Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Dommerbogen

 

 

 

Prolog: Kap. 1:

Oversigt over stammernes bosættelse

Dommerbogen kapitel 1

 

 

Prolog: Kap. 12:

Jeftas kamp med efraimitterne, 1-6. Jeftas død, 7. Ibzan, 8-10. Elon, 11-12. Abdon, 13-15.

Dommerbogen kapitel 12

 

Prolog:Kap. 2:

Herrens engels straffetale,

1-5. Oversigt over

dommertiden, 6-23.

Dommerbogen kapitel 2

 

 

 

Prolog: Kap. 13:

Samsons fødsel

Dommerbogen kapitel 13

 

Prolog: Kap. 3:

De kana´ anæiske folkeslag,

som ikke var undertvunget

Josua, 1-6. Otniel, 7-11.

Ehud, 12-30. Sjamgar, 31.

Dommerbogen kapitel 3

 

 

 

Prolog: Kap. 14:

Samson ægter en filisterkvinde;

Samsons gåde.

Dommerbogen kapitel 14

 

Prolog: Kap. 4:

Barak og Debora slår

Jabin og Sisera

Dommerbogen kapitel 4

 

Prolog: Kap. 15:

Samson og rævene, 1-8. Samson med æselkæben, 9-20.

Dommerbogen kapitel 15

 

 

 

Prolog: Kap. 5:

Deboras sang.

Lovprisning af Herren,

2-3. Herrens opbrud til

hjælp for sit folk, 4-5.

Folkets nød før kampen,

6-8. Glæden over Herrens

frelse, 9-11. På Deboras

opbud samles de fleste af

stammerne til kamp, 12-18.

Kampen og Siseras fald,

19-31.

Dommerbogen kapitel 5

 

 

 

Prolog: Kap. 16:

Samson bærer Gazas byport til Hebron, 1-3. Samson og Dalila, 4-22. Samsons død, 23-31.

Dommerbogen kapitel 16

 

Prolog: Kap. 6:

Midjanitterne hærger Israel,

1-10. Gideons kaldelse,

11-24. Gideon nedbryder Ba´ als alter, 25-32. Han samler

folk til kamp mod midjanitterne; tegnet med fåreskindet, 33-40.

Dommerbogen kapitel 6

 

 

 

Prolog: Kap. 17:

Mikas helligdom i

Efraims bjerge

Dommerbogen kapitel 17

 

Prolog: Kap. 7:

Gideons sejr over

midjanitterne

Dommerbogen kapitel 7

 

 

 

Prolog: Kap. 18:

Hvorledes Mikas

gudebillede kom til Dan

Dommerbogen kapitel 18

 

Prolog: Kap. 8:

Efraimitternes skinsyge, 1-3.

Gideons sejr østen for Jordan;

hans straf over Sukkot og Penuel, 4-21. Gideon afslår  kongeværdigheden og opstiller

en efod i Ofra, 22-27. Virkningen af Gideons sejre, 28. Gideons sønner; hans død, 29-35.

Dommerbogen kapitel 8

 

 

 

Prolog: Kap. 19:

Skændselsdåden i Gibea

Dommerbogen kapitel 19

 

Prolog: Kap. 9:

Abimeleks mislykkede

kongedømme; Jotams fabel

Dommerbogen kapitel 9

 

Prolog: Kap. 20:

Udryddelseskrigen

mod Benjamin

Dommerbogen kapitel 20

 

 

 

Prolog: Kap. 10:

Tola, 1-2. Ja´ ir, 3-5.

 Israelitterne falder atter fra,

kommer i trængsel og angrer,

6-18.

Dommerbogen kapitel 10

 

 

 

Prolog: Kap. 21:

Benjaminitternes redning

Dommerbogen kapitel 21

 

Prolog: Kap. 11:

Jefta bliver fører, 1-11.

Forhandling med fjenderne,

12-28. Jeftas løfte og sejr,

29-33. Jeftas datter, 34-40.

Dommerbogen kapitel 11