Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Jobs Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Jobs fromhed og velstand,

1-5. Satan får lov til at

friste Job og fratage ham alt,

hvad han ejer, 6-12. Job står

fristelsen igennem, 13-22.

Jobs Bog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 22:

Elifaz´ tredje tale: Job

have været en grov synder,

1-5, uden hjertelag for lidende

mennesker, 6-11, og ikke bedre

end fortidens gudløse mennesker,

hvem Gud til de frommes glæde

straffede, 12-20. Men omvender

han sig, skal det lysne for ham,

21-30.

Jobs Bog kapitel 22

 

 

Prolog : Kap. 2:

Satan får lov til at friste

Job med sygdom, 1-6.

Job bliver spedalsk, 7-8.

Job afviser sin hustrus

råd, 9-10. De tre venner

kommer, 11-13.

Jobs Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 23:

Jobs svar: kunne han fremlægge

sin sag for Gud selv, ville han få

ret; men nu er alt håb ude.

Jobs Bog kapitel 23

 

 

 

Prolog : Kap. 3:

Job forbander sin fødsels

dag, 1-10, og klager over,

at han ikke døde ved

fødselen, 11-19. Hvorfor

skal de lidende, der kun

ønsker at dø, blive ved at

leve? 20-26.

Jobs Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 24:

Fortsættelse af Jobs svar:

der er i verden så meget vrangt,

som Gud lader gå upåtalt hen:

gudløse undertrykkere er på færde,

1-4; for mange er livet kun slid og nød,

5-12; og lyssky forbrydere huserer,

13-17. - En ondsindet herskers

undergang, 18-25.

Jobs Bog kapitel 24

 

 

Prolog : Kap. 4:

Elifaz søger at vise Job til

rette, 1-5. Ingen lider uden

skyld, 6-11, og ingen er skyldfri

for Gud; det ved Elifaz fra en

åbenbaring, 12-21.

Jobs Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 25:

Bildads tredje tale:

mod Gud har ingen ret

Jobs Bog kapitel 25

Prolog : Kap. 5:

Fortsættelse af Elifaz´ tale:

med sin bitterhed når Job

kun at gøre ondt værre, 1-7.

Han bør ty til Gud, som

hjælper dem, der ydmyger

sig for ham, 8-16. Vil han

tage imod Guds tugt, skal

han opleve Guds velsignelse

i alt, 17-27.

Jobs Bog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 26:

Jobs svar: Bildad har dristet sig

til at komme Gud til hjælp, 1-4,

skønt Guds vælde og visdom er

grænseløs, 5-14.

Jobs Bog kapitel 26

Prolog : Kap. 6:

Jobs svar: han vedgår sin

bitterhed, men hævder,

at den er berettiget, 1-7.

Han ønsker sig døden,

8-13. Vennerne har skuffet

ham, skønt han ikke krævede

store ting af dem, 14-23.

De må ikke dømme hans ord,

som de ikke kan modbevise,

24-27; thi han taler sandhed,

og hans klage er fuldt

berettiget, 28-30.

Jobs Bog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 27:

Fortsættelse af Jobs svar: han

vil ikke opgive sin ret, 1-6. Gud

har mange måder at straffe de

gudløse på, 7-23.

Jobs Bog kapitel 27

Prolog : Kap. 7:

Fortsættelse af Jobs svar:

han klager over, at lidelsen

er uudholdelig og endeløs,

1-10, og spørger, hvorfor

den almægtige Gud handler

således med et menneske,

selv om det har syndet,

11-21.

Jobs Bog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 28:

Fortsættelse af Jobs svar:

de skjulteste skatte kan

mennesket finde, 1-11, men

visdommen kan ingen finde

eller vinde for de største rigdomme,

12-19. Gud har kendt den fra verdens

skabelse, 20-27, men for mennesket

er gudsfrygt visdom, 28.

Jobs Bog kapitel 28

 

 

Prolog : Kap. 8:

Bildad irettesætter Job:

Gud er altid retfærdig, også

over for Job og hans sønner,

1-7. Det stemmer også med

fædrenes lære om de gudløses

lod, 8-19. Vil Job gøre bod,

skal han endnu opleve Guds

velsignelse, 20-22.

Jobs Bog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 29:

Jobs sidste tale (kap. 29-31):

hans svundne lykke

Jobs Bog kapitel 29

Prolog : Kap. 9:

Jobs svar: ja, Gud har altid

ret- han er jo den stærkeste,

1-12. Derfor tænker Job

heller ikke på at gå i rette

med ham, 13-20. Men til

det yderste vil han hævde, at han

lider med urette, og at det går

flere som ham, 21-28. At gå i

rette med Gud var kun muligt,

hvis Gud veg sit dommersæde

og tog lidelsen fra ham, 29-35.

Jobs Bog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 30:

Fortsættelse af Jobs tale:

hans nuværende elendighed

Jobs Bog kapitel 30

Prolog : Kap. 10:

Fortsættelse af Jobs svar:

hvorfor skal han lide?

Nogen gavn deraf har

Gud ikke, og det er

udelukket, at Gud har taget

fejl, 1-7. Der er kun én

mulighed: Gud skabte

ham til at lide, hvad enten

han syndede eller ej; derfor

ønsker han, at han aldrig var

blevet til, 8-19. Nu må Gud

dog unde ham lidt lindring,

før han dør, 20-22.

Jobs Bog kapitel 10

 

 

Prolog : Kap. 31:

Fortsættelse af Jobs tale:

hans lydeløse færd

Jobs Bog kapitel 31

Prolog : Kap. 11:

Zofars tale: Job er en

ordgyder, 1-3. Guds visdom

er uransagelig; derfor er ingen

synd skjult for ham, og det er

tåbeligt af Job at  ville

udgrunde ham, 4-12.

Men omvender han sig,

kan alt blive godt, 13-20.

Jobs Bog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 32:

Elihu griber ind, utilfreds både med

Jobs og vennernes ord, 1-6a.

Elihus første tale: da Job uden at

have ret har bragt vennerne til tavshed,

føler Elihu sig drevet af Ånden til at tage

ordet; han vil være uvildig og redelig, 6b-22.

Jobs Bog kapitel 32

Prolog : Kap. 12:

Jobs svar: vennernes

visdom er godtkøbs, 1-3.

De gode har det ondt,

de onde godt,

4-6. Guds almagt kan

selv et dyr se, 7-10. Men Job

vil ikke uden videre bøje sig

for, hvad andre, selv om de

er ældre end han, siger om

Guds vælde og visdom; han

kan også selv skønne, 11-13,

og han hævder, at

Guds almagt ytrer sig

vilkårligt, 14-25.

Jobs Bog kapitel 12

 

 

Prolog : Kap. 33:

Fortsættelse af Elihus tale:

Job skal høre og siden svare, om han

kan; her kan han ikke undskylde sig

med, at Gud i sin almagt overvælder

ham med rædsler, 1-7. Jobs påstand,

at Gud trods hans uskyld er hans

fjende, 8-11, er falsk; Gud vil i sin

godhed frelse mennesker fra døden,

derfor advarer han dem mod synd,

snart ved drømme, 12-18, snart ved

lidelser, 19-22; og når de omvender

sig, bliver alt godt igen, 23-30.

Det skal Job lægge sig på sinde,

31-33.

Jobs Bog kapitel 33

 

 

Prolog : Kap. 13:

Fortsættelse af Jobs svar:

vennernes forsvar for Gud er 

uredeligt, og Gud selv vil straffe

dem, 1-12. Job vil nu,

vis på sin ret, gå i rette med

Gud selv, om det også skal 

koste ham livet; men først

burde Gud fri ham for hans

angst og smerte,

13-21. Hvad har han gjort,

siden Gud tager så hårdt

på ham? 22-27.

Jobs Bog kapitel 13

 

Prolog : Kap. 34:

I sin anden tale vender Elihu sig

først til vennerne, 1-4: ved sin

påstand om Guds uretfærdighed,

5-6, sætter Job sig på lige fod med

grove syndere, 7-9; thi det er givet,

at den Almægtige er uden lyde,

10-15. Derpå vender han sig mod Job:

Gud styrer verden med retfærdighed,

og hans skarpe blik ser alt, 16-28;

at han ynkes over angrende syndere,

vil Job vel ikke laste ham for, 29-33.

Enhver kan se, at Job har talt som en dåre,

34-37.

Jobs Bog kapitel 34

 

 

Prolog : Kap. 14:

Fortsættelse af Jobs svar:

han spørger Gud, hvorfor det

korte menneskeliv skal være

så fuldt af plage, kap.

13, 28- kap. 14, 6. Et træ,

der fældes, kan skyde på ny,

men for mennesket

er alt ude med døden,

7-12. Var der håb om at

Job kunne vende tilbage

fra Dødsriget til et lykkeligt liv,

ville han lide tålmodigt, 13-17.

Men der er intet håb, 18-22.

Jobs Bog kapitel 14

 

 

Prolog : Kap. 35:

Elihus tredje tale: Job siger, at fromhed

ikke båder, 1-3. Ja, den almægtige Gud

har hverken gavn eller skade af et

menneskes færd, men det har

mennesket selv, 4-8. Når Gud ikke

hører på menneskers klageråb, er det,

fordi de ikke ellers søger ham, 9-16.

Jobs Bog kapitel 35

Prolog : Kap. 15:

Elifaz´ anden tale: Jobs ord

er tankeløse og overmodige;

ingen er retfærdig, 1-16.

Den gudløse undgår aldrig straf,

17-35.

Jobs Bog kapitel 15

 

Prolog : Kap. 36:

Elihus fjerde tale: indledning, 1-4.

Ved lidelsen vil Gud gøre

mennesket rent; de gudløse fatter

det ikke, men gør sig hårde og går

til grunde; de fromme derimod lader

sig lutre og oplever så Guds nåde,

5-15. Således kan det også gå Job,

men bliver han bitter, får han de

gudløses lod, 16-21. Ved at udmale

Guds højhed tilskynder Elihu Job til

at herliggøre Gud i stedet for at laste

ham, 22-33.

Jobs Bog kapitel 36

 

 

Prolog : Kap. 16:

Jobs svar: vennerne er

slette trøstere, 1-6. Gu

lader ham lide uden grund,

7-17. Men Gud er tillige den

eneste, der kan vidne for

ham, og Job beder ham nu

om at gøre det, 18-21.

Jobs Bog kapitel 16

 

 

Prolog : Kap. 37:

Fortsættelse af Elihus tale:

fortsat skildring af Guds højhed

Jobs Bog kapitel 37

Prolog : Kap. 17:

Fortsættelse af Jobs svar:

han støtter sin bøn med

henvisning til, at alt håb er

ude med den nære død.

Jobs Bog kapitel 17

Prolog : Kap. 38:

Guds første tale til Job: Guds

skaberværk og fremfærd over

for jordens liv kan mennesket

hverken gøre ham efter eller fatte.

( Hvor kan han da tro sig i stand

til at dømme om Guds fremfærd

mod mennesker?)

Jobs Bog kapitel 38

 

 

Prolog : Kap. 18:

Bildads anden tale: Job

har for ringe tanker om vennerne

og for store tanker om sig selv,

1-4. De gudløses lod, 5-21.

Jobs Bog kapitel 18

 

Prolog : Kap. 39:

Fortsættelse af Guds tale:

det samme gælder dyrelivet,

1-33. Derfor må Job lade sig

ydmyge, 34-35. Job vedgår,

at han intet svar har, 36-38.

Jobs Bog kapitel 39

 

 

Prolog : Kap. 19:

Jobs svar: han fatter ikke

vennernes hjerteløshed, 1-5.

Overvældet af sine nærmestes

og vennernes hjerteløshed giver

han sin håbløshed luft, 6-22.

Men nu kaster han sig i armene

på Gud, som han er vis på engang

at se som sin talsmand, 23-27.

Da får vennerne Guds vrede at

mærke, 28-29.

Jobs Bog kapitel 19

 

 

Prolog : Kap. 40:

Guds anden tale til Job: Job savner

alle forudsætninger for at kunne

gå i rette med Gud; han står jo

afmægtig over for de gudløse,

1-9, og han må føle sig lille

over for skaberværker som

nilhesten, 10-19, og krokodillen,

Jobs Bog kapitel 40

Prolog : Kap. 20:

Zofars anden tale: Job taler som

en dåre, 1-3. Den gudløse

rammes af Guds vrede, 4-29.

Jobs Bog kapitel 20

 

 

Prolog : Kap. 41:

Fortsættelse af Guds tale:

fortsat skildring af krokodillen

Jobs Bog kapitel 41

Prolog : Kap. 21:

Jobs svar: hvorledes forliges

vennernes gengældelseslære

med den kendsgerning, at gudløse

mennesker tit er lykkelige til

deres død?

Jobs Bog kapitel 21

 

Prolog : Kap. 42:

Job ydmyger sig for Gud, 1-6.

Gud irettesætter vennerne,

men tilgiver dem på Jobs forbøn,

7-9. Job bliver lykkeligere

end nogen sinde, 10-17.

Jobs Bog kapitel 42