Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Ezras Bog

 

 

 

Prolog : Kap. 1:

Kyros giver israelitterne

lov til at vende hjem og

genopbygge templet

(jfr. 2Krøn. 36, 22 f.).

Ezras Bog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 6:

Kyros´ skrivelse om templet

findes, 1-5. Kong Darius´ svar

til statholderen, 6-12. Templet

fuldføres, 13-15, og indvies

16-18. Påsken fejres, 19-22.

Ezras Bog kapitel 6

Prolog : Kap. 2:

Fortegnelse over dem,

der vendte tilbage.

Ezras Bog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 7:

Om Ezras rejse fra Babel til

Jerusalem, 1-10. Den kongelige

skrivelse om rejsen,

11-26. Ezras lovprisning, 27-28.

Ezras Bog kapitel 7

Prolog : Kap. 3:

Brændofferalteret opføres,

løvhyttefesten fejres, og den regelmæssige offertjeneste

begynder, 1-6. Grunden

lægges til templet, 7-13.

Ezras Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 8:

Fortegnelse over dem, der

vendte hjem med Ezra, 1-14.

Mangelen på levitter afhjælpes,

15-20. Der holdes faste, 21-23.

Valg af mænd til at vogte de

medbragte penge på rejsen,

24-30. Ezras rejse og komme til

Jerusalem, 31-36.

Ezras Bog kapitel 8

Prolog : Kap. 4:

Samaritanernes fjendskab,

1-5. Første klageskrift mod

jøderne, 6. Andet

klageskrift, 7. Tredje

klageskrift, 8-16.

Perserkongens svar og

dets virkning, 17-23.

Arbejdet med templet

standses, 24.

Ezras Bog kapitel 4

Prolog : Kap. 9:

Ezra kommer under vejr med

de blandede ægteskaber, 1-4.

Hans klage til Herren derover, 5-15.

Ezras Bog kapitel 9

Prolog : Kap. 5:

Arbejdet med templet tages

op på ny, 1-5. Statholderens

skrivelse til perserkongen

derom, 6-17.

Ezras Bog kapitel 5

Prolog : Kap. 10:

Ezra griber ind mod de blandede ægteskaber, 1-17. Fortegnelse

over de skyldige mænd, 18-44.

Ezras Bog kapitel 10