Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Tredje Mosebog

 

 

Prolog: Kap. 1:

Lov om brændofre

Tredje Mosebog kapitel 1

 

 

 

 

 

Prolog: Kap. 14:

Om spedalskes renselse,

1-32. Om spedalskhed på bygninger, 33-57.

Tredje Mosebog kapitel 14

 

Prolog: Kap. 2:

Lov om afgrødeofre

Tredje Mosebog kapitel 2

 

Prolog: Kap. 15:

Om kønslig urenhed hos

 mænd, 1-18, og hos kvinder,

19-33.

Tredje Mosebog kapitel 15

 

 

Prolog: Kap. 3:

Lov om takofre

Tredje Mosebog kapitel 3

 

Prolog: Kap. 16:

Forsoningsdagen

Tredje Mosebog kapitel 16

 

 

Prolog: Kap. 4:

Lov om syndofre

Tredje Mosebog kapitel 4

 

Prolog: Kap. 17:

Forbud mod ofre uden for

helligdommen, 1-9, og mod

nydelse af blod, 10-14. Om

selvdøde og sønderrevne dyr,

15-16.

Tredje Mosebog kapitel 17

 

 

Prolog: Kap. 5:

Enkelte tilfælde, der

kræver syndofre, 1-6.

Fortsættelse af

påbudene om syndofre,

7-13. Lov om skyldofre,

14-26.

Tredje Mosebog kapitel 5

 

 

Prolog: Kap. 18:

Forbud mod blodskam, 1-18.

Love vedrørende kønslivet,

19-23. Afskrækkende

eksempler, 24-30.

Tredje Mosebog kapitel 18

 

Prolog: Kap. 6:

Om det daglige morgen-

og aftenbrændoffer, 1-6,

afgrødeofre, 7-16, og

syndofre, 17-23.

Tredje Mosebog kapitel 6

 

 

Prolog: Kap. 19:

Forskellige forskrifter

Tredje Mosebog kapitel 19

 

Prolog: Kap. 7:

Om skyldofre, 1-10, takofre,

11-21, fedt og blod, 22-27,

og præsternes del af takofre,

28-38.

Tredje Mosebog kapitel 7

 

 

Prolog: Kap. 20:

Straffe for forskellige synder

Tredje Mosebog kapitel 20

 

Prolog: Kap. 8:

Aron og hans sønner

indvies til præster på den foreskrevne måde

 (jfr. 2Mos. 29).

Tredje Mosebog kapitel 8

 

 

Prolog: Kap. 21:

Hellighedskrav til præsterne

Tredje Mosebog kapitel 21

 

Prolog: Kap. 9:

Arons første offer

Tredje Mosebog kapitel 9

 

Prolog: Kap. 22:

De viede gavers hellighed,

1-16. Offerlove, 17-33.

Tredje Mosebog kapitel 22

 

 

Prolog: Kap. 10:

Nadabs og Abihus brøde

og død, 1-7. Nogle regler

for præsterne, 8-11. Om

 præsternes andel i ofrene,

12-20.

Tredje Mosebog kapitel 10

 

 

Prolog: Kap. 23:

Om festtiderne

Tredje Mosebog kapitel 23

 

Prolog: Kap. 11:

Om rene og urene dyr

Tredje Mosebog kapitel 11

 

Prolog: Kap. 24:

Om lysestagens lamper, 1-4.

Om skuebrødene, 5-9.

Straffebestemmelser, 10-23.

Tredje Mosebog kapitel 24

 

 

Prolog: Kap. 12:

Om barselkvinders urenhed

Tredje Mosebog kapitel 12

 

Prolog: Kap. 25:

Om sabbatsåret og jubelåret

Tredje Mosebog kapitel 25

 

 

Prolog: Kap. 13:

Om spedalskhed hos

mennesker, 1-46, og på tøj

og læder, 47-59.

Tredje Mosebog kapitel 13

 

Prolog: Kap. 26:

Forbud mod afgudsdyrkelse,

1. Sabbatsbudet, 2. Lønnen

 for at holde Herrens lov, 3-13,

 og straffen for at overtræde

den, 14-46.

Tredje Mosebog kapitel 26

 

 

 

Prolog: Kap. 27:

Om hellige løfter og gaver,

1-27. Om band, 28-29.

Om tiende, 30-34.

Tredje Mosebog kapitel 27