Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Første Kongebog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Abisjag fra Sjunem, 1-4. Tronfølgestriden mellem

Adonija og Salomo, 5-53.

Første Kongebog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 12:

Riget deles, 1-20. Profeten Sjemajas budskab, 21-24. Jeroboam indfører billeddyrkelse, 25-33.

Første Kongebog kapitel 12

 

 

Prolog : Kap. 2:

Davids sidste ord til Salomo,

1-9. Davids død, 10-12.

Salomos opgør med Adonija

og hans folk, 13-46.

Første Kongebog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 13:

Den Guds mand fra Juda og profeten fra Betel. 1-32. Jeroboam fortsætter sin syndige færd, 33-34.

Første Kongebog kapitel 13

 

 

Prolog : Kap. 3:

Salomo ægter en ægyptisk prinsesse; han er med til at

 dyrke Gud på højene, 1-4. Salomos drøm, 5-15.

Salomos dom, 16-28.

Første Kongebog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 14:

Ahijas profeti mod Jeroboams hus, 1-18. Jeroboams død, 19-20. Rehabeam af Juda, 21-31.

Første Kongebog kapitel 14

 

 

 

Prolog : Kap. 4:

Salomos embedsmænd,

1-19. Salomos magt og

 rigdom, 20-28. Salomos

visdom, 29-34.

Første Kongebog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 15:

Abija af Juda, 1-8. Asa af Juda, 9-24. Nadab af Israel, 25-32. Ba´ sja af Israel, 33-34.

Første Kongebog kapitel 15

 

 

Prolog : Kap. 5:

Salomos venskab med Hiram; forarbejder til templets opførelse.

Første Kongebog kapitel 5

 

 

 

 

 

 

Prolog : Kap. 16:

Fortsættelse, 1-7. Ela af Israel, 8-14. Zimri af Israel, 15-20. Tronstridigheder i Israel, 21-22. Omri af Israel, 23-28. Akab af Israel (16, 29-kap. 22, 40): hans ægteskab med Jesabel, ba´ alsdyrkelsen, Jeriko genopbygges, 29-34.

Første Kongebog kapitel 16

 

 

Prolog : Kap. 6:

Templets opførelse

Første Kongebog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 17:

Elias for Akab, 1, ved Krit, 2-6, og hos enken i Zarepta, 7-24.

Første Kongebog kapitel 17

 

 

Prolog : Kap. 7:

Salomos palads, 1-12.

Templets udstyr: kunsthåndværkeren, 13-14;

de to kobbersøjler, 15-22; kobberhavet, 23-26; de ti kobberkedelvogne, 27-39; mindre ting, 40; kort oversigt over de nævnte ting, 41-47; ting, som var af guld, 48-50; Davids helliggave, 51.

Første Kongebog kapitel 7

 

 

Prolog : Kap. 18:

Elias mødes med Obadja, 1-15. Elias for Akab, 16-19. Styrkeprøven på Karmel, 20-40. Tørken hører op, 41-46.

Første Kongebog kapitel 18

Prolog : Kap. 8:

Arken føres ind i templet, 1-11. Templets indvielse, 12-66.

Første Kongebog kapitel 8

 

Prolog : Kap. 19:

Elias´ flugt, 1-9a. Åbenbaringen på Horeb, 9b-18. Elisas kaldelse, 19-21.

Første Kongebog kapitel 19

 

 

Prolog : Kap. 9:

Herren åbenbarer sig på ny

for Salomo, 1-9. Erstatningen

til kong Hiram, 10-14. Spredte oplysninger, særlig om Salomos bygningsarbejder, 15-25.

Salomos skibsfart, 26-28.

Første Kongebog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 20:

Akabs to sejre over Benhadad

Første Kongebog kapitel 20

Prolog : Kap. 10:

Dronningen af Saba gæster Salomo, 1-13. Salomos

rigdom, 14-29.

Første Kongebog kapitel 10

 

 

Prolog : Kap. 21:

Nabots vingård

Første Kongebog kapitel 21

Prolog : Kap. 11:

Salomos hustruer; hans afgudsdyrkelse, 1-13. Edom

river sig løs under Hadad,

14-22, og Damaskus under

Rezon, 23-25. Jeroboams

opstand; Ahijas profeti, 26-40. Salomos død, 41-43.

Første Kongebog kapitel 11

 

Prolog : Kap. 22:

Akab spørger profeterne til råds om et tog til Gilead; Mikas syner, 1-28. Toget til Gilead og Akabs død, 29-40. Josafat af Juda, 41-51. Ahazja af Israel, 52-54.

Første Kongebog kapitel 22