Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Anden Samuelsbog

 

 

 

Prolog : Kap. 1:

David får bud om Sauls død,

1-16. Davids klagesang over

Saul og Jonatan, 17-27.

Anden Samuelsbog kapitel 1

 

 

Prolog :Kap.13:

Amnon krænker Tamar, 1-22.

Absaloms hævn, 23-38.

Anden Samuelsbog kapitel 13

 

Prolog : Kap. 2:

David bliver konge i Juda,

1-4a. Davids bud til

indbyggerne i Jabesj, 4b-7.

Isjbosjet bliver konge over det

øvrige Israel,  8-11. Krigen mellem David  

og Isjbosjet, 12- kap.13, 1.

Anden Samuelsbog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 14:

David tager Absalom til nåde

Anden Samuelsbog kapitel 14

 

Prolog : Kap. 3:

Davids sønner i Hebron, 2-5.

Abner bryder med Isjbosjet,

6-11, og går over til David,

12-21. Abners drab, 22-39.

Anden Samuelsbog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 15:

Absaloms oprør, 1-12.

Davids flugt, 13-37.

Anden Samuelsbog kapitel 15

 

Prolog : Kap. 4:

Mordet på Isjbosjet

Anden Samuelsbog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 16:

Zibas troskab, 1-4. Simeï forbander

David, 5-14. Husjaj kommer til Absalom,

15-19. Absalom går ind til Davids

medhustruer, 20-23.

Anden Samuelsbog kapitel 16

 

 

Prolog : Kap. 5:

David bliver konge over hele

Israel, 1-5. Jerusalem indtages, 6-10. Davids venskab med Hiram, 11-12. Davids sønner i Jerusalem,

13-16. David sejrer over filisterne,

17-25.

Anden Samuelsbog kapitel 5

 

 

Prolog : Kap. 17:

Husjajs list lykkes, 1-14. Husjaj

sender bud til David, 15-22.

Akitofels selvmord, 23. David

modtages venligt i Mahanajim,

24-29.

Anden Samuelsbog kapitel 17

 

Prolog : Kap. 6:

David fører arken til Zion

Anden Samuelsbog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 18:

De sidste forberedelser til slaget,

1-5. Slaget, 6-8. Absaloms død, 9-18.

David får bud derom, 19-32.

Davids sorg, 33.

Anden Samuelsbog kapitel 18

 

 

Prolog : Kap. 7:

Natans forjættelse til David

Anden Samuelsbog kapitel 7

 

 

Prolog : Kap. 19:

Joab opfordrer David til at beherske

sig, 1-8a. Efter oprørernes opfordring

vender David tilbage, 8b-15. Simeï tages

til nåde, 16-23. Mefibosjets selvforsvar,

24-30. Barzillaj og Kimham, 31-40.

Splid mellem Israel og Juda, 41-43.

Anden Samuelsbog kapitel 19

 

 

Prolog : Kap. 8:

Davids sejre, 1-15. Davids

øverste embedsmænd, 16-18.

Anden Samuelsbog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 20:

Sjebas oprør, 1-22. Davids embedsmænd,

23-26.

Anden Samuelsbog kapitel 20

 

 

Prolog : Kap. 9:

David og Mefibosjet

Anden Samuelsbog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 21:

Sauls brøde mod Gibeon hævnes på hans efterkommere, 1-14. Nogle heltegerninger under filisterkrigen,

15-22.

Anden Samuelsbog kapitel 21

 

 

Prolog : Kap. 10:

Davids krig med ammonitterne

og aramæerne

Anden Samuelsbog kapitel 10

 

 

Prolog : Kap. 22:

Davids lovsang (jfr. Sl. 18)

Anden Samuelsbog kapitel 22

 

Prolog : Kap. 11:

David og Batseba

Anden Samuelsbog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 23:

Davids sidste ord, 1-7.

Davids helte, 8-39.

Anden Samuelsbog kapitel 23

 

 

Prolog : Kap. 12:

Natans straffetale og Davids

anger, 1-15a. Barnets død,

15b-23. Salomos fødsel, 24-25.

Enden på ammonitterkrigen,

26-31.

Anden Samuelsbog kapitel 12

 

 

Prolog : Kap. 24:

Folketællingen og pesten

Anden Samuelsbog kapitel 24