Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Nehemias´ Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Nehemias får bud om

tilstanden i Jerusalem, 1-3.

Hans klage til Herren

derover, 4-11.

Nehemias´ Bog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 8:

Ezra læser loven op for folket, 1-12. Løvhyttefesten fejres, 13-18.

Nehemias´ Bog kapitel 8

Prolog : Kap. 2:

Nehemias får af perserkongen lov til at rejse til Jerusalem

 og genopføre byens mur,

1-8. Hans komme til Jerusalem, 9-10. Forarbejdet, 11-18. Fjendernes spot, 19-20.

Nehemias´ Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 9:

Bodsdagen, 1-5. Den store syndsbekendelse, 6-37.

Nehemias´ Bog kapitel 9

Prolog : Kap. 3:

Arbejdet sættes i gang

Nehemias´ Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 10:

Folket forpligter sig til at holde loven

Nehemias´ Bog kapitel 10

Prolog : Kap. 4:

Fjendernes spot og mislykkede forsøg på at hindre arbejdet

Nehemias´ Bog kapitel 4

 

Prolog : Kap. 11:

Folkets fordeling mellem by og land, 1-2. Fortegnelse over Jerusalems indbyggere, 3-24. Fortegnelse over de byer, jøderne boede i, 25-36.

Nehemias´ Bog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 5:

Nehemias hjælper de

fattige, 1-13. Hans

uegennytte, 14-19.

Nehemias´ Bog kapitel 5

Prolog : Kap. 12:

Fortegnelse over præster og levitter, 1-26. Murene indvies, 27-43. Afgifterne til præster og levitter, 44-47.

Nehemias´ Bog kapitel 12

 

 

Prolog : Kap. 6:

Murene bygges færdige

trods fjendernes rænker

Nehemias´ Bog kapitel 6

Prolog : Kap. 13:

De fremmede fjernes, 1-3.

Nehemias´ andet ophold i Jerusalem, 4-31.

Nehemias´ Bog kapitel 13

 

 

Prolog : Kap. 7:

Nehemias sørger for byens sikkerhed, 1-3. Byens ringe folketal, 4-5. Fortegnelse over de tilbagevendte, 6-72a (jfr. Ezra 2).

Nehemias´ Bog kapitel 7