Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Mikas Bog

 

Prolog : Kap. 1:

Overskrift, 1. Herren træder frem

til dom over Samaria og

Jerusalem, 2-7. Profetens sorg derover, 8. Skildring af den kommende doms rædsler og omfang, 9-16.

Mikas Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 5:

Den nye David, 1-5. Israel skal blive stort, det stærkeste af alle folk, 6-8. Herren vil udrense alt, hvad der er ham imod i Israel, og tage hævn over hedningerne, 9-14.

Mikas Bog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 2:

Herren lader ikke de store jordejeres griskhed gå upåtalt

hen, 1-5. Ordstrid mellem profeten og hans hårdhjertede, griske modstandere, 6-11. Forjættelse

 om Israels samling og hjemfærd, 12-13.

Mikas Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 6:

Herren kræver ikke ofre, men retfærd, 1-8. Dommen over Jerusalems synd, 9-16.

Mikas Bog kapitel 6

Prolog : Kap. 3:

De griske stormænd skal i trængselens stund savne Herrens hjælp, 1-4. De falske profeter og den sande profet,

5-8. Dommen over det letsindige Jerusalem, 9-12.

Mikas Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 7:

Den almene vanart, 1-4. På ingen uden Gud kan man lide, 5-7. Israels håb i trængsel, 8-10. Forjættelse om, at Jerusalem skal genopbygges, de landflygtige vende hjem og hedningerne hjemsøges, 11-13. Bøn om Israels frelse, 14-20.

Mikas Bog kapitel 7

 

 

Prolog : Kap. 4:

Til det fremtidige, herliggjorte Jerusalem skal hedningerne strømme for at få del i Herrens velsignelse, 1-5. Forjættelse om Israels samling og hjemfærd, 6-7. Forjættelse om det hårdt trængte Jerusalems sejr over sine mange fjender, 8-14.

Mikas Bog kapitel 4