Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Esters Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Ahasverus´ gæstebud, 1-9.

Dronning Vasjti forstødes, 10-22.

Esters Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 6:

Mordokajs ophøjelse

Esters Bog kapitel 6

Prolog : Kap. 2:

Ester bliver dronning, 1-18.

Mordokaj opdager en

sammensværgelse mod

kongen, 19-23.

Esters Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 7:

Hamans fald

Esters Bog kapitel 7

Prolog : Kap. 3:

Hamans plan om at dræbe

jøderne i perserriget

Esters Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 8:

Mordokaj får Hamans

stilling, 1-2. Jøderne får lov

til at værge sig og tage hævn over deres fjender, 3-17.

Esters Bog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 4:

Jødernes sorg, 1-3.

Ester lover Mordokaj at gå

til kongen, 4-17.

Esters Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 9:

Jødernes hævn, 1-19.

Purimsfesten, 20-32.

Esters Bog kapitel 9

Prolog : Kap. 5:

Ester hos kongen, 1-5a.

Esters gæstebud for kongen og Haman, 5b-8. Haman rejser en

galge til Mordokaj, 9-14.

Esters Bog kapitel 5

 

Prolog : Kap. 10:

Mordokajs magt

Esters Bog kapitel 10