes

udnævner hans broder Jason til

ypperstepræst, og han begynder

straks at indføre hedensk sæd

og skik i Jerusalem, 7-20.

Imidlertid trænges han til side som

ypperstepræst af Menelaus,

21-29; ham lykkes det at få

Onias dræbt, 30-38; og trods

uroligheder og anklager opnår

han ved bestikkelse at blive i sit

embede, 39-50.

Anden Makkabæerbog kap. 4

 

Prolog : Kap. 12:

Judas straffer Joppe og Jabne for

deres forfølgelse af jøderne, 1-9,

overvinder dernæst arabiske

beduinstammer og indtager fæstningen

Kaspin, 10-16, tilintetgør Timoteus´ store

hær, 17-25, indtager og tugter fæstningerne

Karnion og Efron, men skåner Skytopolis,

26-31, og slår til sidst Gorgias´ hær på flugt,

32-37; det viser sig her, at flere jøder har båret hedenske afgudsbilleder som amuletter, 38-45.

Anden Makkabæerbog kap. 12

 

 

Prolog : Kap. 5:

Jason søger uden held at

genvinde den ypperstepræstelige magt,

1-10; Antiokus indtager da Jerusalem og

plyndrer templet, 11-20; senere sender han

feltherren Apollonius, der iværksætter et nyt blodbad i Jerusalem; og Judas Makkabæer

tyr da med en halv snes ledsagere ud i ørkenen, 21-27.

Anden Makkabæerbog kap. 5

 

Prolog : Kap. 13:

Antiokus Eupator falder ind i Judæa med en

stor hær; Menelaus bliver henrettet, 1-8; Judas f

oretager med held et natligt overfald på den

syriske hær, 9-17; på grund af indre uroligheder i

Syrien slutter Antiokus fred med jøderne og iler til

Antiokia, 18-26.

Anden Makkabæerbog kap. 13

Prolog : Kap. 6:

Kong Antiokus lader templet

vanhellige og vil med strenge

straffe tvinge jøderne til at opgive

Moseloven, 1-11. Guds formål

med de lidelser, som således

rammer det jødiske folk, er at

tugte og opdrage, 12-17.

Den skriftkloge Eleazar nægter at

spise svinekød og lider tappert

martyrdøden, 18-31.

Anden Makkabæerbog kap. 6

 

Prolog : Kap. 14:

Ypperstepræsten Alkimus tilskynder kong

Demetrius til at sende Nikanor til Judæa med

en hær for at rydde Judas af vejen, 1-14;

Nikanor slutter fred med jøderne, 15-25;

men da han anklages derfor hos kongen,

bliver overenskomsten brudt, og Nikanor

kræver under frygtelige trusler mod

helligdommen Judas udleveret, 26-36.

For at undgå at falde i syrernes hænder

berøver en anset ældste, Razis, sig livet

under store lidelser, 37-46.

Anden Makkabæerbog kap. 14

 

 

Prolog : Kap. 7:

En moder og hendes syv sønner vægrer

sig ved at spise svinekød

og påtager sig frimodigt martyriet,

1-19; efter at have opmuntret sine sønner,

i særdeleshed den yngste,

til udholdenhed, lider moderen til

sidst selv martyrdøden, 20-42.

Anden Makkabæerbog kap. 7

Prolog : Kap. 15:

Nikanor søger uden held at

overfalde jøderne

på en sabbat, 1-5; Judas

opmuntrer sine mænd ved at fortælle

om et drømmesyn, 6-16, og beder Herren

om sejr, 17-24; Nikanor lider et stort nederlag

og bliver selv dræbt; hans lig parteres, 25-36. Slutningsord, 37-39.

Anden Makkabæerbog kap. 15

 

Prolog : Kap. 8:

Judas og hans folk volder syrerne

stor skade, 1-7; Nikanor og Gorgias

sendes da med en stor hær til

Judæa, men Judas tilføjer dem

et stort nederlag, 8-29. Judas

holder sejrsfest i Jerusalem,

medens Nikanor med skam

vender tilbage til Antiokia, 30-46.

Anden Makkabæerbog kap. 8