Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Ezekiels Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Synet, som indleder profetens kaldelse;  Herrens herlighed.

Ezekiels Bog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 25:

Profetier om fremmede folkeslag (kap. 25-32): Ammonitterne, 1-7. Moabitterne, 8-11. Edomitterne, 12-14. Filisterne, 15-17.

Ezekiels Bog kapitel 25

 

 

Prolog : Kap. 2:

Kaldelsen, 1-8. Profeten dygtiggøres til sin gerning ved at sluge en bogrulle, som Herren rækker ham, 9-10.

Ezekiels Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 26:

Profeti om Tyrus

Ezekiels Bog kapitel 26

Prolog : Kap. 3:

Fortsættelse, 1-3. Herren sender derpå profeten til det genstridige Israel, 4-11. Synet svinder bort, og profeten føres af Ånden til Kebar, 12-15. Profetens ansvarsfulde vægtergerning, 16-21. Profeten skal være stum, til Herren byder ham tale, 22-27.

Ezekiels Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 27:

Tyrus´ storhed under billedet af et skib, 1-9a

Tyrus´ verdenshandel, 9b-25. Tyrus´ fald, 26-36.

Ezekiels Bog kapitel 27

Prolog : Kap. 4:

Billedhandlinger, der varsler Jerusalems belejring, 1-3, landflygtighedens varighed for Efraim og Juda, 4-8, og belejringens og landflygtighedens trængsler, 9-17.

Ezekiels Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 28:

Profeti om kongen af Tyrus, 1-19. Profeti mod Zidon, 20-24. Israels samling og rejsning, 25-26.

Ezekiels Bog kapitel 28

Prolog : Kap. 5:

En billedhandling, der varsler Jerusalems indbyggere næsten fuldkommen undergang, 1-4a. Jerusalems brøde og straf, 4b-17.

Ezekiels Bog kapitel 5

 

Prolog : Kap. 29:

Profetier om Ægypten (kap. 29-32). Farao, den store krokodille, skal omkomme, 1-7, og Ægypten lægges øde, 8-12. Siden skal Ægypten rejse sig, dog kun for at være et lille rige, 13-16. Nebukadnezar skal indtage

Ezekiels Bog kapitel 29

 

 

Prolog : Kap. 6:

Opgør med Israels offerhøje

Ezekiels Bog kapitel 6

 

Prolog : Kap. 30:

Ægyptens undergang, 1-19. Følgerne af Nebukadnezars sejr over den ægyptiske hær, 20-26.

Ezekiels Bog kapitel 30

 

 

Prolog : Kap. 7:

Dommen er nær

Ezekiels Bog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 31:

Farao, den stolte ceder, skal falde

Ezekiels Bog kapitel 31

 

 

Prolog : Kap. 8:

Et nyt syn (kap. 8-11) afslører

grov afgudsdyrkelse i Jerusalem

Ezekiels Bog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 32:

Klager over Faraos, den store krokodilles, undergang, 1-16. Farao i Dødsriget, 17-32.

Ezekiels Bog kapitel 32

Prolog : Kap. 9:

Afgudsdyrkerne i Jerusalem skal udryddes

Ezekiels Bog kapitel 9

 

Prolog : Kap. 33:

Profetens ansvarsfulde vogtergerning, 1-9. Den retfærdige gengældelse, 10-20. Ezekiel får bud om Jerusalems fald; hans stumhed får ende, 21-22. Trussel mod de jøder, der blev tilbage i Judæa, 23-29. De landflygtiges mangel på alvor, 30-33.

Ezekiels Bog kapitel 33

 

 

Prolog : Kap. 10:

Jerusalem lægges i aske; ny fremstilling af Herrens herlighed,

1-17. Herren gør sig rede til at forlade Jerusalem, 18-22.

Ezekiels Bog kapitel 10

 

 

Prolog : Kap. 34:

Israels fremtid (kap. 34-48): lejesvendene og den gode hyrde.

Ezekiels Bog kapitel 34

Prolog : Kap. 11:

Opgør med Jerusalems gudløse ledere, 1-13. Forjættelse til de landflygtige, 14-21. Herren forlader Jerusalem; synet får ende, 22-25.

Ezekiels Bog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 35:

Profeti om Edoms undergang

Ezekiels Bog kapitel 35

Prolog : Kap. 12:

To billedhandlinger varsler det tilbageblevne folks landflygtighed, 1-16, og Jerusalems kommende trængsel, 17-20. Dommen er nær, 21-28.

Ezekiels Bog kapitel 12

 

Prolog : Kap. 36:

Herren vil atter gøre Israels land frugtbart, så det hjemvendte folk kan bo der, 1-15. 33-36. For sit navns skyld vil Herren føre folket tilbage, rense og mangfoldiggøre det og give det et nyt hjerte, 16-32. 37-38.

Ezekiels Bog kapitel 36

 

 

Prolog : Kap. 13:

Mod de falske profeter, 1-16, og profetiske kvinder, 17-23.

Ezekiels Bog kapitel 13

 

Prolog : Kap. 37:

Det døde folk bliver levende, 1-14. Efraims og Judas rige under fælles konge, 15-28.

Ezekiels Bog kapitel 37

 

 

Prolog : Kap. 14:

Herren vil ikke svare afgudsdyrkerne, 1-11. Skønt Herren ellers lader alle gudløse omkomme, vil han føre nogle af Jerusalems indbyggere til Babylonien, for at de, der alt er i landflygtighed, kan se, at byen blev ødelagt med rette, 12-23.

Ezekiels Bog kapitel 14

 

 

Prolog : Kap. 38:

Gogs angreb på Herens folk i de sidste tider, 1-17. 

Hans fald, 18-23.

Ezekiels Bog kapitel 38

Prolog : Kap. 15:

Jerusalems indbyggere er uden værd i Herrens øjne og modne til undergang

Ezekiels Bog kapitel 15

 

 

Prolog : Kap. 39:

Fortsat fremstilling af Gogs fald, 1-20. Israels frelse, 21-29.

Ezekiels Bog kapitel 39

Prolog : Kap. 16:

Jerusalems synd, straf og frelse

Ezekiels Bog kapitel 16

 

Prolog : Kap. 40:

Profeten føres i ånden til Jerusalem for at skue et nyt tempel, 1-4. Templets indretning og dets indvielse(40, 5-43, 27): den ydre forgård med mur og porte, 5-27. Den indre forgård med porte, 28-47. Forhallen, 48-49.

Ezekiels Bog kapitel 40

 

 

Prolog : Kap. 17:

Gådetale om Zedekias´ frafald

fra Nebukadnezar

Ezekiels Bog kapitel 17

 

Prolog : Kap. 41:

Det hellige, 1-2.

Det allerhelligste, 3-4. Tilbygningen, 5-11. Bagbygningen, 12. Templets størrelse, 13-15a. Hvad der var i templet, 15b-26.

Ezekiels Bog kapitel 41

 

 

Prolog : Kap. 18:

Retfærdig gengæld; enkeltmands ansvar

Ezekiels Bog kapitel 18

 

Prolog : Kap. 42:

Præstekamrene, 1-14. Tempelpladsens størrelse, 15-20

Ezekiels Bog kapitel 42

 

 

Prolog : Kap. 19:

Klagesang over Judas sidste konger

Ezekiels Bog kapitel 19

 

Prolog : Kap. 43:

Herrens indtog i det nye tempel, 1-12. Brændofferalteret og dets indvielse, 13-27.

Ezekiels Bog kapitel 43

 

 

Prolog : Kap. 20:

Israels synd ned igennem tiderne, 1-44. Trussel mod Jerusalem, skoven i sønden, 45-49.

Ezekiels Bog kapitel 20

 

Prolog : Kap. 44:

Den lukkede Østport, 1-3. De fremmede tempeltrælle udelukkes fra tjenesten, 4-9. Levitterne nedværdiges, 10-14. De zadokitiske præsters tjenestepligter, 15-27. Præsternes indtægter, 28-31.

Ezekiels Bog kapitel 44

 

 

Prolog : Kap. 21:

Herrens sværd mod Jerusalem, 1-17. Babels konge ved skillevejen; først skal Jerusalem rammes af Herrens sværd, 18-27, siden ammonitterne, 28-32.

Ezekiels Bog kapitel 21

 

Prolog : Kap. 45:

Det jordegods, der skal tildeles præsterne, helligdommen, levitterne, den hellige stad og fyrsten, 1-8. Fyrstens pligter og rettigheder, 9-17. Festofrene, 18-25.

Ezekiels Bog kapitel 45

 

 

Prolog : Kap. 22:

Jerusalem sættes under tiltale

Ezekiels Bog kapitel 22

 

Prolog : Kap. 46:

Sabbats- og nymåneofre, 1-7. Hvorledes fyrsten og folket skal forholde sig under ofring, 8-11. Fyrstens frivillige offer, 12. Det daglige offer, 13-15. Om fyrstens ret til at bortgive grundejendom, 16-18. Præsternes og folkets offerkøkkener, 19-24.

Ezekiels Bog kapitel 46

 

 

Prolog : Kap. 23:

De utugtige søstre Ohola (Samaria) og Oholiba (Jerusalem)

Ezekiels Bog kapitel 23

 

Prolog : Kap. 47:

Tempelkilden, 1-12. Det hellige Lands grænser, 13-20. De fremmedes stilling i landet, 21-23.

Ezekiels Bog kapitel 47

 

 

Prolog : Kap. 24:

En rusten kedel over ilden som billede på Jerusalems undergang, 1-14. Profetens målløse sorg ved sin hustrus død som billede på folkets følelser ved Jerusalems fald, 15-27.

Ezekiels Bog kapitel 24

 

Prolog : Kap. 48:

Landets udskiftning: de syv nordlige stammer, 1-7; den hellige offerydelse (45, 1-8), 8-22; de fem sydlige stammer, 23-29. Den hellige stads porte og navn, 30-35.

Ezekiels Bog kapitel 48