Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Første Makkabæerbog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Efter Alexander den Stores

død deles hans vældige rige,

1-9. Under Antiokus Epifanes

slutter frafaldne israelitter sig

til hedningerne, 10-15;

Antiokus overvinder Ægypten,

indtager Jerusalem og

plyndrer templet, 16-28,

opfører en borg i Jerusalem,

29-40, forbyder jødisk

gudstjeneste og efterstræber

de lovtro, 41-64.

Første Makkabæerbog kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 9:

Demetrius sender atter Bakkides

mod Judas, der taber og falder i

kampen, 1-22. Jonatan vælges til

hans efterfølger, 23-31; han hævner

sin broder Johannes´ drab, 32-42,

og tvinger Bakkides til at trække sig

tilbage til Antiokia, 43-57; to år efter

kommer Bakkides igen, men lider

nederlag og slutter fred med jøderne,

58-73.

Første Makkabæerbog kap. 9

 

 

Prolog : Kap. 2:

Mattatias og hans fem sønner

sørger over tilstanden i landet,

1-14, nægter at adlyde

kongens befalinger, 15-22,

dræber en frafalden

landsmand og flygter

ud i ørkenen, 23-28. Først vil

de lovtro jøder ikke kæmpe

på sabbaten, 29-38, men

senere vedtager de at forsvare

sig på helligdagen, 39-48. Inden

Mattatias dør, formaner han sine

sønner til udholdenhed i kampen

og indsætter Judas til sin

efterfølger, 49-70.

Første Makkabæerbog kap.  2

 

 

Prolog : Kap. 10:

Demetrius søger at vinde Jonatans

hjælp, 1 -14. Hans medbejler

Aleksander Balas tilbyder imidlertid

endnu større fordele, 15-21;

Demetrius søger at overbyde ham,

22-45; men Jonatan fæster ikke lid

hertil, og Aleksander overvinder

Demetrius, 46-50. Jonatan

indbydes til Aleksanders bryllup

i Ptolemais, 51-66. Demetrius´

søn sender Apollonius med en

hær til Jødeland, men Jonatan

tilføjer ham et nederlag, 67-89.

Første Makkabæerbog kap. 10

 

 

Prolog : Kap. 3:

Judas overtager ledelsen af

kampen mod syrerne, 1-9,

overvinder Apollonius, 10-12,

og ligeledes Seron, 13-26. A

ntiokus drager på krigstog

til Persien og overlader

kampen mod jøderne til

rigsforstanderen Lysias,

27-37; denne sender

Ptolemæus, Nikanor og

Gorgias til Judæa, 38-41.

Judas gør sig rede til at

møde dem, 42-60.

Første Makkabæerbog kap.  3

 

 

Prolog : Kap. 11:

Ægypterkongen Ptolemæus går imod

Aleksander, 1-7, og hjælper hans

medbejler Demetrius 11 til at blive

konge i Syrien, 8-19. Jonatan opnår

af denne en række rettigheder for jøderne,

20-37. Aleksanders søn Antiokus bliver

udråbt til konge, 38-40; Jonatan hjælper

Demetrius at undertrykke oprøret, 41-53;

men da denne ikke opfylder sine løfter,

slutter Jonatan sig til Antiokus, 54-74.

Første Makkabæerbog kap. 11

 

 

Prolog : Kap. 4:

Judas overvinder Gorgias,

1-25, og det følgende

år rigsforstanderen Lysias,

26-35. Derpå indtager han

Jerusalem, renser

helligdommen, indvier et

nyt brændofferalter og opfører

fæstningsmure omkring

tempelbjerget, 36-61.

Første Makkabæerbog kap.  4

 

 

Prolog : Kap. 12:

Jonatan sender gesandter til Rom

og Sparta for at forny forsvarsforbundet,

1-23. Demetrius´ hær trækker sig tilbage

for Jonatan, 24-38; men han tages ved

svig til fange i Ptolemais, 39-53.

Første Makkabæerbog kap.12

Prolog : Kap. 5:

Judas overvinder idumæerne

og ammonitterne, 1-8, sender

sin broder Simon med en hær

til Galilæa og drager selv til

Gilead, 9-20. Simon udfrier

jøderne i Galilæa og fører

dem til Judæa, 21-23;

Judas overvinder Timoteus i

Østjordanlandet, 24-44, og

fører jøderne i Gilead

til Judæa, 45-54. De jødiske

hærførere Josef og Azarja har

lidt et stort nederlag mod

Gorgias i Judæa, 55-64, men

efter sin hjemkomst fører

Judas sejrrige kampe mod

idumæerne og filisterne, 65-68.

Første Makkabæerbog kap.  5

 

 

Prolog : Kap. 13:

Simon vælges til Jonatans efterfølger,

1-11. Jonatan selv bliver dræbt; Simon

opfører et gravmæle over sin fader og

sine brødre i Modeïn, 12-30. Simon

opnår af syrerkongen Demetrius store

fordele, 31-42; han indtager Gezer,

og den syriske besætning på borgen

overgiver sig til ham, 43-53.

Første Makkabæerbog kap. 13

Prolog : Kap. 6:

Antiokus foretager et

mislykket krigstog til Persien

og dør, hvorefter hans søn

Eupator bliver konge, 1-17.

Judas angriber borgen i

Jerusalem, men Lysias

kommer til hjælp med en

stor hær, 18-31; Judas

forsøger uden held at standse

ham, 32-47. Lysias indtager

nu Bet-Zur og belejrer

tempelområdet, 48-54, men

slutter på grund af indre

stridigheder i Syrien fred

med jøderne og giver dem fri

religionsøvelse, 55-63.

Første Makkabæerbog kap.  6

 

 

Prolog : Kap. 14:

Demetrius tages til fange af perserkongen

Arsakes, 1-3. De lykkelige tilstande i

Jødeland under Simons dygtige styre,

4-15. Forbundet med Rom og Sparta

fornys, 16-24. En offentlig indskrift

opsættes om Simons bedrifter, 25-49.

Første Makkabæerbog kap. 14

Prolog : Kap. 7:

Demetrius opkaster sig til hersker  

i Syrien, 1-7, og sender Bakkides til

Judæa med en hær, 8-22. Senere sendes

Nikanor ned til Judæa, men Judas tilføjer

hans hær et nederlag, 23-32; Nikanor

kræver da Judas udleveret, 33-38, men da dette ikke sker, kommer det til en kamp, hvori Nikanor falder, 39-50.

Første Makkabæerbog kap.  7

 

Prolog : Kap. 15:

Demetrius´ søn Antiokus lover

Simon store fordele, 1-9, og det

lykkes ham at overvinde sin

modstander, 10-14. En skrivelse fra

romerne forbyder at tilføje jøderne skade,

15-24. Imidlertid kræver Antiokus

tilbagelevering af Joppe, Gezer og borgen

i Jerusalem; men disse

krav nægter Simon at opfylde, 25-36;

kongen sender da Kendebæus mod

jøderne, 37-41.

Første Makkabæerbog kap. 15

 

 

Prolog : Kap. 8:

Judas hører om romernes

tapperhed og bedrifter, 1-16,

og slutter forbund med dem, 17-32.

Første Makkabæerbog kap.  8

 

Prolog : Kap. 16:

Simon sender sine sønner mod

Kendebæus, som lider nederlag,

1-10. Imidlertid dræbes Simon af sin svigersøn Ptolemæus, 11-17, og sønnen Johannes Hyrkan tager gerningen op efter ham, 18-24.

Første Makkabæerbog kap. 16