Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Josvabogen

 

 

 

Prolog: Kap. 1:

Israelitterne får  befaling

til at gå over Jordan,

1-11, også de østen for

Jordan bosatte stammer, 12-18.

Josvabogen kapitel 1

 

 

 

Prolog: Kap. 13:

Josua får befaling til at

udskifte landet mellem

stammerne, 1-14. Rubens

område, 15-23. Gads

område, 24-28. Den halve Manassestammes område,

29-33.

Josvabogen kapitel 13

 

 

 

Prolog: Kap. 2:

Spejderne og Rahab

Josvabogen kapitel 2

 

Prolog: Kap. 14:

Udskiftningen af landet

vesten for Jordan, 1-5.

Hebron tildeles Kaleb, 6-15.

Josvabogen kapitel 14

 

 

 

Prolog: Kap. 3:

Overgangen over Jordan

Josvabogen kapitel 3

 

Prolog: Kap. 15:

Judas område, 1-12.

Kaleb og Otniel, 13-19.

Judas byer, 20-63.

Josvabogen kapitel 15

 

 

 

Prolog: Kap. 4:

Fortsættelse.

Mindestenene

Josvabogen kapitel 4

 

Prolog: Kap. 16:

De to Josefstammers

område, 1-3. Efraims

område, 4-10.

Josvabogen kapitel 16

 

 

 

Prolog: Kap. 5:

Kana´ anæerne forfærdes,

1. Israelitterne omskæres,

2-9. Påsken fejres, og

mannaen hører op,

10-12. Fyrsten over

Herrens hær, 13-15.

Josvabogen kapitel 5

 

 

 

Prolog: Kap. 17:

Manasses område,

1-13. Josefstammerne

får anvisning på at udvide

deres område, 14-18.

Josvabogen kapitel 17

 

Prolog: Kap. 6:

Jerikos fald

Josvabogen kapitel 6

 

Prolog: Kap. 18:

Helligdommen i Silo,

1. Der optages en

fortegnelse over de

endnu ikke udskiftede

landsdele, 2-10.

Benjamins område, 11-28.

Josvabogen kapitel 18

 

 

 

Prolog: Kap. 7:

Akans tyveri;

nederlaget ved Aj

Josvabogen kapitel 7

 

Prolog: Kap. 19:

Simeons område, 1-9.

Zebulons område, 10-16.

Issakars område, 17-23.

Asers område, 24-31.

Naftalis område, 32-39.

Dans område, 40-48.

Josuas særskilte arvelod,

49-51.

Josvabogen kapitel 19

 

 

 

Prolog: Kap. 8:

Ajs fald, 1-29. Josua

bygger alteret på Ebal,

30-31, skriver loven op,

 32-33, og forelæser

den, 34-35.

Josvabogen kapitel 8

 

 

 

Prolog: Kap. 20:

Tilflugtsbyerne

Josvabogen kapitel 20

 

Prolog: Kap. 9:

Gibeonitternes list

Josvabogen kapitel 9

 

 

 

Prolog: Kap. 21:

Levitbyerne

Josvabogen kapitel 21

 

Prolog: Kap. 10:

Sejren ved Gibeon over

fem sydkana´ anæiske

konger, 1-27. Erobringen

af det sydlige Kana´ an,

28-43.

Josvabogen kapitel 10

 

Prolog: Kap. 22:

De østen for Jordan

bosatte stammer

vender hjem, 1-8,

efter først at have

bygget et alter ved

Jordan, 9-34.

Josvabogen kapitel 22

 

 

 

Prolog: Kap. 11:

Erobringen af det nordlige

 Kana´ an, 1-15. Tilbageblik på landets erobring, 16-20.

Anakitternes udryddelse,

21-23.

Josvabogen kapitel 11

 

 

 

Prolog: Kap. 23:

Josua formaner folket

Josvabogen kapitel 23

 

Prolog: Kap. 12:

De overvundne konger

østen for Jordan, 1-6,

og vesten for Jordan, 7-24.

Josvabogen kapitel 12

 

Prolog: Kap. 24:

Josuas afskedstale i

Sikem, 1-28. Josuas død,

29-31. Josuas ben jordes

i Sikem, 32. Eleazars død,

33.

Josvabogen kapitel 24