Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Anden Krønikebog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Salomos offer og bøn i

Gibeon, 1-13. Salomos krigsmagt,

rigdom og handel, 14-17

(jfr. 1Kong. 3,5-15; 10, 26-29).

Anden Krønikebog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 19:

Profeten Jehu går i rette med Josafat, 1-3.

Josafats omhu for retsplejen, 4-11.

Anden Krønikebog kapitel 19

Prolog : Kap. 2:

Salomos venskab med

Huram; indledende skridt

til templets opførelse ( jfr. 1Kong.5)

Anden Krønikebog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 20:

Josafats underfulde sejr over nogle nabofolk,

1-30. Spredte oplysninger om Josafat, 31-34.

 Josafats forbund med Ahazja; hans mislykkede skibsbyggeri, 35-37 ( jfr. 1Kong. 22, 42-44).

Anden Krønikebog kapitel 20

 

 

Prolog : Kap. 3:

Templet bygges, 1-9.

Dets udstyr: de to keruber,

10-13; forhænget, 14;

de to kobbersøjler, 15-17

(jfr. 1Kong. 6, 1-28; 7, 15-22).

Anden Krønikebog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 21:

Joram. Han myrder sine brødre, 1-4.

Hans ugudelighed, 5-7. Hans krig med

Edom, 8-11. Elias´ brev, 12-15. Fjendtlige angreb,

hans sygdom og død, 16-20 (jfr. 1Kong. 22, 51. 2Kong. 8, 17-22).

Anden Krønikebog kapitel 21

 

 

Prolog : Kap. 4:

Brændofferalteret, 1.

Kobberhavet, 2-5. Kobberbækkenerne,

6. Lysestagerne, 7. Skuebrødsbordene,

8. Forgårdene, 9-10. De ting,

der var af kobber-18, og de, der var af

guld, 19-22 (jfr. 1Kong. 6, 36; 7, 23-50).

Anden Krønikebog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 22:

Ahazja, 1-9. Ataljas blodbad; Joas´ frelse,

10-12 (jfr. 2Kong. 8, 28 f.; 11, 1-3).

Anden Krønikebog kapitel 22

Prolog : Kap. 5:

Davids helliggave, 1.

Arken føres ind i templet,

2-14 (jfr. 1Kong. 7, 51; 8, 1-11).

Anden Krønikebog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 23:

Ataljas fald

(jfr. 2Kong. 11, 4-20)

Anden Krønikebog kapitel 23

Prolog : Kap. 6:

Templet indvies

(jfr. 1Kong. 8, 12-50;

Sl. 132, 8-10)

Anden Krønikebog kapitel 6

 

Prolog : Kap. 24:

Joas. Spredte oplysninger, 1-3. Templets

istandsættelse, 4-14. Joas´ frafald fra Herren,

15-22. Aramæernes indfald; sammensværgelsen

mod Joas, 23-27 (jfr. 2Kong. 12, 1-16).

Anden Krønikebog kapitel 24

 

 

Prolog : Kap. 7:

Ild fra himmelen, 1-3.

Lovsang  og ofre ved templets

indvielse, 4-7. Løvhyttefest,

8-10. Herren åbenbarer sig

på ny for Salomo, 11-22

(jfr. 1Kong. 8, 62-66;  9, 1-9).

Anden Krønikebog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 25:

Amazja. Spredte oplysninger,

1-4. De israelitiske

lejetropper, 5-10. Sejren over Edom,

11-13. Hans afgudsdyrkelse, 14-16.

Hans uheldige krig med Israel, 17-24.

Hans død, 25-28 (jfr. 2Kong. 14, 2-20)

Anden Krønikebog kapitel 25

 

 

Prolog : Kap. 8:

Salomo bygger fæstninger,

1-6. Salomos arbejdsfolk,

7-10. Den ægyptiske kongedatters

bolig, 11. Salomo ordner

tempeltjenesten, 12-16.

Salomos skibsfart, 17-18

( jfr. 1Kong. 9, 10. 17-28).

Anden Krønikebog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 26:

Uzzija. Spredte oplysninger, 1-5. Hans krige, byggeforetagender og krigsmagt, 6-15.

Hans synd og spedalskhed, 16-23

(jfr. 2Kong14, 21 f.; 15, 2 f. 5. 7).

Anden Krønikebog kapitel 26

Prolog : Kap. 9:

Dronningen af Saba gæster

Salomo, 1-12. Salomos

rigdom, 13-28. Salomos

død, 29-31 (jfr. 1Kong.

10, 1-28; 11, 42 f.).

Anden Krønikebog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 27:

Jotam  (jfr. 2Kong. 15, 33-35. 38)

Anden Krønikebog kapitel 27

Prolog : Kap. 10:

Rigets deling

 (jfr. 1Kong. 12, 1-20)

Anden Krønikebog kapitel 10

 

Prolog : Kap. 28:

Akaz. Hans synder, 1-4. Aramæernes

og israelitternes indfald, 5-15. Edomitternes

og filisternes indfald; assyrerne undertrykker

Juda, 16-21. Akaz´ fortsatte ugudelighed, 22-25.

Anden Krønikebog kapitel 28

 

 

Prolog : Kap. 11:

Profeten Sjemajas budskab,

1-4. Rehabeam bygger fæstninger,

5-12. Præsternes og levitternes

udvandring fra Israel til Juda, 13-17. Rehabeams hustruer og sønner,

18-23 (jfr. 1Kong. 12, 21-24).

Anden Krønikebog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 29:

Ezekias (kap. 29, 1- kap. 32, 33).

Templet indvies (jfr. 2Kong. 18, 2 f.).

Anden Krønikebog kapitel 29

Prolog : Kap. 12:

Farao Sjisjaks angreb på

Juda; Rehabeams synd og anger,

1-14. Rehabeams

død, 15-16 (jfr. 1Kong.

14, 21 f. 25-28. 30 f.).

Anden Krønikebog kapitel 12

 

 

Prolog : Kap. 30:

Påsken fejres 

Hans død, 26-27

(jfr. 2Kong. 16, 2-4. 20).

Anden Krønikebog kapitel 30

Prolog : Kap. 13:

Abija bliver konge, 1-2a.

 Hans sejr over Jeroboam,

 2b-22 (jfr. 1Kong. 15, 1 f.).

Anden Krønikebog kapitel 13

 

 

Prolog : Kap. 31:

Præsternes og levitternes indkomster

fastsættes

Anden Krønikebog kapitel 31

Prolog : Kap. 14:

Asa (14, 1-kap. 16, 14) bliver

konge, 1. Hans omsorg for

gudsdyrkelsen og forsvaret, 2-8.

Hans sejr over kusjitterne, 9-15

(jfr. 1Kong. 15, 8).

Anden Krønikebog kapitel 14

 

 

Prolog : Kap. 32:

Sankeribs indfald; Jerusalems frelse, 1-23.

Spredte oplysninger, 24-31. Ezekias´ død,

32-33 (jfr. 2Kong. 18, 13- kap. 20, 20).

Anden Krønikebog kapitel 32

Prolog : Kap. 15:

Asa renser gudsdyrkelsen

(jfr. 1Kong. 15, 13-15)

Anden Krønikebog kapitel 15

 

Prolog : Kap. 33:

Manasses afgudsdyrkelse, 1-9.

Hans fangenskab og anger, 10-17.

Hans død, 18-20. Amon, 21-25

(jfr. 2Kong. 21, 1-9. 18-24).

Anden Krønikebog kapitel 33

 

 

Prolog : Kap. 16:

Asas krig med kong Ba´ sja

af Israel, kap. 15, 19- kap.

16, 6. Hanani går i rette med

Asa, 7-10. Asas sygdom og død,

11-14  (jfr. 1Kong.15, 17-22).

Anden Krønikebog kapitel 16

 

 

Prolog : Kap. 34:

Josias (34, 1- kap. 35, 27)

bliver konge, 1-2. Hans kamp mod

afgudsdyrkelsen, 3-7. Lovbogen findes;

profetinden Hulda, 8-28. Josias´ reformation,

29-33(jfr. 2Kong. 22, 1- kap. 23, 3).

Anden Krønikebog kapitel 34

 

 

Prolog : Kap. 17:

Josafat (kap. 17,1- kap. 20, 37).

Hans fromhed og lykke, 1-6.

Hans iver for loven,

7-9. Hans store magt, 10-19.

Anden Krønikebog kapitel 17

 

 

Prolog : Kap. 35:

Påsken fejres, 1-19. Josias´ død, 20-27.

Anden Krønikebog kapitel 35

Prolog : Kap. 18:

Josafat følger Akab i krig mod

Aram  (jfr. 1Kong. 22, 4-35).

Anden Krønikebog kapitel 18

 

Prolog : Kap. 36:

Joahaz, 1-4. Jojakim,

5-8. Jojakin, 9-10. Zedekias; Jerusalems

ødelæggelse, 11-21. Kyros giver de

landflygtige lov til at vende hjem 22-23

(jfr. 2Kong. 23, 30-36; kap. 24, 1 f. 8 f. 18 f.).

Anden Krønikebog kapitel 36