Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Ordsprogenes Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Indledning, 1-6. Advarsel

mod vold, 7-19. Visdommen taler

til folket, 20-33.1 Ordsprog af

Salomo, Davids søn, Israels konge.

1 Kong. 4, 32.

Ordsprogenes Bog kapitel 1

 

 

 

 

Prolog : Kap. 17:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 17

Prolog : Kap. 2:

Visdommens frugter

Ordsprogenes Bog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 18:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 18

 

 

Prolog : Kap. 3:

Opfordring til gudsfrygt, 1-12. Visdommens værd, 13-26.

Velsignelsen ved at være gavmild

og from m.m., 27-35.

Ordsprogenes Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 19:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 19

Prolog : Kap. 4:

Opfordring til at søge visdom og

sky synd

Ordsprogenes Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 20:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 20

Prolog : Kap. 5:

Advarsel mod utugt og opfordring

til troskab

Ordsprogenes Bog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 21:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 21

Prolog : Kap. 6:

Advarsel mod at gå i borgen, mod dovenskab, falskhed og andre

synder, 1-19. Advarsel mod usædelige kvinder, 20-35.

Ordsprogenes Bog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 22:

Første samling fortsat, 1-16. Anden samling 17- kap. 24, 22.

Ordsprogenes Bog kapitel 22

Prolog : Kap. 7:

Fortsat advarsel mod usædelige kvinder

Ordsprogenes Bog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 23:

Anden samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 23

 

 

Prolog : Kap. 8:

Den evige visdom byder sig til

Ordsprogenes Bog kapitel 8

Prolog : Kap. 24:

Anden samling fortsat, 1-22. Tredje samling, 23-34.

Ordsprogenes Bog kapitel 24

 

 

Prolog : Kap. 9:

Visdom og dårskab indbyder

Ordsprogenes Bog kapitel 9

 

Prolog : Kap. 25:

Fjerde samling ( 25, 1- 29, 27)

Ordsprogenes Bog kapitel 25

 

 

Prolog : Kap. 10:

Første samling ( 10, 1- 22, 16)

Ordsprogenes Bog kapitel 10

 

Prolog : Kap. 26:

Fjerde samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 26

 

 

Prolog : Kap. 11:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 11

 

Prolog : Kap. 27:

Fjerde samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 27

 

 

Prolog : Kap. 12:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 12

 

Prolog : Kap. 28:

Fjerde samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 28

 

 

Prolog : Kap. 13:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 13

 

Prolog : Kap. 29:

Fjerde samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 29

 

 

Prolog : Kap. 14:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 14

 

Prolog : Kap. 30:

Agurs ord

Ordsprogenes Bog kapitel 30

 

 

Prolog : Kap. 15:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 15

 

Prolog : Kap. 31:

Kong Lemuels ord, 1-9. Alfabetisk sang om en god husmoder, 10-31.

Ordsprogenes Bog kapitel 31

 

 

Prolog : Kap. 16:

Første samling fortsat

Ordsprogenes Bog kapitel 16