Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Judits Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Den assyriske konge

Nebukadnezar i Nineve

begynder krig mod den

mediske konge Arpaksjad,

1-6; da Persien og landene

ved Middelhavskysten vægrer

sig ved  at følge ham, bliver han forbitret; men først angriber han

dog Arpaksjad og besejrer ham,

7-16.

Judits Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 9:

Judit beder Gud om hjælp til

sit forehavende, 1-14.

Judits Bog kapitel 9

Prolog : Kap. 2:

Nebukadnezar beslutter

at tage hævn

over vesterlandene

og sender Holofernes

ud for at undertvinge dem,

1-13. Holofernes drager af

sted og foranstalter

plyndringer og

ødelæggelser, 14-27.

Judits Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 10:

Judit går til den assyriske lejr og

siger, at hun kan vise Holofernes

en vej, ad hvilken han let kan

indtage byen, 1-13; hun føres til

Holofernes, og hendes skønhed

gør et stærkt indtryk på den

forsamlede mængde, 14-23.

Judits Bog kapitel 10

Prolog : Kap. 3:

Indbyggerne i de fønikiske

og filistæiske kystegne

beder om fred, men

Holofernes ødelægger

alligevel deres land og

rykker derefter frem mod

Judæa, kap. 2, 38-kap.

3, 10.

Judits Bog kapitel 3

Prolog : Kap. 11:

Holofernes modtager

Judit venligt, og hun fortæller,

at jøderne, pinte af sult og tørst,

tænker på at spise

urene dyr; og så snart de har

begået denne synd, vil de let kunne

overvindes, 1-9. Holofernes lover

Judit bolig i Nebukadnezars palads,

hvis hun har talt sandt, 20-23.

Judits Bog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 4:

Holofernes´ fremrykning

vækker rædsel i Judæa,

og man befæster byer

og bjergpasser ved

grænsen, 1-8; tillige anråber

man under bøn og faste

Herren om hjælp, 9-15.

Judits Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 12:

Judit får tilladelse til at spise sin

egen mad, og til at rense sig ved

en kilde, før hun holder bøn, 1-9.

Ved et gilde lader Holofernes

Judit hente for at forlyste sig med

hende, 10-20.

Judits Bog kapitel 12

 

 

Prolog : Kap. 5:

Holofernes spørger, hvad

det er for et folk, der vover

at trodse ham, 1-4.

Ammonitterfyrsten Akior

fortæller da israelitternes

historie og uddrager deraf

den lære, at hvis folket

holder sig Guds bud

efterrettelig, vil Holofernes

lide nederlag, 5-21. Akiors

tale vækker harme i

Holofernes´ råd, 22-24.

Judits Bog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 13:

Medens Holofernes er døddrukken,

afhugger Judit hans hoved og

tager dette med, da hun iler gennem

lejren op til Betylua, 1-10; hendes komme vækker stor glæde; men hun opfordrer til at give Gud æren, 11-20.

Judits Bog kapitel 13

Prolog : Kap. 6:

Holofernes bestemmer, at

Akior skal udleveres til

israelitterne, for at han kan

blive dræbt sammen med dem,

1-9. Akior føres da i lænker til Betylua, hvor han fortæller om

Holofernes´ overmod, 10-21.

Judits Bog kapitel 6

 

Prolog : Kap. 14:

Judit råder til at hænge

Holofernes´ hoved på bymuren

og gøre udfald mod assyrerne;

Akior omvender sig til jødedommen,

1-10. Israelitterne gør udfald, og da

det opdages, at Holofernes er

dræbt, gribes de assyriske officerer

af forfærdelse, 11-19.

Judits Bog kapitel 14

 

 

Prolog : Kap. 7:

Holofernes belejrer Betylua og afskærer byens vandforsyning,

1-15. Indbyggerne vil overgive

sig, men Uzzija beder dem

holde ud fem dage endnu,

16-32.

Judits Bog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 15:

Ved rygtet om Holofernes´ død

flygter assyrerhæren, og

israelitterne forfølger den helt

forbi Damaskus, 1-7; derefter

hyldes Judit af ypperstepræsten

og ældsterådet og får en rigelig

del af det erobrede bytte, 8-13.

Judits Bog kapitel 15

 

 

Prolog : Kap. 8:

Judit bebrejder de ældste,

at de vil overgive byen;

i stedet skulle de hellere

anråbe Herren

om hjælp, 1-27. Uzzija

undskylder sig og beder

om Judits forbøn; hun lover

at udføre en bedrift, hvorved

byen skal blive befriet, 28-36.

Judits Bog kapitel 8

 

Prolog : Kap. 16:

Judit istemmer en takkesang,

hvori hun priser Gud, fordi han

lod en kvinde gøre det af med

den assyriske hærfører, kap.

15, 14- kap. 16, 17; hun skænker

alle Holofernes´ ejendele til helligdommen og dør i en høj alder, 18-25.

Judits Bog kapitel 16