Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Esajas´ Bog

 

 

Prolog :  Kap. 1:

Overskrift, 1. Herren klager over

folkets utaknemmelighed, 2-3, profeten

over dets ubodfærdighed, 4-9. Herren

kræver ikke ofre, men retfærdighed,

10-17. Nåden forudsætter omvendelse,

18-20. Det brødefulde Jerusalem

skal ved en rensende straffedom

atter blive en retfærdig by, 21-28. Afgudsdyrkernes straf, 29-31.

Esajas´ Bog kap. 1

 

 

Prolog :

Kap. 34:

Dommen over folkeverdenen,

især Edom.

Esajas´ Bog kap. 34

Prolog : Kap. 2:

Overskrift, 1. Til det fremtidige,

herliggjorte Jerusalem skal

hedningerne strømme for at få del

i Herrens velsignelse, 2-5. Men det nuværende Jerusalem er fuldt af

hedenskab, 6-8. Herrens

dag og dommen, 9-22.

Esajas´ Bog kap. 2

 

 

Prolog :

Kap. 35:

Messiastidens herlighed

Esajas´ Bog kap. 35

Prolog : Kap. 3:

Rigets undergang bliver følgen af

de herskendes uredelighed, 1-12.

Udsugerne kræves til regnskab,

13-15. De forfængelige kvinders

straf, 16-24. Jerusalems

unge mænd skal falde i krig,

25- kap. 4, 1.

Esajas´ Bog kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 36:

Sankeribs angreb på Juda rige; Rabsjakes

tale og dens virkning (jfr. 2Kong. 18, 13. 17-36).

Esajas´ Bog kap. 36

Prolog : Kap. 4:

Det lutrede Zions herlighed

under Herrens varetægt

Esajas´ Bog kap. 4

 

Prolog : Kap. 37:

Esajas trøster den rådvilde konge,

kap. 36, 22- kap. 37, 7. Belejringen

af Libna, 8. Tirhakas fremrykning,

Sankeribs brev til Ezekias, 9-13.

Ezekias´ bøn, 14-20. Esajas´

sang om Sankeribs ydmygelse,

21-29. Et jærtegn, 30-32. Profeti

om Jerusalems frelse, 33-35.

Den assyriske hærs tilintetgørelse

og Sankeribs død, 36-38

(jfr. 2Kong. 19).

Esajas´ Bog kap. 37

 

 

Prolog : Kap. 5:

Lignelsen om den ufrugtbare

vingård, 1-7. Veråb over de riges ugudelighed, 8-24. Profeti om

assyrernes komme, 25-29. Profeti om

Assyrerrigets undergang, 30.

Esajas´ Bog kap. 5

 

 

Prolog : Kap. 38:

Ezekias´ sygdom og helbredelse; hans takkesang (jfr. 2Kong. 20, 1-11).

Esajas´ Bog kap. 38

Prolog : Kap. 6:

Profetens kaldelse

Esajas´ Bog kap. 6

 

Prolog :  Kap. 39:

Den babyloniske sendefærd (jfr. 2Kong. 20, 12-19).

Esajas´ Bog kap. 39

 

 

Prolog : Kap. 7:

Esajas og Akaz; Immanuelstegnet,

1-17. Profetier om Juda riges

undergang, 18-25.

Esajas´ Bog kap. 7

 

Prolog :  Kap. 40:

Trængselstidens ende kundgøres, 1-11. Herren den eneste mægtige, 12-31.

Esajas´ Bog kap. 40

 

 

Prolog : Kap. 8:

Profeti om Damaskus´ og Samarias

fald, 1-4. Profetier om Juda riges

undergang, 5-22.

Esajas´ Bog kap. 8

 

Prolog :  Kap. 41:

Perserkongen Kyros´ sejre er en gave fra Herren, den eneste Gud, 1-7. Trøstetale til det undertrykte Israel, 8-20. Herren er den eneste Gud, der har forudsagt Kyros´ sejre, 21-29.

Esajas´ Bog kap. 41

 

 

Prolog : Kap. 9:

Det kommende fredsrige, 1-7. De

frugtesløse straffedomme, 8-21.

Esajas´ Bog kap. 9

 

Prolog : Kap. 42:

Herrens tjener og hans gerning blandt folkene, 1-7. Herren den eneste Gud, 8-9. Israels tilstundende frelse og dets fjenders undergang, 10-17. Det døve og blinde folks straf, 18-25.

Esajas´ Bog kap. 42

 

 

Prolog : Kap. 10:

De slette lovgivere, 1-4. Profetier om Assyrerrigets undergang, 5-19, om

dommen over de vantro, 20-23, om

dommen over Assyrien, 24-27, og

om assyrerkongens mislykkede

angreb på Jerusalem, 28-34.

Esajas´ Bog kap. 10

 

Prolog : Kap. 43:

Israel skal frelses, 1-7.

Israel kan vidne,

at Herren har forudsagt fremtidige

tildragelser og vist sig i stand til at

frelse, 8-13. Babels fald og Israels

underfulde hjemfærd, 14-21. Af fri

nåde frelser Herren det med rette

straffede Israel, 22- 28.

Esajas´ Bog kap. 43

 

 

Prolog : Kap. 11:

Messias og hans fredsrige,

1-10. Profeti om de landflygtiges

hjemkomst, 11-16.

Esajas´ Bog kap. 11

 

Prolog : Kap. 44:

Det frelste Israel under Herrens velsignelse, 1-5. Herren den eneste Gud, 6-8. Afgudsdyrkernes dårskab, 9-20. Israels frelse, 21-23. Herren, den eneste Gud, bringer frelse ved Kyros, 24-28.

Esajas´ Bog kap. 44

 

 

Prolog : Kap. 12:

Det frelste Israels lovsang

Esajas´ Bog kap. 12

 

Prolog : Kap. 45:

Kyros´ sejre er en gave fra Herren, 1-7. Herren frelser Israel ved Kyros, 8-13. Hedningerne skal erkende, at Herren er den eneste Gud, 14-25.

Esajas´ Bog kap.45

 

Prolog : Kap. 13:

Profeti om Babels fald

Esajas´ Bog kap. 13

 

Prolog : Kap. 46:

Babels guders fald, 1-2. Herrens omhu for Israel, 3-4. Herren, den eneste Gud, har kaldet Kyros, 5-11. Frelsens nærhed, 12-13.

Esajas´ Bog kap.46

 

 

Prolog : Kap. 14:

Profeti om Israels oprejsning, 1-3.

Spottesang om Babels konges fald,

4-23. Profeti om Assyriens

undergang, 24-27. En advarsel til

filisterne, 28-32.

Esajas´ Bog kap. 14

 

 

Prolog : Kap. 47:

Spottesang om Babels forestående fald

Esajas´ Bog kap.47

Prolog : Kap. 15:

Klage over Moabs trængsel

Esajas´ Bog kap. 15

 

Prolog : Kap. 48:

Herrens sanddruhed og Israels stivsind, 1-11. Herren, den Almægtige, har kaldet Kyros, 12-16a. Formaning til omvendelse, 16b-19. Israels underfulde hjemfærd fra Babel, 20-21. De gudløse har intet håb, 22.

Esajas´ Bog kap.48

 

Prolog : Kap. 16: 

Moabitterne skal forgæves bede

israelitterne om hjælp, 1-6. Klage

over Moabs trængsel, 7 -12. Profeti

om Moabs undergang, 13-14.

Esajas´ Bog kap. 16

 

Prolog : Kap. 49:

Herrens tjeners strid og sejr, 1-6. De landflygtiges underfulde hjemfærd, 7-13. Trøstetale til det forladte, modløse Zion, 14-21. Hedningerne skal på Herrens bud bringe de landflygtige israelitter hjem, 22-23. Herren vil slå sit folks fjender, 24-26.

Esajas´ Bog kap.49

 

 

Prolog : Kap. 17:

Profeti om Damaskus´ og Efraims

undergang, 1-11. Dommen over

folkeslagene, 12-14.

Esajas´ Bog kap. 17

 

Prolog : Kap. 50:

Det forstødte Zions grundløse mismod, 1-3. Herrens tjeners tålmod og håb i trængsel, 4-9. Trøst til de gudfrygtige og straffetale mod de gudløse, 10-11.

Esajas´ Bog kap.50

 

 

Prolog : Kap. 18:

Svar til ætioperne, 1-6. Profeti om,

at ætioperne skal sende gaver til

Herrens tempel, 7.

Esajas´ Bog kap. 18

 

Prolog : Kap. 51:

Jerusalems grusdynger skal blive et Eden, 1-3. Hedningernes omvendelse, 4-5. De retfærdiges evige frelse og spotternes undergang, 6-8. Herren, dragens overvinder, kan og vil frelse Israel, 9-16. Vredesbægeret flyttes fra Jerusalem til Babel, 17-23.

Esajas´ Bog kap.51

 

 

Prolog : Kap. 19:

Profeti om Ægypten

Esajas´ Bog kap. 19

 

Prolog : Kap. 52:

De landflygtiges hjemkomst til Jerusalem, 1-12.  Herrens tjeners højhed, 13-15.

Esajas´ Bog kap.52

 

 

Prolog : Kap. 20:

Profeti om et ægyptisk nederlag

Esajas´ Bog kap. 20

 

Prolog Kap. 53:

Herrens tjeners lidelse og herlighed

Esajas´ Bog kap.53

 

 

Prolog : Kap. 21:

Profeti om Babels fald, 1-10. Svar

på et spørgsmål fra Edom, 11-12.

Profeti om dedanitternes flugt,

13-15. Profeti om kedarenernes

undergang, 16-17.

Esajas´ Bog kap. 21

 

 

Prolog : Kap. 54:

Det forstødte Israels genforening med Herren

Esajas´ Bog kap.54

Prolog : Kap. 22:

Det forhærdede Jerusalem, 1-14.

Sjebna og Eljakim, 15-25.

Esajas´ Bog kap. 22

 

Prolog : Kap. 55:

Herrens nådepagt med Israel, 1-5. Formaning til omvendelse, 6-9. Herren holder sit ord, 10-13.

Esajas´ Bog kap.55

 

 

Prolog : Kap. 23:

Profeti om Tyrus

Esajas´ Bog kap. 23

 

Prolog : Kap. 56:

Formaning til at opfylde loven og en forjættelse til de fremmede og gildingerne i Israel, 1-8. Straffetale mod de uduelige, egennyttige styrere, 9-12.

Esajas´ Bog kap.56

 

 

Prolog : Kap. 24:

Profeti om verdensdommen,

1-6. En stor stads undergang, 7-12.

Profeti om de landflygtiges

israelitters hjemkomst efter store

trængsler, 13-18a. Profeti om verdensdommen, 18b-23.

Esajas´ Bog kap. 24

 

 

Prolog : Kap. 57:

De retfærdiges død, 1-2. Straffetale mod afgudsdyrkerne, 3-13. De ydmyges frelse, 14-21.

Esajas´ Bog kap.57

Prolog : Kap. 25:

Takkesang til Herren for en stor

stads undergang, 1-5. Gæstebudet

på Zion for alle jordens folk, 6-8. Profeti

om Israels frelse og Moabs undergang,

9-12.

Esajas´ Bog kap. 25

 

 

Prolog : Kap. 58:

Velsignelsen ved den rette faste, 1-12, og sabbatens overholdelse, 13-14.

Esajas´ Bog kap.58

Prolog : Kap. 26:

Det frelste Israels lovsang, 1-6.

Bøn om hjælp i nøden,

7-19. Formaning til tålmod, 20-21.

Esajas´ Bog kap. 26

 

Prolog : Kap. 59:

Israels synder forhaler frelsen, 1-15a, men til sidst frelser Herren folket af nåde, 15b-21.

Esajas´ Bog kap.59

 

 

Prolog : Kap. 27:

Herren fælder Livjatan (verdensmagten), 1. Det frelste Israel lovsynger Herren for hans værn, 2-6. Opfordring til at rense landet for hedenskab, 7-11. Profeti om de landflygtige jøders hjemkomst, 12-13.

Esajas´ Bog kap. 27

 

 

Prolog : Kap. 60:

Jerusalems kommende herlighed

Esajas´ Bog kap.60

Prolog : Kap. 28:

Profetier om Samarias undergang, 1-4,

og Messiastiden, 5-6. Profeten

og de drukne spottere, 7-13. Hovedhjørnestenen, der bliver til fald

eller frelse, 14-22. En lignelse, der viser,

at straffen ikke er Guds sidste ord, 23-29.

Esajas´ Bog kap. 28

 

 

Prolog : Kap. 61:

Det underkuede Israels frelse, 1-3. Folkets kommende herlighed, 4-11.

Esajas´ Bog kap.61

Prolog : Kap. 29:

Jerusalems kommende trængsel og

frelse, 1-8. Folkets uhelbredelige forhærdelse, 9-12. Den falske

gudsdyrkelse, 13-14. De hemmelige underhandlinger med Ægypten, 15. Det omvendte folks frelse, 16-24.

Esajas´ Bog kap. 29

 

 

Prolog : Kap. 62:

Jerusalems kommende herlighed

Esajas´ Bog kap.62

Prolog : Kap. 30:

Håbet til Ægypten skal

briste, 1-7. Det forhærdede folks straf,

8-17. Israels frelse efter trængselen,

18-26. Assyriens undergang, 27-33.

Esajas´ Bog kap. 30

 

 

Prolog : Kap. 63:

Hævnens dag, 1-6. Det angrende folks bøn, 7-19.

Esajas´ Bog kap.63

Prolog : Kap. 31:

Ægyptens afmagt, 1-3. Jerusalems

frelse og Assyriens undergang, 4-9.

Esajas´ Bog kap. 31

 

 

Prolog : Kap. 64:

Fortsættelse af det foregående kapitel

Esajas´ Bog kap.64

Prolog : Kap. 32:

Profeti om Messiastiden,

1-8. Straffetale mod Jerusalems

kvinder og forjættelse om Messiastiden,

9-20.

Esajas´ Bog kap. 32

 

 

Prolog : Kap. 65:

Straffetale mod afgudsdyrkerne, 1-7. De gudfrygtiges frelse og de gudløses straf, 8-25.

Esajas´ Bog kap.65

Prolog : Kap. 33:

Jerusalems nød og frelse. –Trussel

mod den grusomme fjende, 1. Bøn til

Herren, 2, der tilintetgør folkeslag og

fylder  Zion med ret, 3-6. Den troløse

fjende hærger nu landet, 7-9, men Herren

vil slå ham, 10-13, til de frommes frelse,

14-16. Det udfriede Jerusalem, 17-24.

Esajas´ Bog kap. 33

 

 

Prolog : Kap. 66:

Straffetale mod de gudløse, 1-4. Frelsens nærhed, 5-11. Herren vil frelse sit folk og straffe sine fjender, 12-17. Hedningerne, selv de fjerneste, skal bringe de landflygtige israelitter hjem, 18-21. Israels uforgængelighed, 22. Den evige ild, 23-24.

Esajas´ Bog kap.66