Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Amos´ Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Overskrift, 1. Herren truer sit

folk, 2. Profetier mod

Damaskus, 3-5, filisterne,

6-8, Tyrus, 9-10, Edom,

11-12, og Ammon, 13-15.

Amos´ Bog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 6:

Straffetale mod levemændene, 1-7. Profetier om pest, 8-10, og sammenbrud, 11. For den usle retstilstands skyld skal Israel bukke under i krig, 12-14.

Amos´ Bog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 2:

Profetier mod Moab, 1-3,

Juda, 4-5, og Efraim, 6-16.

Amos´ Bog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 7:

Tre syner om Israels undergang, 1-8. Trussel mod helligdommene og kongehuset, 9. Sammenstød mellem Amos og Amazja i Betel, 10-17.

Amos´ Bog kapitel 7

 

 

Prolog : Kap. 3:

Det udvalgte folk skal straffes

hårdere end andre for sin synd,

1-2. Profeten taler, fordi

Herren tvinger ham, 3-8.

Samaria skal falde for sin

synd, som filistre og

ægyptere kaldes til vidne på,

9-11. Straffetale mod

de nydelsessyge mænd,

12-15.

Amos´ Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 8:

Et syn om Israels undergang, 1-2. Profeti om mandefald, 3. De rige skal bøde for deres uredelighed mod de fattige, 4-10. I trængselens tid skal Israel søge Herren ved helligdommene, men ikke finde ham, 11-14.

Amos´ Bog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 4:

Straffetale mod de

nydelsessyge kvinder, 1-3.

Herren har atter og

atter revset Israel for d

ets vanartede gudsdyrkelse,

men til ingen gavn, 4-12.

Guds skabervælde, 13.

Amos´ Bog kapitel 4

 

Prolog : Kap. 9:

Herrens tilintetgørende vrede, 1-4. Guds skabervælde, 5-6. Israel er ikke mere værd for Herren end andre folk, 7. Herrens folk skal renses for syndere, 8-10. Profeti om, at Davids rige skal genrejses, 11-12. Messiastidens herlighed, 13-15.

Amos´ Bog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 5:

Ved Israels dødsbåre, 1-3.

Sand gudsdyrkelse, 4-6. Dommernes uredelighed, 7. Guds skabervælde, 8-9. Stormændenes griskhed og dommernes uredelighed, 10-13. Sand gudsdyrkelse, 14-15. Om Israels undergang, 16-17. Herrens dag bliver en ulykkesdag for Israel, fordi folket kun bryder sig om ofre, ikke om retfærd,

18-27.

Amos´ Bog kapitel 5