Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Første Samuelsbog

 

 

 

Prolog : Kap. 1:

Samuels fødsel, 1-20.

Samuel bringes til Silo,

 21-28.

Første Samuelsbog kapitel 1

 

 

Prolog : Kap. 17:

David og Goliat

Første Samuelsbog kapitel 17

 

Prolog : Kap. 2:

Hannas lovsang, 1-10.

Elis sønner, 11-17.

Samuel i helligdommen,

18-21. Elis unyttige

påmindelser,  22-26.

Dommen kundgøres

Eli, 27-36.

Første Samuelsbog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 18:

Jonatan og David bliver venner,

1-4. Sauls skinsyge mod David

og de første morderiske udslag

deraf, 5-19. David ægter Mikal, 20-30.

Første Samuelsbog kapitel 18

 

Prolog : Kap. 3:

Herren åbenbarer sig for

Samuel, 1-18. Samuel som

profet, 19-21.

Første Samuelsbog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 19:

Jonatan søger at forsone Saul

med David, 1-7. Nye udslag af Sauls skinsyge; Mikals list, 8-18a. David hos Samuel; Saul mellem profeterne, 18b-24.

Første Samuelsbog kapitel 19

 

 

Prolog : Kap. 4:

Filisterne slår Israel og tager

arken, 1-11. Elis død, 12-18.

Ikabod, 19-22.

Første Samuelsbog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 20:

Jonatans sidste forsøg på at

forsone Saul med David

Første Samuelsbog kapitel 20

 

Prolog : Kap. 5:

Arken hos filisterne

Første Samuelsbog kapitel 5

 

 

Prolog :  Kap. 21:

David hos Ahimelek i Nob, 1-9,

og hos kong Akisj i Gat, 10-15.

Første Samuelsbog kapitel 21

 

 

Prolog : Kap. 6:

Arken sendes tilbage

Første Samuelsbog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 22:

David i Adullam og Moab, 1-5.

Blodbadet på præsterne i Nob,

6-19. Ebjatar kommer til David, 20-23.

Første Samuelsbog kapitel 22

 

 

Prolog : Kap. 7:

Israelitterne omvender sig, 2-6,

og slår filisterne, 7-14. Samuel

som dommer, 15-17.

Første Samuelsbog kapitel 7

 

 

Prolog : Kap. 23:

David i Ke´ ila, 1-13. Jonatans

besøg, 14-18.  Zifitterne leder

Saul på spor efter David, 19-24.

David i Maon, 25-28.

Første Samuelsbog kapitel 23

 

 

Prolog : Kap. 8:

Samuels sønner, 1-3.

Israelitterne kræver en konge,

4-22.

Første Samuelsbog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 24:

Davids højmodighed mod

Saul i En-Gedi

Første Samuelsbog kapitel 24

 

 

 

Prolog : Kap. 9:

Saul kommer til Samuel

Første Samuelsbog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 25:

Samuels død og jordefærd, 1a.

Nabal og Abigajil, 1b-42.

Davids hustruer, 43-44.

Første Samuelsbog kapitel 25

 

 

Prolog : Kap. 10:

Samuel salver Saul til konge,

1-8. Saul imellem profeterne, 9-12.

Sauls hjemkomst, 13-16. Saul 

vælges til konge ved lodkastning,

17-27.

Første Samuelsbog kapitel 10

 

 

Prolog : Kap. 26:

Davids gentagne

højmodighed mod Saul

Første Samuelsbog kapitel 26

 

Prolog :  Kap. 11:

Sauls sejr over ammonitterne

Første Samuelsbog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 27:

David hos Akish i Gat, 1-4.

David i Ziklag, 5-12.

Første Samuelsbog kapitel 27

 

 

Prolog : Kap. 12:

Samuel tager afsked

Første Samuelsbog kapitel 12

 

Prolog :Kap. 28:

David i filisternes hær, 1-2.

Saul hos spåkvinden i En-Dor, 3-25.

Kap. 28: David i filisternes hær, 1-2.

Saul hos spåkvinden i En-Dor, 3-25.

Første Samuelsbog kapitel 28

 

 

Prolog : Kap. 13:

Saul åbner filisterkrigen og

pådrager sig Samuels vrede

Første Samuelsbog kapitel 13

 

 

Prolog : Kap. 29:

David vises ud af filisternes hær

Første Samuelsbog kapitel 29

 

Prolog : Kap. 14:

Jonatans heltedåd; filisternes

nederlag, kap. 13, 23-kap.

14, 23a. Jonatan overtræder

Sauls forbud, 23b-46. Sauls

krige med  nabofolkene, 47-48. Sauls slægt, 49-51. Filisterkrigen trækker i langdrag, 52.

Første Samuelsbog kapitel 14

 

Prolog : Kap. 30:

David straffer amalekitterne for et

overfald på Ziklag, 1-25. David sender

gaver til Judas byer,

26-31.

Første Samuelsbog kapitel 30

 

Prolog : Kap. 15:

Sauls sejr over amalekitterne,

1-9. Samuel bryder med Saul,

10-31. Samuel og Agag, 32-35.

Første Samuelsbog kapitel 15

 

Prolog : Kap. 31:

Sauls død

Første Samuelsbog kapitel 31

 

Prolog : Kap. 16:

Samuel salver David til konge,

1-13. David kommer til Sauls hof, 14-23.

Første Samuelsbog kapitel 16