Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Daniels Bog

 

Prolog : Kap. 1:

Daniels og hans venners

troskab mod loven, i den tid

de uddannedes til

at tjene Nebukadnezar

Daniels Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 7:

De fire dyr og

menneskesønnen: verdensrigerne

og Guds rige.

Daniels Bog kapitel 7

Prolog : Kap. 2:

Daniel tyder Nebukadnezars

drøm om de fire verdensriger

Daniels Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap.8:

Vædderen og gedebukken:

det persiske og det græske

verdensrige.

Daniels Bog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 3:

Daniels venner i den gloende

ovn

Daniels Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 9:

De halvfjerdsindstyve åruger;

Daniels bøn.

Daniels Bog kapitel 9

Prolog : Kap. 4:

Nebukadnezars drøm om det

fældede træ; hans vanvid og helbredelse

Daniels Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 10:

En engel forudsiger Daniel

hovedtrækkene i historien fra

Kyros til Antiokus Epifanes

(kap. 10-12).

Kap. 10: Indledning.

Daniels Bog kapitel 10

 

Prolog : Kap. 5:

Belsazzars gæstebud; skriften

på væggen

Daniels Bog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 11: 

Fortsættelse: 

tiden  fra Kyros til Antiokus Epifanes.

Daniels Bog kapitel 11

Prolog : Kap. 6:

Daniel i løvekulen

Daniels Bog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 12:

Fortsættelse:  den sidste trængsel, opstandelsen og frelsen.

Daniels Bog kapitel 12