Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Første Krønikebog

 

 

 

Prolog : Kap. 1:

Adams efterkommere, 1-4.

Jafets, 5-7. Kams, 8-16.

Sems, 17-27. Abrahams,

28-34. Esaus, 35-42.

Edomitiske konger og høvdinger, 43-54*. *i navneopregningen i dette og følgende kapitler findes mange steder afvigelser fra tidligere navneopregninger

Første Krønikebog kapitel 1

 

 

 

Prolog : Kap. 16:

Dagen fejres med ofre og lovsang, 1-36. Tjenesten ved arken, 37-42. Folket drager hjem igen, 43 (jfr. 2Sam. 6, 17-20; Sl. 96, 1-13; 105, 1-15; 106, 1. 47 f.).

Første Krønikebog kapitel 16

Prolog : Kap. 2:

Jakobs sønner, 1-2. Judas

slægt, 3-55: fra Juda til

Hezron, 3-9. Rams slægt,

10-17. Kalebs, 18-24.

Jerame´ els, 25-40.

Kalebs, 41-55.

Første Krønikebog kapitel 2

 

 

 

 

Prolog : Kap. 17:

Natans forjættelse til David

(jfr. 2Sam. 7)

Første Krønikebog kapitel 17

Prolog : Kap. 3:

Davids slægt

Første Krønikebog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 18:

Davids sejre, 1-14. Davids øverste embedsmænd, 15-17

(jfr. 2Sam. 8)

Første Krønikebog kapitel 18

 

 

 

 

Prolog : Kap. 4:

Judas slægt, 1-23. Simeons slægt,

24-43.

Første Krønikebog kapitel 4

 

Prolog : Kap. 19:

Davids krig med 

ammonitterne og aramæerne 

(jfr. 2Sam. 10)

Første Krønikebog kapitel 19

 

 

 

 

Prolog : Kap. 5:

Rubens slægt, 1-10. Gads

slægt, 11-17. De østen for

Jordan bosatte stammers

kampe, 18-22. Den halve Manasses stamme, 23-26.

Første Krønikebog kapitel 5

 

 

 

Prolog : Kap. 20:

Enden på ammonitterkrigen, 1-3. Filisterkampe, 4-8

(jfr. 2Sam. 11, 1;12, 26. 30f.; 21, 18-22).

Første Krønikebog kapitel 20

Prolog : Kap. 6:

Levis stamme. Ypperstepræster,

1-15. Levis slægt, 16-30. Sangerne Heman, Asaf og

Etan, 31-48. Levitter og ypperstepræster, 49-53. Præsternes

og levitternes byer, 54-81.

Første Krønikebog kapitel 6

 

 

 

Prolog : Kap. 21:

Folketællingen og pesten

(jfr. 2Sam. 24)

Første Krønikebog kapitel 21

Prolog : Kap. 7:

Issakars slægt, 1-5.

Benjamins slægt, 6-12.

* Naftalis slægt, 13.

Manasses slægt, 14-19.

Efraims slægt, 20-29.

Asers slægt, 30-40. *en del

af  teksten synes bortfaldet i v.

12 og 13. Dan synes at have været omtalt i v. 12, Zebulon efter v. 13.

Første Krønikebog kapitel 7

 

 

 

Prolog : Kap. 22:

David træffer forberedelser til templets opførelse, 1-5. David pålægger Salomo at bygge templet, 6-19.

Første Krønikebog kapitel 22

Prolog : Kap. 8:

Benjamins slægt; Sauls hus

Første Krønikebog kapitel 8

 

Prolog : Kap. 23:

Levitternes tal, slægtebøger og pligter

Første Krønikebog kapitel 23

 

 

 

 

Prolog : Kap. 9:

Fortegnelse over Jerusalems indbyggere, 1-34. Sauls hus,

35-44.

Første Krønikebog kapitel 9

 

 

 

 

Prolog : Kap. 24:

Præsternes 24 skifter, 1-19. Levitternes skifter, 20-31.

Første Krønikebog kapitel 24

Prolog : Kap. 10:

Sauls død

(jfr. 1Sam. 31,1-13).

Første Krønikebog kapitel 10

 

 

 

Prolog : Kap. 25:

Sangernes 24 skifter

Første Krønikebog kapitel 25

 

 

Prolog : Kap. 11:

David bliver konge, 1-3. Jerusalem indtages, 4-9.

Davids helte, 10-47

(jfr. 2Sam. 5,1-3. 6-10; kap.

23, 8-39).

Første Krønikebog kapitel 11

 

 

 

 

Prolog : Kap. 26:

Dørvogternes skifter, 1-19. De levitiske opsynsmænd ved skatkamrene, 20-28. De levitiske fogeder og dommere, 29-32.

Første Krønikebog kapitel 26

 

 

Prolog : Kap. 12:

Davids første tilhængere,

1-22. Davids hær i Hebron,

23-40.

Første Krønikebog kapitel 12

 

 

 

 

Prolog : Kap. 27:

Davids hærførere og andre embedsmænd

Første Krønikebog kapitel 27

Prolog : Kap. 13:

Arken føres til Obed-Edoms

hus (jfr. 2Sam. 6, 2-11)

Første Krønikebog kapitel 13

 

Prolog : Kap. 28:

David taler til folkets førere og Salomo, 1-10. David giver Salomo en tegning og beskrivelse af templet, 11-21.

Første Krønikebog kapitel 28

 

 

 

Prolog : Kap. 14:

David og Hiram, 1-2.

Davids slægt i Jerusalem,

3-7. David slår filisterne, 8-17

(jfr. 2Sam. 5, 11-25).

Første Krønikebog kapitel 14

 

 

 

 

Prolog : Kap. 29:

Davids og overhovedernes gaver til templet, 1-9. Davids bøn, 10-19. Salomo salves, 20-25. Davids regeringstid og død, 26-30.

Første Krønikebog kapitel 29

Prolog : Kap. 15:

Arken føres til Jerusalem

(jfr. 2Sam. 6, 12-16)

Første Krønikebog kapitel 15