Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Zakarias´ Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Profeten maner til omvendelse,

1-6. Indledning til synerne, 7.

Første syn: Himmelbudene vender

tilbage til Himmelen med bud om,

at der ingen tegn er til omvæltning på jorden; Herren tilsiger profeten, at Israels trængsel dog ikke skal vare evigt, 8-17.

Zakarias´ Bog kapitel 1

Prolog :

Kap. 8:

Forjættelser om Israels frelse

Zakarias´ Bog kapitel 8

 

Prolog : Kap. 2:

Andet syn: De fire horn og

de fire smede; verdensrigets

hjemsøgelse er nær, 1-4. Tredje syn: Manden med målesnoren; Jerusalems kommende herlighed, 5-17.

Zakarias´ Bog kapitel 2

Prolog : Kap. 9:

Herren vil hjemsøge Israels fjendske

naboer, 1-8. Fredskongen i Zion,

9-10. De fængslede jøder slipper ud,

11-12. Israel slår den græske verdensmagt,

13-15. De landflygtige jøder vender hjem til Messiastidens glæde, 16-17.

Zakarias´ Bog kapitel 9

Prolog : Kap. 3:

Fjerde syn: Satan fører klage

mod Josua; forjættelse om

templets fuldførelse og en

herlig fremtid.

Zakarias´ Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 10:

Gud alene kan give velsignelse;

afguder kan ikke hjælpe, 1-2.

Herren vil se til sit folk, som svigtes

af sine førere, gøre det stærkt,

hjemføre de landflygtige og tage

magten fra Syrien og Ægypten, 3-12.

Zakarias´ Bog kapitel 10

Prolog : Kap. 4:

Femte syn: Lysestagen og de to

olietræer; Herren råder i verden,

og Josua og Zerubbabel er hans stedmænd, 1-6a. 10b-14.

Templets fuldførelse ved Zerubbabel,

6b-10a.

Zakarias´ Bog kapitel 4

 

 

 

Prolog : Kap. 11:

Klage over heltes fald, 1-3.

Billedlig fremstilling af ledernes

onde fremfærd mod jøderne og

bruddet mellem Jerusalem og

Judas land, 4-14.

Veråb over en voldsherre, 15-17.

Zakarias´ Bog kapitel 11

Prolog : Kap. 5:

Sjette syn: Den flyvende bogrulle; forbandelse over syndere, 1-4.

Syvende syn: Kvinden i efaen;

Babel skal rammes af ulykke,

5-11

Zakarias´ Bog kapitel 5

 

Prolog : Kap. 12:

Jerusalem skal ved Guds hjælp stå

sig under et angreb, i hvilket både

hedninger og jøder tager del, 1-3;

thi Herren får jøderne til at vende

sig imod deres afmægtige hedenske forbundsfæller, 4-7, hvorefter Jerusalems indbyggere vinder fuldkommen sejr, 8-9.

Den frelste by skal da holde klage over en, som er myrdet, 10-14.

Zakarias´ Bog kapitel 12

Prolog : Kap. 6:

Himmelbudene drager atter ud i

verden, 1-7. Det bud, som drog

nordpå, har bragt Herrens Ånd

til de landflygtige jøder i

Babylonien, 8, og Ånden har

ildnet dem til nidkærhed

for Herren, 9-15.

Zakarias´ Bog kapitel 6

 

Prolog : Kap. 13:

Jerusalem renses, 1-6. Veråb over en

voldsherre, 7. Landet renses, 8-9.

Zakarias´ Bog kapitel 13

Prolog : Kap. 7:

Ikke sorg og faste,

men omvendelse fører til frelse.

Zakarias´ Bog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 14:

Jerusalems sidste trængsel og

frelse, 1-5. Messiastidens

herlighed, 6-11. Hedningernes

straf, 12-15. Hedningeverdenen skal fejre løvhyttefest i Jerusalem, 16-19.  Jerusalems og Judas fuldkomne hellighed, 20-21.

Zakarias´ Bog kapitel 14