Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Tobits Bog

 

Prolog : Kap. 1:

En overskrift angiver, hvem bogen

handler om, 1-2. Tobit fortæller om

sine livsforhold og om sin fromhed,

3-14, og om, hvorledes han faldt i

unåde hos kong Sankerib, 15-22.

Tobits Bog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 8:

Tobias fordriver i brudekammeret

den onde ånd ved hjælp af fiskens

hjerte og lever og beder derpå

sammen med Sara, 1-9a.

Da Raguel om morgenen erfarer,

at Tobias stadig er i live, udbryder

han i lovprisning og tak til Gud og

lover Tobias halvdelen af sin ejendom,

når bryllupsdagene er forbi, 9b- 21.

Tobits Bog kapitel 8

 

Prolog : Kap. 2:

Tobit fortæller om, hvorledes han

mistede sit syn, 1-10a, og om,

hvorledes hans hustru drog hans

fromhed i tvivl, 10b-14.

Tobits Bog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 9:

Rafael henter Tobits penge i

Rages, 1-6.

Tobits Bog kapitel 9

Prolog : Kap. 3:

Tobit gengiver den bøn, han

bad i sin sorg og fortvivlelse,

1-6. Samme dag beder også

Raguels datter Sara i Ekbatana

i fortvivlelse, da hun hånes, fordi

hendes syv mænd alle i brudenatten

er blevet dræbt af dæmonen

Asmodæus, 7-15. Engelen Rafael

udsendes fra Gud for at helbrede

Tobit, binde dæmonen og lade

Tobits søn Tobias ægte Sara, 16-17.

Tobits Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 10:

Både Tobit og hans hustru er

bekymrede, fordi sønnen bliver

så længe borte, 1-7a.

Efter bryllupsdagene skynder

Tobias sig med sin hustru hjem til

forældrene i Nineve, 7b- kap. 11, 1a.

Tobits Bog kapitel 10

Prolog : Kap. 4:

Tobit sender sin søn Tobias

af sted for at hente et pengebeløb,

han har efterladt i Medien, og giver

ham en række gode råd og

formaninger med på vejen, 1-21.

Tobits Bog kapitel 4

 

Prolog : Kap. 11:

Efter Rafaels råd smører

Tobias fiskens galde på sin faders

øjne og gengiver ham derved hans

syn, 1b- 15a. Tobias´ bryllup fejres i

hjemmet ved en syv dages fest, 15b- 19.

Tobits Bog kapitel 11

Prolog : Kap. 5:

Tobias får pålæg om at

skaffe sig en rejseledsager,

1-3; han finder engelen Rafael,

som udgiver sig for at være

søn af en af Tobits landsmænd,

4- 17a; Tobit trøster sin hustru

Anna over sønnens bortrejse,

17b- kap. 6, 1.

Tobits Bog kapitel 5

 

Prolog : Kap. 12:

Engelen Rafael giver sig til

kende og formaner Tobit og

hans søn til at takke Gud for

den hjælp, de har fået, 1-15;

da de forfærdes, opfordrer

Rafael dem på ny til at give

Gud æren, 16-22.

Tobits Bog kapitel 12

Prolog : Kap. 6:

Undervejs fanger Tobias i

Tigris en fisk, hvis hjerte,

lever og galde han efter engelens

råd tager med sig, 2-9; engelen

fortæller om Sara, som han råder

Tobias til at tage til ægte;

tillige lærer han ham

at jage den onde ånd bort ved at brænde fiskens hjerte og lever, 10-18.

Tobits Bog kapitel 6

 

Prolog : Kap. 13:

Tobit nedskriver en lovsang,

hvori han priser Gud, som vel tugter,

men derefter forbarmer sig over de

fromme, 1- 8; han skildrer tillige den

herlighed, som Jerusalem i fremtiden

skal opleve, 9- kap. 14, 1.

Tobits Bog kapitel 13

 

 

Prolog : Kap. 7:

Tobias og engelen finder venlig

modtagelse i Raguels hus, 1-9a.

Tobit ønsker at ægte

hans datter, en ægteskabskontrakt

opsættes, og Sara føres af sin

moder ind i brudekammeret, 9b-17.

Tobits Bog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 14:

Inden sin død taler Tobit om

Nineves og Jerusalems

fremtidige skæbne og pålægger

sin søn at forlade Nineve, 2- 11a. Tobias oplever som en meget gammel mand Nineves undergang, 11b- 15.

Tobits Bog kapitel 14