Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Tilføjelser til Esters Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

TILFØJELSE FORAN EST. 1, 1.

Mordokaj, en anset jøde i perserkongens tjeneste, har en betydningsfuld drøm, hvis indhold her gengives, 1-11.

Tilføjelser til Esters Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 2:

TILFØJELSE TIL EST. 3, 13.

Gengivelse af den skrivelse, som perserkongen på Hamans anstiftelse lod udfærdige om jødernes fuldstændige udryddelse, 1-7.

Tilføjelser til Esters Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 3:

TILFØJELSE TIL EST. 4, 17.

Mordokaj beder til den almægtige og alvidende Gud om skånsel og frelse for sit folk, 1-11.

Tilføjelser til Esters Bog kapitel3

 

 

Prolog : Kap. 4:

YDERLIGERE TILFØJELSE TIL EST. 4, 17.

Også dronning Ester beder om frelse for sit folk og forsikrer, at hun kun modstræbende har indladt sig med hedningerne, 1-19.

Tilføjelser til Esters Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 5:

TILFØJELSE TIL EST. 5, 1.

Dronning Ester ifører sig al sin pragt og træder frem for perserkongen; ved synet af ham besvimer hun, men herover bliver kongen mildere stemt, 1-16.

Tilføjelser til Esters Bog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 6:

TILFØJELSE TIL EST. 8, 13.

Gengivelse af den skrivelse, perserkongen sendte til statholderne over rigets 127 provinser, 1-24.

Tilføjelser til Esters Bog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 7:

TILFØJELSE TIL EST. 10, 3.

Mordokaj udlægger en drøm, han har haft, om hvilken der har været fortalt i en tilføjelse til begyndelsen af Esters Bog (her gengivet i kap. 1, 4 ff.). Drømmen handler om Israels befrielse ved Ester, som folket bør mindes ved en årlig tilbagevendende fest, 1-10. En efterskrift betegner hele Esters Bog som en skrivelse om purimsfesten, 11.

Tilføjelser til Esters Bog kapitel 7