Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Anden Kongebog

 

Prolog : Kap. 1:

Ahazja og Elias

Anden Kongebog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 14:

Amazja af Juda, 1-22. Jeroboam

den Anden af Israel, 23-29.

Anden Kongebog kapitel 14

 

 

Prolog : Kap. 2:

Elias´ himmelfart, 1-18. Elisa

 gør vandet i Jeriko sundt,

19-22, og straffer nogle drenge

i Betel for deres spot, 23-25.

Anden Kongebog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 15:

Azarja af Juda, 1-7. Zekarja

af Israel, 8-12. Sjallum af Israel,

13-16. Menahem af Israel, 17-22,

Pekaja af Israel, 23-26. Peka af Israel,

27-31. Jotam af Juda, 32-38.

Anden Kongebog kapitel 15

 

 

Prolog : Kap. 3:

Joram af Israel og Mesja

af Moab

Anden Kongebog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 16:

Akaz af Juda

Anden Kongebog kapitel 16

 

 

Prolog : Kap. 4:

Elisa og enkens olie, 1-7.

Elisa hos den rige kone i

Sjunem, 8-37. Elisa gør giftig

mad spiselig, 38-41. Elisa

mætter hundrede mennesker

med tyve bygbrød, 42-44.

Anden Kongebog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 17:

Hosea af Israel; Israels riges

undergang, 1-23. 34b-40.

Samaritanerne og deres

gudsdyrkelse, 24-34a. 41.

Anden Kongebog kapitel 17

Prolog : Kap. 5:

Elisa helbreder Na´ aman for spedalskhed, 1-19a, og straffer Gehazi for uredelighed, 19b-27.

Anden Kongebog kapitel 5

 

Prolog : Kap. 18:

Ezekias (18, 1- kap. 20, 21).

Hans gudsfrygt og krigsheld, 1-8.

Samarias fald, 9-12. Sankeribs angreb

på Jerusalem; Rabsjakes tale og dens

virkning, 13-36.

Anden Kongebog kapitel 18

 

Prolog : Kap. 6:

Elisa og den tabte økse, 1-7.

Elisa slår en aramaisk hær

med blindhed, 8-23. Hungersnøden

i det belejrede Samaria, 24-33.

Anden Kongebog kapitel 6

 

Prolog : Kap. 19:

Esajas trøster den rådvilde

konge, kap. 18, 37- kap. 19, 7.

Belejringen af Libna, 8. Tirhakas

fremrykning; Sankeribs brev til Ezekias,

9-13. Ezekias´ bøn, 14-19.

Esajas´ sang om Sankeribs

ydmygelse, 20-28. Et jærtegn,

29-31. Profeti om Jerusalems frelse,

32-34. Den assyriske hærs tilintetgørelse og Sankeribs død, 35-37.

Anden Kongebog kapitel 19

 

Prolog : Kap. 7:

Fortsættelse: Samarias frelse

Anden Kongebog kapitel 7

 

 

Prolog : Kap. 20:

Ezekias´ sygdom og helbredelse, 1-11. Den babyloniske sendefærd, 12-19. Ezekias´ vandledning, 20. Hans død, 21.

Anden Kongebog kapitel 20

 

 

Prolog : Kap. 8:

Elisas råd til kvinden fra

Sjunem, 1-6. Elisa og Hazael,

7-15. Joram af Juda, 16-24.

Ahazja af Juda, 25-29.

Anden Kongebog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 21:

Manasse, 1-18. Amon, 19-26.

Anden Kongebog kapitel 21

Prolog : Kap. 9:

Jehu af Israel (9, 1- kap. 10, 35)

salves og udråbes til konge,

1-15a. Hans blodige færd mod

Joram, 15b-26, Ahazja, 27-29,

og Jesabel, 30-37.

Anden Kongebog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 22:

Josias ( 22, 1- kap. 23, 30) ;

lovbogen findes i templet.

Anden Kongebog kapitel 22

Prolog : Kap. 10:

Jehus blodige færd mod Omris

slægt, 1-14. Jonadabs

tilslutning, 15-17. Blodbadet

på ba´ alsdyrkerne, 18-27. Om

Jehus regering, 28-36.

Anden Kongebog kapitel 10

 

 

Prolog : Kap. 23:

Josias´ reformation, 1-28. Nekos

angreb og Josias´ død, 29-30.

Joahaz, 31-35. Jojakim, 36-37.

Anden Kongebog kapitel 23

Prolog : Kap. 11:

Atalja af Juda

Anden Kongebog kapitel 11

 

Prolog : Kap. 24:

Fortsættelse, 1-7. Jojakin, 8-17.

Zedekias, 18-20.

Anden Kongebog kapitel 24

 

 

Prolog : Kap. 12:

Joas af Juda

Anden Kongebog kapitel 12

 

 

 

 

Prolog : Kap. 25:

Jerusalems ødelæggelse og

Juda riges undergang, 1-21.

Gedalja, 22-26. Jojakin tages til nåde,

27-30.

Anden Kongebog kapitel 25

Prolog : Kap. 13:

Joahaz af Israel, 1-9. Joas af Israel; Elisas død, 10-25.

Anden Kongebog kapitel 13