Bibliasound

 

 

 

 

 

 

BIBELEN I LYD

 

 

Velkommen til hjemmesiden BIBELEN I LYD.

 

Dette projekt startede på privat initiativ i 2002, med henblik  på at læse Bibelen ind til eget brug. Lidt efter lidt tog tingene dog fart, og dette websted blev en realitet. Vi vil derfor gerne referere til Vor Herre Jesu Kristi Missionsbefaling, citat; Det Nye Testamente, Markusevangeliet kapitel 16, vers 15;

Og han sagde til dem: >> Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen !

 

Mange vil måske undre sig over forsidevalget med billedet af vin og druer, hvilket ikke er ment for at opfordre til drikfældighed, men snarere et bevidst valg, da Bibelens tekster ofte indeholder lignelser med vin og druer.

 

Citat, Det Nye Testamente, Markusevangeliet kapitel 2, vers 22; Og ingen hælder ung vin på gamle lædersække; for så vil vinen sprænge sækkene, og både vinen og sækkene ødelægges; nej, hæld ung vin på nye lædersække ! <<

 

På denne hjemmeside finder du lydfiler, kapitel for kapitel af den danske Bibel, Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger, som er udgivet af det Danske Bibelselskab i København.

 

Det Gamle Testamentes oversættelse er autoriseret ved kongelig resolution af 16. december 1931, samt de Apokryfiske Bøger ved kongelig resolution af 23. april 1953 og Det Nye Testamentes oversættelse er autoriseret ved kongelig resolution af 15. juni 1948.

 

Ovenstående gengives efter tilladelse fra Det Danske Bibelselskab. ©  Det Danske Bibelselskab

 

Med håbet om at du vil lytte og finde budskabet glædeligt !

 

Rigtig god  fornøjelse !

 

 

 

P.S. Der vil forekomme løbende justeringer i hjemmesidens opsætning.