Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Prædikerens Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Evigt kredsløb, spildte kræfter,

2-11. Al stræben efter visdom

er spildt, 12-18. 1 Ord af Prædikeren*, Davids søn, konge i Jerusalem. *betydningen af det hebraiske ord (Kohelet) er dunkel. Ordspr. 1, 1.

Prædikerens Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 7:

Den vise skal være alvorlig, 1-6,

redelig og tålmodig, 7-9, tage sin

skæbne, 10-14, være mådeholden i alt,

15-20, og ikke høre efter løs tale, 21-22. Om kvinden, 23-29.

Prædikerens Bog kapitel 7

Prolog : Kap. 2:

Al stræben efter glæde er

spildt, 1-11. Det går vismand

og dåre ens, 12-16. Efter en

samler kommer tit en spreder,

17-23. Menneskets skæbne

ligger i Guds hånd, 24-26.

Prædikerens Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 8:

Vismand over for konge, 1-5.

Menneskets rådvildhed og afmagt,

6-8. Det går gode og onde ens, 9-15.

Livets gåde, 16-17.

Prædikerens Bog kapitel 8

Prolog : Kap. 3:

Alt går sin af Gud fastsatte gang,

og mennesket kan intet ændre

derved, 1-15.

Det går til sidst mennesker

og dyr ens, 16-22.

Prædikerens Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 9:

Livets gåde og dødens håbløshed,

1-6. Opfordring til livsnydelse, 7-10. Skæbnens magt og livets usikkerhed, 11-12. Visdommens trange kår, 13-16. Ordsprog om visdom, 17-18.

Prædikerens Bog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 4:

Vold og misundelse lægger livet

øde, 1-4. Den lade og den rastløse,

5-6. Den ensommes kvide, 7-12.

Et tilfælde af bristet håb, 13-16.

Prædikerens Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 10:

Ordsprog

Prædikerens Bog kapitel 10

Prolog : Kap. 5:

Nogle råd vedrørende

gudsdyrkelse, kap. 4, 17- kap.

5, 6. Intet gode er ublandet,

hverken et lovfæstet samfund, 7-8,

eller rigdom, 9-19.

Prædikerens Bog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 11:

Ordsprog, 1-8. Opfordring til at

vinde glæde i ungdommen, 9-10.

Prædikerens Bog kapitel 11

Prolog : Kap. 6:

Fortsættelse, 1-6. Vismand er

værre faren end dåre,

7-9. Menneskets

fuldkomne afhængighed af

skæbnen, 10-12.

Prædikerens Bog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 12:

Ungdom og alderdom, 1-8.

Efterskrift, 9-14.

Prædikerens Bog kapitel 12