Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Fjerde Mosebog

 

 

Prolog: Kap. 1:

Folketællingen i Sinaj ørken,

1-47. Levis stamme, 48-54.

Fjerde Mosebog kapitel 1

 

 

 

Prolog: Kap. 19:

Renselsesvandet

Fjerde Mosebog kapitel 19

 

 

Prolog: Kap. 2:

De enkelte stammers

plads i lejren og under

vandringen

Fjerde Mosebog kapitel 2

 

Prolog: Kap. 20:

Vandmangelen i Meriba,

1-13. Mislykkede

underhandlinger med

Edom, 14-21. Arons død,

22-29.

Fjerde Mosebog kapitel 20

 

 

 

Prolog: Kap. 3:

Levis stammes særstilling,

1-13. Optælling af levitterne,

14-39, og af de førstefødte,

40-51.

Fjerde Mosebog kapitel 3

 

Prolog: Kap. 21:

Sejren ved Horma, 1-3.

Kobberslangen, 4-9.

Forskellige lejrsteder,

10-20. Sejrene over Sihon

af Hesjbon, 21-32, og over

Og af Basan, 33-35.

Fjerde Mosebog kapitel 21

 

 

 

Prolog: Kap. 4:

Levitternes gerning

Fjerde Mosebog kapitel 4

 

Prolog: Kap. 22:

Balak tilkalder Bileam

Fjerde Mosebog kapitel 22

 

 

 

Prolog: Kap. 5:

De urene fjernes fra lejren,

1-4. Lov om erstatningspligt,

5-10. Lov om en hustru, som

 mistænkes for utroskab,

11-31.

Fjerde Mosebog kapitel 5

 

 

 

Prolog: Kap. 23:

Bileam velsigner Israel

første og anden gang

Fjerde Mosebog kapitel 23

 

Prolog: Kap. 6:

Lov om nasiræerne, 1-21.

Den præstelige velsignelse,

22-27.

Fjerde Mosebog kapitel 6

 

Prolog: Kap. 24:

Bileam velsigner Israel

tredje og fjerde gang, 1-19.

Sandsagn af Bileam om

andre folk, 20-25.

Fjerde Mosebog kapitel 24

 

 

 

Prolog: Kap. 7:

Øversternes helliggaver

Fjerde Mosebog kapitel 7

 

Prolog: Kap. 25:

Frafaldet i Sjittim; Pinehas´

dåd og lønnen derfor.

Fjerde Mosebog kapitel 25

 

 

 

Prolog: Kap. 8:

Om lysestagen, 1-4.

Levitternes indvielse, 5-26.

Fjerde Mosebog kapitel 8

 

 

 

Prolog: Kap. 26:

Den anden folketælling

Fjerde Mosebog kapitel 26

 

Prolog: Kap. 9:

Om påsken, 1-14. Skystøttens

ledelse af vandringen, 15-23.

Fjerde Mosebog kapitel 9

 

Prolog: Kap. 27:

Om døtres arveret, 1-11. 

Josua indsættes til Moses´

efterfølger, 12.23.

Fjerde Mosebog kapitel 27

 

 

 

Prolog: Kap. 10:

Præsternes trompeter,

1-10. Opbrud fra Sinaj,

11-36.

Fjerde Mosebog kapitel 10

 

 

 

Prolog: Kap. 28:

Love om det daglige offer

og festofre

Fjerde Mosebog kapitel 28

 

Prolog: Kap. 11:

Herren straffer det knurrende

folk i Tab´ era, 1-3. Folket

kræver kød; vagtlerne; de

70 ældste, 4-35.

Fjerde Mosebog kapitel 11

 

 

 

Prolog: Kap. 29:

Fortsættelse

Fjerde Mosebog kapitel 29

 

Prolog: Kap. 12:

Arons og Mirjams skinsyge

på Moses; Mirjams straf

Fjerde Mosebog kapitel 12

 

 

 

Prolog: Kap. 30:

Om løfter

Fjerde Mosebog kapitel 30

 

Prolog: Kap. 13:

De tolv spejdere

Fjerde Mosebog kapitel 13

 

 

 

Prolog: Kap. 31:

Kampen mod midjanitterne

Fjerde Mosebog kapitel 31

 

Prolog: Kap. 14:

Folket knurrer i anledning af

spejdernes beretning, 1-10.

Herrens vrede; Moses´ forbøn,

11-19. Herrens straffedom:

den lange ørkenvandring,

20-38. Et mislykket forsøg

på at trænge ind i Kana´ ans land

søndenfra, 39-45.

Fjerde Mosebog kapitel 14

 

 

 

Prolog: Kap. 32:

Rubens og Gads stammer

og Manasses halve stamme

bosætter sig i Gilead

Fjerde Mosebog kapitel 32

 

Prolog: Kap. 15:

Lov om afgrødeofre og drikofre,

1-16. Om afgift af det første

grovmel, 17-21. Om uforsætlige

og forsætlige synder, 22-31.

Om overtrædelse af sabbatsbudet,

32-36. Om mindekvaster på

klæderne, 37-41.

Fjerde Mosebog kapitel 15

 

 

 

Prolog: Kap. 33:

De forskellige lejrpladser

under vandringen fra Ægypten

til Kana´ ans land, 1-49. Påbud

om at udrydde kana´ anæerne

og deres gudsdyrkelse, 50-56.

Fjerde Mosebog kapitel 33

 

Prolog: Kap. 16:

Kora, Datan og Abiram

Fjerde Mosebog kapitel 16

 

Prolog: Kap. 34:

Landets grænse fastsættes,

1-15. Mænd udpeges til at

 dele landet mellem

stammerne, 16-29.

Fjerde Mosebog kapitel 34

 

 

 

Prolog: Kap. 17:

Arons blomstrende stav

Fjerde Mosebog kapitel 17

 

Prolog: Kap. 35:

De 48 levitbyer, 1-8.

Tilflugtsbyer for

manddrabere, 9-29.

Om dødsstraf, 30-34.

Fjerde Mosebog kapitel 35

 

 

 

Prolog: Kap. 18:

Præsternes og levitternes

pligter og rettigheder

Fjerde Mosebog kapitel 18

 

Prolog: Kap. 36:

Hvem arveberettigede døtre

må indgå ægteskab med

Fjerde Mosebog kapitel 36