Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Hoseas´ Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Hoseas ægter på Herrens bud

en skøge som tegn på Israels

svig mod Herren og giver sine

børn navne, der varsler om

Guds dom over konge og folk,

1-9. Forjættelse om Israels

frelse,10- kap. 2, 1.

Hoseas´ Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 8:

Herrens vrede over

Efraims gudsdyrkelse og

leflen med fremmede folk,

1-6. De fremmede folk, hvis

venskab Efraim søger, skal

lægge det øde, 7-10.

Efraims gudsdyrkelse er kun

nydelsessyge, 11-14.

Hoseas´ Bog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 2:

Israels frafald fra Herren til

Ba´alerne og straffen derfor,

2-13. Forjættelse om Israels

frelse, 14-23.

Hoseas´ Bog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 9:

For de syndige offerfester

skal Israel hjemsøges og blive

landflygtigt i urene lande, i hvilke

der ikke kan ofres, 1-6. Profetens

trængsler, 7-9. Først var Israel et

herligt folk, men snart gik det nedad,

og nu har folket en rædselsfuld død i

vente, 10-17.

Hoseas´ Bog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 3:

Billedlig fremstilling af Israels

straf, ventetid og oprejsning

Hoseas´ Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 10:

Med lykken tiltog synden i Israel;

nu er målet fuldt og straffen nær,

1-4. Helligdommen hjælper ikke,

når assyrerne kommer, 5-8. Israels

syndige tillid til sin hær skal straffes

med ødelæggende krig, 9-10. 13b-15.

Efraim har spildt Herrens godhed, 11-13a.

Hoseas´ Bog kapitel 10

 

 

Prolog : Kap. 4:

Straffetale mod præsterne,

1-10, og mod folkets

usædelige ba´alsdyrkelse,

11-15. Efraims frafald fra

Herren, 16-19.

Hoseas´ Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 11:

Efraim skal lægges øde, fordi det har

lønnet Herrens godhed med troløshed,

1-7. Herren vil nødig udslette Efraim, 8-11.

Hoseas´ Bog kapitel 11

Prolog : Kap. 5:

Israels helligdomme er Herren

en gru og vil svigte i nødens

stund, 1-7. Israel skal

tilintetgøres i krig, 8-10.

Efraims tro til Assyrien bærer

sin beske frugt, 11.

Assyrerkongen kan ikke

redde Efraim fra Herrens

tilintetgørende vrede, 12-14.

Hoseas´ Bog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 12:

Israel ødelægger sig selv ved

sin færd, 1-2. Til straf for sin synd

skal Efraim atter blive et vandrefolk;

træk af Jakobs liv, 3-15.

Hoseas´ Bog kapitel 12

Prolog : Kap. 6:

I trængselstiden vil Israel

omvende sig og bede Herren

om hjælp; men omvendelsen

går ikke i dybden; thi Herren

vil elskes og kendes, men

ænser ikke ofre, kap. 5, 15-

kap. 6, 6. Straffetale over

præsternes griskhed, 7-11.

Hoseas´ Bog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 13:

Ved vrang gudsdyrkelse har

Efraim pådraget sig Herrens

tilintetgørende vrede, 1-8.

Kongedømmet skal svigte i

farens stund, 9-11. Den sidste mulighed for frelse spildes, 12-14. Samarias fald, 15- kap.

14, 1.

Hoseas´ Bog kapitel 13

Prolog : Kap. 7:

Herren kender Efraims

synder, 1-2. Straffetale over

kongemord, 3-7. De fremmede

folk, Efraim har indladt sig med,

er godt på vej til at lægge det øde, 8-12. Herren vil ikke hjælpe det frafaldne folk,

13-16.

Hoseas´ Bog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 14:

Forjættelse om Efraims frelse

Hoseas´ Bog kapitel 14